2 μέρες63 Δημοσιεύσεις‚27 Χορηγοί27 Ομιλητές«πάνω από 600 σύνεδροι»
ομιλητές
PEKKA PESONEN
PEKKA PESONEN

Γενικός Γραμματέας Copa-Cogeca


Ο κ. Pesonen αναμένεται να παρουσιάσει τις κυριότερες προκλήσεις και προτεραιότητες που αντιμετωπίζονται στο επίπεδο της ΕΕ-28 ως προς την αγροτική ανάπτυξη. Ειδικότερα, η εν λόγω εισήγηση θα εστιάσει στην ενίσχυση της θέσης των αγροτών και των οργανώσεων τους στην εφοδιαστική αλυσίδα,με αναφορά στις πρόσφατες θέσεις και τις προτάσεις των ευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων.

Βιογραφικό

Mr. Pekka PESONEN is Secretary General of COPA-COGECA, an agricultural lobby representing 73 national farm organizations in Europe. He has previously been working for the Finnish Ministry of Agriculture and Forestry as state secretary. In addition, Mr. Pesonen has professional experience in EU lobbying and in Finnish food industry. He is an agricultural economist. He has a wife and three young children. 


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΑΣ

Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής
και Διεθνών Σχέσεων, ΥΠΑΑΤ


«Ο αγρο-διατροφικός τομέας αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της Ελληνικής γεωργίας και βασική προτεραιότητα της εθνικής πολιτικής. Συνεπώς, στην προσεχή περίοδο θα ενεργοποιηθεί μια πλειάδα σχετικών μέτρων που επικεντρώνονται στην ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, στην αύξηση της «προστιθέμενης αξίας» των αγροτικών προϊόντων και στη βιωσιμότητα των αγρο-διατροφικών συστημάτων με έμφαση στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και στην ανάπτυξη συνεργασιών. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 γίνεται συμπληρωματικά με το σχεδιασμό των Άμεσων Ενισχύσεων όπου οι βασικές κατευθύνσεις είναι η απεξάρτηση από την επιδότηση, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, και της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών τροφίμων.»

Βιογραφικό

Πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάσθηκε ως κύριος ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα του τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης ενώ κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής συμμετείχε στις εργασίες του Εργαστηρίου Υγιεινής του Γάλακτος και των Προϊόντων του. Δημοσίευσε ερευνητικές εργασίες και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά .

Επαγγελματική εμπειρία
2009- 2012: Προϊστάμενος της Οργανικής Μονάδας του Αγροτικού Τομέα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.
2008-2009: Γενικός Διευθυντής και στη συνέχεια Πρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε) 2007-2008: Γενικός Διευθυντής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Οργανισμό Γεωργικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «ΔΗΜΗΤΡΑ»
2005-2007: Σύμβουλος σε θέματα Κτηνιατρικής και Ευρωπαϊκών Κανονισμών στο Γραφείο του Γεν. Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων και Αγροτικής Πολιτικής
1999-2005: Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.

Εργάστηκε ως επικεφαλής αξιολογητής στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε (ΕΣΥΔ) για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17025, ως επιστημονικός Σύμβουλος εγκατάστασης και εφαρμογής Συστήματος HACCP σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων καθώς και ως επιστημονικός υπεύθυνος εργαστηρίων μικροβιολογίας τροφίμων. Κατά την περίοδο της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ (2003) προήδρευσε στις Επιτροπές του CODEX ALIMENTARIUS στον τομέα της υγιεινής τροφίμων (FLORIDA, USA), του γάλακτος και των γαλακτοκομικών (Νέα Ζηλανδία), καθώς και του κρέατος, κρέατος πουλερικών και προϊόντων αυτών (Νέα Ζηλανδία).

Ως υπηρεσιακός συμμετείχε ενεργά σε συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου: - Εθνικός Εκπρόσωπος Ομάδας Εργασίας για την Εφαρμογή και Βελτίωση των Κανονισμών του «Πακέτου Υγιεινής» στα Κράτη Μέλη - National Contact Person, DG SANCO, Better Training for Safer Foods
- Εθνικός Εκπρόσωπος Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό Μικροβιολογικών Κριτηρίων στα Τρόφιμα Ζωικής Προέλευσης (Καν.2073/2005)
- Εθνικός Εκπρόσωπος Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό Μικροβιολογικών Ορίων στα έτοιμα προς κατανάλωση Τρόφιμα
- Εθνικός Εκπρόσωπος Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό Μικροβιολογικών Ορίων της Listeria Monocytogenes σε έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα
- Εθνικός Εκπρόσωπος στις Επιτροπές του CODEX ALIMENTARIUS για γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, κρέας πουλερικών και προϊόντων αυτών.

Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά, ΓαλλικάΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός,
Μέλος Δ.Σ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ

«Η αγροτική εκμετάλλευση είναι μια πολυσύνθετη παραγωγική επιχείρηση. Ο αγρότης καλείται συνεχώς να παίρνει αποφάσεις καθημερινές, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Τόσο σε σχέση με την παραγωγή του, αλλά επίσης με την οικονομική διαχείριση και εμπορική κατεύθυνση της επιχείρησής του. Η γνώση είναι αναγκαία συνθήκη για να τα καταφέρει. Σε αυτήν την προσπάθεια δεν πρέπει να είναι μόνος. Η κατακτημένη έρευνα και οι καινοτόμες ιδέες πρέπει να βρουν το δρόμο τους μέχρι την κάθε εκμετάλλευση, τον κάθε αγρότη. Ο τεχνολογικός δίαυλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, έχει αυτόν ακριβώς το στρατηγικό στόχο. Να φέρει την έρευνα και την καινοτομία στον αγρότη, αλλά επίσης να φέρει και τον αγρότη στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.»

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το ίδιο τμήμα το 2000. Από το 2001 και έπειτα ο Φώτης συνίδρυσε 2 εταιρίες τεχνολογίας (τη Semantix που συγχωνεύθηκε το 2012 με τη Neuropublic και τη Cyclopolis) οι οποίες συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους και σήμερα. Ο Φώτης τώρα είναι επικεφαλής της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης μιας μεγάλης πλατφόρμας υπηρεσιών βασισμένων στο υπολογιστικό νέφος (cloud computing) στην οποία είναι εγγεγραμμένοι 680.000 συνδρομητές (www.c-gaia.gr). Επιπλέον, είναι πρόεδρος Δ.Σ της NEUROPUBLIC A.E και μέλος Δ.Σ της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε

Ο Φώτης έχει 20ετή εμπειρία ως μηχανικός, επιχειρηματίας, δημιουργός καινοτομίας και διευθυντής στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, τεχνολογιών πληροφορικής, ηλεκτρονικών και μηχανολογικών συστημάτων και επιχειρηματικών πρακτικών. Ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία της εμπειρίας του είναι:
 
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών βασισμένων στο υπολογιστικό νέφος για τον αγροτικό τομέα όπως γεωργία ακριβείας, διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σημασιολογικά αποθετήρια γνώσης, κοινωνική και επιχειρηματική δικτύωση, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων κ.α.
 • Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης γνώσης σε επιχειρησιακό επίπεδο βασιμένα σε αρχιτεκτονικές SOA (Service Oriented Architectures)
 • Σύλληψη, σχεδίαση και υλοποίηση πλήρως αυτοματοποιημένου σταθμού κοινόχρηστων ποδηλάτων (www.cyclopolis.gr). Πρωτότυπη ανάπτυξη όλων των ηλεκτρονικών, μηχανολογικών συστημάτων και λογισμικού του σταθμού.
 • Ανάπτυξη λογισμικού για τηλεπικοινωνιακά συστήματα όπως GSM Billing and Rating, Videoconferencing protocols, Satellite communication channel, Intelligent Networks, Multimedia Engine (MHEG5), ATM networks κλπ.
 • Ανάπτυξη λογισμικού και διαχείριση έργων για αμυντικά συστήματα (Command and Control Information Systems, Electronic Warfare)
 • Ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού και διαχείριση έργων για αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου θερμοκηπίων, διαχείριση παραγωγής εργοστασίων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση αρχείων, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.α.
Ο Φώτης έχει μητρική γλώσσα τα Ελληνικά και μιλάει και γράφει άνετα στα Αγγλικά.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών,ΥΠΑΑΤ

«Στο επίκεντρο οι μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, κοινοτικού προϋπολογισμού 4,2 δις ευρώ με έμφαση στις επενδύσεις, στις εξαγωγές, στο περιβάλλον και στην απασχόληση ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, αλλά και σε νέες δράσεις όπως η στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαχείριση κινδύνων, η σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, οι συνεργασίες, η προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης. Παράλληλα, σημαντική επιτάχυνση σημειώνεται στο τρέχον Πρόγραμμα και ιδιαίτερα στα Επενδυτικά Σχέδια (Βελτίωσης, Μεταποίηση, Αγροτουρισμός, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Leader) με αύξηση της απορρόφησης άνω του 500% σε απόλυτους αριθμούς το τελευταίο έτος.»

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972.

Σπούδασε Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μπράουν των ΗΠΑ και Νομικά στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου της Σκωτίας. Έλαβε Μάστερ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά και ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τελείωσε, ακόμη, το Πρόγραμμα ‘Ηγεσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη’ της Σχολής Τζον Κένεντυ του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Εργάστηκε στον τραπεζικό τομέα, στην έκδοση ομολόγων και στις χρηματαγορές, στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς επίσης και στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων ως Υπεύθυνος Οικονομικών και Προσωπικού Αθλημάτων και, αργότερα, ως Διευθυντής Εγκατάστασης.

Υπηρέτησε, στη συνέχεια, ως σύμβουλος, μεταξύ άλλων, στο Υπουργείο Υγείας, ως επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή, στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Διδάσκει, επίσης, στρατηγική, ηγεσία και διοίκηση επιχειρήσεων σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και συμμετέχει ενεργά στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας ‘Κωνσταντίνος Καραμανλής’.

Υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού.

Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Από τον Αύγουστο του 2013 υπηρετεί ως Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Γεωπόνος, Υπεύθυνη Έρευνας και Ανάπτυξης NEUROPUBLIC AE

«Οι προκλήσεις που η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) έχει να αντιμετωπίσει σκοπό έχουν τη διατήρηση της αειφορίας στη γεωργία την ενίσχυση της παραγωγικότητα και την αύξηση της ανταγωνιστικότητά της. Κυρίαρχο ρόλο στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής έχουν οι Γεωργικοί Σύμβουλοι οι οποίοι στη νέα ΚΓΠ θα αποτελέσουν μια ξεχωριστή οντότητα, που θα είναι η κύρια οδός σύνδεσής της με την αγροτική παραγωγή και τους εμπλεκόμενους σε αυτή φορείς. Στην παρουσίαση γίνεται ανασκόπηση του τρόπου εφαρμογής του ΣΠΓΣ σε χώρες της ΕΕ και παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι προοπτικές του για την Ελλάδα.»

Βιογραφικό

Προϋπηρεσία :  
Ιούνιος 2014 – σήμερα Υπεύθυνη Έρευνας και Ανάπτυξης Αγροτικού Τομέα, NEUROPUBLIC A.E
Ιανουάριος 2012 – Απρίλιος 2013 Υπεύθυνη Εξαγωγών, KEGOagri Α.Ε
Σεπτέμβριος 2007 – Ιανουάριος 2010 Επικουρικό διδακτικό έργο, Εργαστήριο «Εισαγωγή στη Βιοχημεία»
3ο εξάμηνο Τμήματος
Επιστήμης Ζωΐκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
Οκτώβριος 2005 - Δεκέμβριος 2006 Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ερευνήτρια σε θέματα Βιολογικής Κτηνοτροφίας
Ερευνητικό Πρόγραμμα«Βιολογικές Καλλιέργειες», BIOAGRO e-content no. 11293 EU project 
 
Οκτώβριος 2005-Μάρτιος 2006 Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραμματειακή Υποστήριξη στην Αναπλ. Καθηγήτρια Υγιεινής Αγροτικών Ζώων, κ. Ε. Ξυλούρη-Φραγκιαδάκη
Εκπαίδευση :  
Ιανουάριος 2007- Ιούλιος 2011 Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σεπτέμβριος 2004 - Σεπτέμβριος 2005 MSc Animal Production and Nutrition, University of Aberdeen, Scotland, UK
Οκτώβριος 1998- Ιούλιος 2004 Πτυχίο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών Ειδικότητα Διατροφής Ζώων
(Βαθμός: 7.05/10)
Εργαστηριακή εμπειρία :
Ιανουάριος 2007 – Ιούλιος 2011 Εργαστήριο Γαλακτοκομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σεπτέμβριος 2007 – Ιανουάριος 2010 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψης και Διατροφής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μάρτιος 2005 – Ιούλιος 2005 The James Hutton Institute
(former: Macaulay Land Use Research Intitute)
Aberdeen, Scotland
Συλλογή δειγμάτων φυτικής ύλης για την πραγματοποίηση διατροφικών δοκιμών σε αίγες. Προσδιορισμός και ανάλυση δευτερογενών φυτικών μεταβολιτών στη φυτική ύλη με τη χρήση Αέριου Χρωματογράφου Μάζας (GC).  
Ιούλιος 2003 – Αύγουστος 2003 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψης και Διατροφής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιούλιος 2002 – Αύγουστος 2002 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψης και Διατροφής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αναλύσεις ζωοτροφών για το προσδιορισμό Υγρασίας, Τέφρας, Αζωτούχων ουσιών,Λιπαρών Ουσιών με τις μεθόδους Weende και NIRS
Υποτροφίες :
  Υποτροφία στην Ειδίκευση «Διατροφή Ζώων και Ποιότητα Ζωΐκών Προϊόντων», από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Υποτροφία Κληροδοτήματος Π. Τριανταφυλλίδη, από το Υπουργείο Παιδείας.


ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Γενική Γραμματέας Ceja
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Αγροτών

«H παρουσίαση "η επιχειρηματικότητα των νέων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ) και των Επιχειρησιακών Ομάδων" περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις θεματικές:
1. Τις προσδοκίες των νέων αγροτών από τις ΕΣΚ,
2. Τα αποτελέσματα από τη μέχρι τώρα συνεργασία της CEJA με την ΕΣΚ - AGRI και τέλος,
3. Τα συμπεράσματα ως προς τις δυνατότητες αλλά και τα πιθανά εμπόδια που θα ανακύψουν στα πλαίσια των ΕΣΚ. »

Βιογραφικό

Η Κλεοπάτρα Σιδηροπούλου είναι η Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Γεωργών. Σταδιοδρόμησε επαγγελματικά εξ αρχής στον τομέα της γεωργίας και στη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Εργάστηκε για πέντε χρόνια στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως πολιτική αναλύτρια.Υπήρξε σύμβουλος ευρωβουλευτή του Ηνωμένου Βασιλείου, σε θέματα αγροτικής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της νέας ΚΑΠ. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές (MSc) στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση στο London School of Economics and Political Science.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ

