2 μέρες63 Δημοσιεύσεις‚27 Χορηγοί27 Ομιλητές«πάνω από 600 σύνεδροι»
GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΡΟΤΗ

Συνεχίστηκαν οι εργασίες του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή συνέδρων.
Την δεύτερη ημέρα εργασιών ο Δημήτριος Ιατρίδης, Ειδικός Γραμματέας Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του ΥπΑΑΤ τόνισε ότι το υπάρχον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης πέτυχε υψηλό ποσοστό απορρόφησης αναφέροντας ότι 11.000 Νέοι Αγρότες έλαβαν μέσα σε 5 μήνες «πριμ» πρώτης εγκατάστασης.
Στη συνέχεια ο Γεώργιος Κορμέντζας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ανέλυσε τις μεγάλες χρηματοδοτικές ευκαιρίες που ανέρχονται σε 200 εκ € και αφορούν τις επιχειρηματικές ομάδες της ευρωπαϊκής αγροτικής σύμπραξης καινοτομίας.

Η Κλεοπάτρα Σιδηροπούλου, Γενική Γραμματέας CΕJA-Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Αγροτών τόνισε ότι στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις 15 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες θα συζητηθεί η δυνατότητα σύστασης Ταμείου μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων το οποίο θα λειτουργήσει ως εγγυητικός μηχανισμός για τη λήψη δανείων ως προς τους Νέους Αγρότες.

O Iωάννης Χανιωτάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα Τράπεζας Πειραιώς ανέφερε ότι η σημασία του επώνυμου προϊόντος στην αποτελεσματική λειτουργία της αλυσίδας εμπορίας του αγροτοδιατροφικού τομέα μπορεί να υποβοηθηθεί μέσω του προγράμματος της Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς.
Τέλος, η Βασιλική Παπαδημητρίου , Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ τόνισε ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων στοχεύει στην ποιότητα, την τυποποίηση και την ανάδειξη νέων κατευθύνσεων σε τρόφιμα, που θα στηρίζουν την Ελληνική διατροφή, ως συγκριτικό πλεονέκτημα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η Ελληνική παραγωγή θα πρέπει να στηρίζεται κυρίως σε ελληνικές πρώτες ύλες, πράγμα, που σημαίνει ισχυρότερη σύνδεση της ελληνικής γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με τον αντίστοιχο κλάδο μεταποίησης.

Το Συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με τρεις Θεματικές Συζητήσεις όπου οι σύνεδροι θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις με σκοπό τη δημιουργία ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού συστήματος γεωργίας με τους ιθύνοντες να τονίζουν ότι τα συμπεράσματα θα κατατεθούν με την μορφή προτάσεων στους αρμόδιους αγροτικούς φορείς. 

Δημήτριος Ιατρίδης, Ειδικός Γραμματέας Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών του ΥπΑΑΤ  Γεώργιος Κορμέντζας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  Κλεοπάτρα Σιδηροπούλου, Γενική Γραμματέας CΕJA-Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Αγροτών  Ιωάννης Χανιωτάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα Τράπεζας Πειραιώς  Βασιλική Παπαδημητρίου,Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ

 


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2014 | Διοργάνωση | Επικοινωνία