2 μέρες63 Δημοσιεύσεις‚27 Χορηγοί27 Ομιλητές«πάνω από 600 σύνεδροι»
παρουσιάσεις
PΕΚΚΑ PESONEN PΕΚΚΑ PESONEN
Γενικός Γραμματέας,
Copa-Cogeca
Challenges and priorities for the agro-food sector in the EU-28 ›
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, για μία βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία ›
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Προϊστάμενος Μονάδας Σχεδιασμού-Αξιολόγησης ΥΠ.Α.ΑΝ
ΕΣΠΑ 2014-2020, Στρατηγική -Προτεραιότητες -Αρχιτεκτονική ›
GIAMPIERO GENOVESEGIAMPIERO GENOVESE
DG Agriculture and Rural Development, European Commission
Trends and prospects in Global European food demand,the influence of the new CAP ›
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος Δ.Σ
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ
Η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την αγροτική επιχειρηματικότητα ›
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΦΟΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΦΟΡΟΣ
Μέλος Δ.Σ 
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ
Η συγκρότηση των Οργανώσεων Παραγωγών για την ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα ›
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ
Πρόεδρος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ
Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ) και η συμβολή των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) στην παραγωγικότητα και
την βιωσιμότητα του αγρο-διατροφικού τομέα ›

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθυντής, Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Η προσέγγιση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον Αγροδιατροφικό τομέα ›
ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Γεωπόνος, Υπεύθυνη Έρευνας και Ανάπτυξης NEUROPUBLIC AE
Ανασκόπηση των Συστημάτων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΣΠΓΣ) σε χώρες της ΕΕ και οι προοπτικές για την Ελλάδα ›
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Καινοτόμα Ερευνητικά Έργα των Ερευνητών μας ›

 


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2014 | Διοργάνωση | Επικοινωνία