Γενικός Διευθυντής, Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας "Εξέλιξη"


«Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, η παρεπόμενη γεωμετρική αύξηση των διατροφικών αναγκών, και ταυτόχρονα η αναγκαιότητα αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων, συνθέτουν ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα που θα κληθούμε όλοι να διαχειριστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο στο άμεσο μέλλον. Ταυτόχρονα, περισσότερο από ποτέ, η οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα γίνεται όλο και λιγότερο δεδομένη. Η ανάγκη της ανταγωνιστικής τοποθέτησης σε μια διεθνοποιημένη αγορά, η απαιτούμενη εξωστρέφεια, η ορθολογική οικονομική διαχείριση, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η καινοτομία αποτελούν απαραίτητες παραμέτρους και προτεραιότητες για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης στην οποία καθοριστικό ρόλο παίζει η επιχειρηματικότητα, που ενισχύεται με την έρευνα, τον πειραματισμό και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση. Η ανάγκη για μια εθνική, συντονισμένη στρατηγική αγροτικής εκπαίδευσης πλέον είναι αναμφισβήτητη και αποτελεί προτεραιότητα σε ευρωπαικό και εθνικό επίπεδο, με σημαντικό εργαλείο τη Νέα ΚΑΠ. Πως θα απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση το κράτος, οι περιφέρειες, τα πανεπιστήμια, οι φορείς, τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και οι επιχειρήσεις; Πως θα αλλάξει η ίδια η στάση των παραγωγών απέναντι στη μάθηση και τη συνεχή εκπαίδευση; Πως θα προάγουμε αποτελεσματικά τα σύγχρονα γεωργικά μοντέλα με φιλοπεριβαλλοντικό και βιώσιμο χαρακτήρα;»

Βιογραφικό

Ο Γιώργος Κατσουράνης είναι Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη και Διευθυντής Οργανωσιακής Μάθησης Ομίλου στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. 

Από το Φεβρουάριο του 2013, που έχει αναλάβει τη διοίκηση του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε., θυγατρικής του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, συνεργάζεται με μια ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών του Ομίλου για τη συγκρότηση ενός ισχυρού πυλώνα υποστήριξης της βιώσιμης επιχειρηματικότητας με έμφαση στους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Κατά τα 18 έτη της σταδιοδρομίας του, ο κ. Κατσουράνης έχει ασχοληθεί με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ανάπτυξης εργαζομένων, έχει πρωτοστατήσει στην εισαγωγή πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών για το ανθρώπινο δυναμικό και έχει συντονίσει δράσεις ανάπτυξης της επιχειρηματικής αριστείας και ενίσχυσης του επιχειρηματικού προσανατολισμού των στελεχών του Ομίλου. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ενεργά, συντονίζοντας κρίσιμα έργα, σε όλες τις μεγάλες συγχωνεύσεις και απορροφήσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς τα τελευταία χρόνια.

Εργάστηκε κατά καιρούς σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ το 1996 ξεκίνησε την καριέρα του στην Τράπεζα Χίου, η οποία στη συνέχεια απορροφήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. 

Είναι κάτοχος MBA και BA στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Συμμετέχει σε σημαντικά business fora, δίκτυα και επιτροπές και ως ομιλητής σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια.


ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Φάρμα Φωτιάδη


«Η οικογένεια μας από το 1925,που εγκαταστάθηκε στην Πιερία, ερχόμενη ως πρόσφυγες από τον Ιστορικό Πόντο, ασχολείται με την εκτροφή χοίρων. Το 1998 συνταξιοδοτήθηκε ο πατέρας μας και αναλάβαμε την εκμετάλλευση εμείς, τέταρτη γενιά. Ξεκινήσαμε την εκτροφή αγριόχοιρου εκτατικής μορφής, συσκευάσαμε το κρέας, το μαρινάραμε και το διαθέταμε σε σ/μ και εστιατόρια στην Αθήνα. Το 2005 κατασκευάσαμε σύγχρονο εργαστήριο επεξεργασίας κρέατος. Το 2010 συμμετείχαμε σε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την διάδοση-διάσωση του μαύρου χοίρου στη Μεσόγειο, εκτός της Ελλάδος συμμετείχαν, Ισπανία, Γαλλία, Κορσική, Ιταλία. Εκεί τεκμηριώθηκε Ιστορικά-επιστημονικά ότι Μαύρος χοίρος ξεκίνησε από την Αρχαία Ελλάδα τον 7-8 αιώνα Π.Χ. με τις Ελληνικές αποικίες. Το 2011 μετά από υπόδειξη του ΕΚΕΤΑ αγοράσαμε τις πρώτες Μαύρες χοιρομητέρες, σήμερα διαθέτουμε 180 πιστοποιημένες χοιρομητέρες. Τον Φεβρουάριο του 2014 ξεκινήσαμε με το Αριστ. Πανεπιστήμιο Θες/νίκης και το Ε.Κ.Ε.Τ.Α ένα πείραμα για εκτροφή του Ελληνικού Μαύρου χοίρου με ΕΛΙΑ. Τα αποτελέσματα της ειδικής εκτροφής ήτανε εξαιρετικά, το κρέας εκτός από μοναδική γεύση και άρωμα, έχει μεγάλη διατροφική αξία γιατί έχει υψηλό σίδηρο-πρωτεΐνη, χαμηλό ενδομυϊκό λίπος και το ποιό σημαντικό βρέθηκαν Ω-3,Ω-6 λιπαρά.»

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στις 10-08-1964, στην Εξοχή-Πιερίας και είναι ο μεγαλύτερος από τα 4 παιδιά της οικογένειας.

Το 1982 αποφοίτησε από το Λύκειο Κατερίνης και εισήχθηκε στην Σχολή Ενωμοταρχών της Αστυνομίας, φτάνοντας το 2007 να είναι απόστρατος από το σώμα με βαθμό Α’ Αστυνόμου. Το 1987 παντρεύτηκε με την Χρυσάνθη Χασιώτη και απέκτησε τρία παιδιά με τα δύο μεγαλύτερα να εργάζονται σήμερα στην «Φάρμα Φωτιάδη» και να κρατούν την οικογενειακή παράδοση. Το 1998 ανέλαβε την οικογενειακή χοιροτροφική εκμετάλλευση από τον πατέρα του. Το 2002 η οικογενειακή μονάδα εντάχθηκε σε ερευνητικά προγράμματα της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο, τμήμα παθολογίας χοίρων της Θες/νικης και παράλληλα η εκπαίδευση και η επιμόρφωση σε θέματα υγιεινής, παθολογίας και διαχείρισης των χοίρων δεν σταμάτησε.

Το 2010 αποφοίτησε από τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ μετά από ετήσια εκπαίδευση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ. Παράλληλα παρακολούθησε πέντε σεμινάρια αγρο-διατροφικής οικονομίας. Η εντονη κοινωνική του δράση διαφαίνεται από την συμμετοχή του ως μέλος της Διοίκησης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματίων από την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Συμβούλιο του Ποντιακού Ελληνισμού για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το 2002 εκλέχθηκε και Νομαρχιακός Σύμβουλος στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας και παράλληλη από το 2010 εκλέχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΦΟΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΦΟΡΟΣ
Μέλος Δ.Σ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ«Η εφοδιαστική αλυσίδα στον αγρο-διατροφικό τομέα της Ε.Ε. παρά το σημαντικό της μέγεθος αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις, αλλά και αδυναμίες που συνδέονται με ανισορροπίες στην παραγωγική πλευρά της αλυσίδας εφοδιασμού, με αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στο σύνολό της. Οι εξελίξεις αυτές επιβάλλουν την ενίσχυση της θέσης των παραγωγών και των οργανώσεών τους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι Οργανώσεις Παραγωγών της χώρας, χαρακτηρίζονται από το μικρό μέγεθός τους και την αδυναμία τους να καρπωθούν μεγαλύτερο μερίδιο προστιθέμενης αξίας στην εφοδιαστική αλυσίδα και η ανασυγκρότησή τους συνδέεται με την υιοθέτηση πλαισίου παρεμβάσεων και μέτρων ικανών να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την ισχυροποίηση και τη βιώσιμη επιχειρηματική τους ανάπτυξη.»

Βιογραφικό


Ηλικία : Έτος γεννήσεως 1947
Οικογ. κατάσταση : Έγγαμος, δύο τέκνα
Εκπαίδευση : Πτυχιούχος Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης.
Βαθμός Πτυχίου : Λίαν Καλώς (7,38).
Ξένες γλώσσες : Αγγλικά (Άριστα), Γαλλικά (Πολύ Καλά)
Χειρισμός Η/Υ : Γνώση Λειτουργικών Συστημάτων Windows XP, Access, AutoCAD map και Εφαρμογών Γραφείου Ms Office(Word, Excel, Outlook κ.α.)
Επαγγελμ. στοιχεία : Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αριθ. Μητρώου ΓΕΩΤΕΕ : 1100) από το 1982.

Κάτοχος Πτυχίου Μελετητή του ΥΠΕΧΩΔΕ
Γεν. Γραμματ. Δημοσίων Έργων (Αριθ. Μητρώου 10 016)
Γ’ τάξεως, σε Περιβαλλοντικές Μελέτες, από το 1994

Ειδικός Σύμβουλος, από το 1992, στο Κέντρο Επενδύσεων του FAO (Ρώμη).
Προϋπηρεσία:  
1977 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΕΕΧ (SOFTEX)
Θέση : Υπεύθυνος Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος.
1978 Αριστ. Παν/μιο Θεσ/νίκης, Γεωπονική και Δασολογική Σχολή, Έδρα Δασικής Τεχνολογίας 
1979 ΠΑΣΕΓΕΣ, Υπηρεσία Δασικής Οικονομίας
Θέση : Στέλεχος της Υπηρεσίας
Καθήκοντα : Αναδιοργάνωση και ανάπτυξη των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, θεσμικές ρυθμίσεις, οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες έρευνας αγοράς
1984 Δασικές Βιομηχανίες Ευρυτανίας ΑΕ (ΔΑΒΙΕ ΑΕ),
Συνεταιριστική Βιομηχανία (ύψος επένδυσης 1500 εκατομ. δρχ.) και PILOTPROJECTτου ΥΠΕΘΟ για την υλοποίηση των ΜΟΠ στην Ελλάδα.
Θέση : Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (1984-1989), μετά από απόσπαση από την ΠΑΣΕΓΕΣ.
Καθήκοντα : Υλοποίηση του Έργου, διαχείριση και λειτουργία της επιχείρησης, ισολογισμοί εταιρείας, πωλήσεις.
1988 ΠΑΣΕΓΕΣ, Υπηρεσία Δασικής Οικονομίας και Αλιείας
Θέση : Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
Καθήκοντα : Ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας, εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (EU, CEA, FAO).
1991 ΠΑΣΕΓΕΣ
Θέση : Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Αρμοδιότητες : Συνεταιριστική Εκπαίδευση, Διεθνείς Σχέσεις της Οργάνωσης, ευθύνη προώθησης και εφαρμογής Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών (INTERREG, EUROFORM, FORCE, HORIZON, LEADER, NOW, PHARE, EURURAL, κ.α.) στις Ενώσεις Αγρoτικών Συνεταιρισμών
1992 Λειτουργία Ιδιωτικού Γραφείου Μελετών
Δραστηριότητες : Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών, μελετών ένταξης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στα
αναπτυξιακά κίνητρα ν.1892/90, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μελετών δημιουργίας κοινών επιχειρήσεων (Joint Venturesπρογράμματος Phare), μελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
1998 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Θέση : Τεχνικός Επιβλέπων
Καθήκοντα : Επιβλέπων των Αναδόχων Μελετητικών
Γραφείων χαρτογράφησης και κτηματογράφησης αγροτικών και δασικών περιοχών, στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου.
2000  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Θέση : Προϊστάμενος στη Δ/νση Επίβλεψης Μελετών
Καθήκοντα : Συντονισμός και προγραμματισμός του έργου της Επίβλεψης των μελετών Κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου
Μάρτιος 2001 έως σήμερα ΠΑΣΕΓΕΣ
Θέση : Γενικός Διευθυντής
Καθήκοντα : Προετοιμασία και εισήγηση θεμάτων ημερήσιας διάταξης στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., εκτέλεση του προϋπολογισμού, ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών, εκπροσώπηση της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Ως Πρόεδρος της Κοινοπραξίας «ΠΑΣΕΓΕΣ-ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ-ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΕΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-ΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και υπεύθυνος έργου για την κατάρτιση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό Τομέα και στο Αμπελουργικό Μητρώο στους Νομούς Ευβοίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, στο πλαίσιο της σύμβασης 4744/ΜΚ/2000 και της συμπληρωματικής της 2/ΜΚ/2003 μεταξύ ΠΑΣΕΓΕΣ και Υπουργείου Γεωργίας. Το έργο, συνολικού συμβατικού τιμήματος ύψους 1,9 εκατομ. €, υλοποιήθηκε από Κοινοπραξία της ΠΑΣΕΓΕΣ με συνεταιριστικές οργανώσεις, ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε οριστικά από το Υπουργείο τον Ιούλιο του 2004.

Ως Υπεύθυνος Έργου των Προγραμμάτων που ολοκλήρωσε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ), στο πλαίσιο Κοινοτικών Κανονισμών (1334/2002 και 2080/2005) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με συμβάσεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, τα δύο ετήσια προγράμματα των περιόδων 2003-2004 και 2004-2005, συνολικής δαπάνης 4 εκατομ. € ολοκληρώθηκαν και παραλήφθηκαν οριστικά τον Ιανουάριο του 2006 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με δράσεις και ενέργειες που αφορούν κυρίως στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για τον κλάδο και στην περιβαλλοντική διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας. Επίσης, ως Υπεύθυνος Έργου στο τριετές πρόγραμμα της ΕΔΟΕΕ, περιόδου 2006-2009, που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Απρίλιο του 2006, με συνολική δαπάνη ύψους 9,3 εκατομ. €. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε οριστικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το Σεπτέμβριο του 2009, με δράσεις που αφορούν κυρίως σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και ιχνηλασιμότητας.
 
Ως Project Manager στο Κοινοτικό Πρόγραμμα “Greenergy” για τη μείωση της ενέργειας στα θερμοκήπια. Το πρόγραμμα αυτό, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2005, ήταν διάρκειας 3 ετών, προϋπολογισμού ύψους 1,7 εκατομ. €. Στο Πρόγραμμα μετείχαν 26 εταίροι από 11 χώρες της Ε.Ε. με συντονιστή εταίρο την ΠΑΣΕΓΕΣ. Το Πρόγραμμα παραλήφθηκε οριστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Αύγουστο του 2009.
 
Ως Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ και Υπεύθυνος Έργου στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας “Equal”, με αντικείμενο τη δημιουργία Δικτύου Δομών Ενθάρρυνσης Επιχειρηματικότητας Νέων Αγροτών-Αγροτισσών και Νέων-Νεανίδων της Υπαίθρου. Το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2005, έχει ως συντονιστή εταίρο την ΠΑΣΕΓΕΣ και δαπάνη ύψους 2 εκατομ. € περίπου. Το έργο, ήταν διετούς διάρκειας και παραλήφθηκε οριστικά από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας τον Απρίλιο του 2010.
 
Ως Project Manager στο Κοινοτικό Πρόγραμμα “Resolive” για την προσαρμογή τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ελαιοκομικό τομέα στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου. Το πρόγραμμα αυτό, που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2009, ήταν διάρκειας 3 ετών, προϋπολογισμού ύψους 2εκατ. Στο Πρόγραμμα μετείχαν 12 εταίροι από 5 χώρες της Ε.Ε. με συντονιστή εταίρο την ΠΑΣΕΓΕΣ. Το Πρόγραμμα παραλήφθηκε οριστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2012.
 
Ως Υπεύθυνος Έργου και κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιρειών “ΠΑΣΕΓΕΣ-Neuropublic Α.Ε στο πλαίσιο συμβάσεων που υπεγράφησαν με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης των αγροτών. Το έργο αυτό ήταν τριετούς διάρκειας (2011-2013) συνολικού προϋπολογισμού ύψους 78,3 εκατ. € περίπου, ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και παραλήφθηκε οριστικά, στο σύνολό του, από την αρμόδια Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής.
 
Ως Project Manager στο Κοινοτικό Πρόγραμμα “Promoting Agricultural Society Objectives with CAP” στα πλαίσια της πρόσκλησης για τη στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2013 (2012/C 223/04) με συγχρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα αυτό που περιλαμβάνει δέσμη δράσεων (εκπόνηση μελέτης ανάλυσης προτάσεων και σεναρίων κατανομής των άμεσων ενισχύσεων, ενημερωτικές ημερίδες, έκδοση έντυπου και ψηφιακού υλικού, δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις κ.α.) εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2012 προϋπολογισμού ύψους 190 χιλ. €, με συντονιστή εταίρο την ΠΑΣΕΓΕΣ και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2014.


ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γενική Διευθύντρια, ΣΕΒΤ«Αποστολή του ΣΕΒΤ, ως φορέα που εκπροσωπεί την οργανωμένη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών και εκφράζει τη σύγχρονη επιχείρηση, είναι η ανάπτυξη και διατήρηση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τον κλάδο και ελκυστικού για τις επενδύσεις μέσα στο οποίο όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, μπορούν να αναπτυχθούν και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας.Ο ρόλος της Βιομηχανίας Τροφίμων είναι να παράγει και να διαθέτει στον καταναλωτή προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή, στην καλύτερη δυνατή τιμή. Η ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων στοχεύει στην ποιότητα, την τυποποίηση και την ανάδειξη νέων κατευθύνσεων σε τρόφιμα, που θα στηρίζουν την Ελληνική διατροφή, ως συγκριτικό πλεονέκτημα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η Ελληνική παραγωγή θα πρέπει να στηρίζεται κυρίως σε ελληνικές πρώτες ύλες, πράγμα, που σημαίνει ισχυρότερη σύνδεση της ελληνικής γεωργικής & κτηνοτροφικής παραγωγής με την αντίστοιχη μεταποίηση.»

Βιογραφικό

Η Βάσω Παπαδημητρίου είναι Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων που εκπροσωπεί τον μεγαλύτερο μεταποιητικό κλάδο, την ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master of Laws) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο London School of Economics (LSE) της Αγγλίας. Μέσα από το ρόλο της συμβάλλει στην επικοινωνία και συνεργασία του Συνδέσμου με τα θεσμικά όργανα, τους κοινωνικούς εταίρους και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την προώθηση των θέσεων και απόψεων του κλάδου και τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση των πολιτικών για θέματα ανταγωνιστικότητας, ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, καινοτομίας, αειφόρου ανάπτυξης και ενημέρωσης του καταναλωτή.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιστημονικής Επιτροπής του ΣΕΒΤ. Μέλος του Συμβουλίου Καθοδήγησης της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας "Food for Life", που έχει στόχο τον καθορισμό των εθνικών ερευνητικών προτεραιοτήτων και τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη.Μέλος της Επιτροπής των Γενικών Διευθυντών (CDG) της Συνομοσπονδίας των Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FoodDrinkEurope) και ιδρυτικό Μέλος της κοινοπραξίας των 12 Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Τροφίμων, «SPES GEIE» για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας στις ΜΜΕ. Επίσης συμμετείχε ενεργά στις δράσεις για τη συγκρότηση της Εθνικής Πλατφόρμας για τη Διατροφή, τη Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία με στόχο την διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη διατροφή και την ενημέρωση των καταναλωτών.


ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Προϊστάμενος Προμήθειας Α΄ Υλών,
Αθηναϊκή Ζυθοποιία«Το πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας και προμήθειας βυνοποιήσιμου κριθαριού για την παραγωγή μπίρας, ξεκίνησε από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία το 2008, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας από ελληνικό κριθάρι, χρησιμοποιώντας ποικιλίες βυνοποιήσιμου κριθαριού κατάλληλες για τις κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της Ελλάδας, παρέχοντας τεχνογνωσία στους Έλληνες αγρότες, ενισχύοντας έτσι την ελληνική αγροτική παραγωγή και τις τοπικές κοινωνίες.»

Βιογραφικό

Academic Titles :
Chemical Engineer, Technical University of Athens (NTUA) - 1993

Job Experience :
- 05/2012 – present Senior Purchaser for Raw Materials (Athenian Brewery S.A.–Head Quarters)
- 01/2009 – 05/2012 Head Draught Beer Services Dpt. (Athenian Brewery S.A. – Head Quarters)
- 03/2007 – 01/2009 Head Brewing Dpt. And Head Quality Dpt. (Athenian Brewery S.A. – Athens Brewery)
- 05/2005 – 03/2007 Head Quality Dpt. (Athenian Brewery S.A. – Athens Brewery)
- 05/2003 – 05/2005 Packaging Coordinator (Athenian Brewery S.A. – Athens Brewery)
06/2001 – 05/2003 Brewing Coordinator (Athenian Brewery S.A. – Athens Brewery)
- 06/1995 – 06/2001 Shift Supervisor in Brewing Dpt. (Athenian Brewery S.A. – Athens Brewery)
- 11/1993 – 11/1994 Greek Army (Chemical Engineer)
- 10/1992 – 10/1993 Seasonal / (Central Engineering - Athenian Brewery S.A.)
- 07/1990 – 08/1990 Motor Oil Hellas (Refinery of Korinthos)

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΖΟΡΒΑΝΤΖΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΖΟΡΒΑΝΤΖΗ

CEO, Messolongi Fields Ltd«Ορμώμενη από την προσωπική μου εμπειρία, θα διερευνήσουμε την ισχύουσα τάξη πραγμάτων στον κλάδο τροφίμων υψηλής ποιότητας «εκτός συνόρων». Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες που ενδέχεται να συναντήσει κανείς αλλά και οι ευκαιρίες του εν λόγω κλάδου. Επίσης, θα γίνει αναφορά στην ιδέα που αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για τη δημιουργία της Messolongi Fields Ltd, όπως και στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο που υιοθετήσαμε και εφαρμόζουμε με επιτυχία. Ακόμη, θα παρουσιαστούν οι στόχοι και οι αγορές στις οποίες απευθύνεται η εταιρία η οποία εκπροσωπώ, Messolongi Fields Ltd. Τέλος, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το κομμάτι των εξαγωγών, θα παρασχεθούν προτάσεις και συμβουλές καλών πρακτικών που εκκινούν πάντα από την εμπειρία και την δράση μου στον χώρο των τροφίμων.»

Βιογραφικό

Professional Profile :
Results – oriented professional with proven ability to lead in challenging projects. Critical thinker; easily develop rapport with peers. Extensive experience in banking services and training/management of people acquired from various positions within the relevant industry. The last two years created Messolongi Fields Ltd – Fine Greek Food

Professional Experience :
- Co Owner – Messolongi fields ltd 2012
- BRANCH MANAGER OF MILLENNIUMBANK, bcp group 2002-2011
- PERSONAL BANKING OFFICER, HSBC BANK PLC Athens, Greece. 2000-2002
- ACCOUNT OFFICER, ING BANK N.V, Athens, Greece 1996-2000
- TEACHER, PRIVATE ENGLISH SCHOOL “HOMER” ASSOSIATION, Athens 1994-1996                        

Languages :
Greek (mother tongue), English (fluent), French (competent)

Seminars - Congresses :
- MILLENNIUMBANK Seminars – Management, Sales, Selling skills, Investment products, Loans, Insurances /
- HSBC BANK- Athens 2000- Wealth Management Investments /HSBC Athens 2000- Selling Skills Program /
- ING BANK- Athens 1997- Contemporary Financial Products and Services /ING, Athens 1996- Strategic Marketing
- OECD, Paris 1994- Assisting Economic Reform in Europe and the New Independent States
- European Communities Brussels, 1994- Growth, Competitiveness and Employment - Economic and Social Consultative Assembly   

Education :
-DEREE COLLEGE (American College OF GREECE) One course in Micro Economics 02/2001-06/2001
- UNIVERSITY OF READING –UK m.a organisation, planning & management in education 1993-1994
Major Subjects: Finance, Planning Management, and Marketing
- UNIVERSITY OF PATRAS -GREECE Department of Humanistic and Social Sciences 1989-1993 
- ST. CLARE’S COLLEGE, OXFORD UK English/American Literature 1989


ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθυντής, Αμερικανική Γεωργική Σχολή«Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ένας κοινωφελής εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του οποίου η φιλοσοφία βασίζεται στο ότι η εκπαίδευση πρέπει να απευθύνεται σε ολόκληρο το άτομο: στο νου, στα χέρια και στην ψυχή. Η προσέγγιση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον αγρο-διατροφικό τομέα, βασίζεται στους πυλώνες, της διδασκαλίας, της εφαρμογής και της έρευνας. Οι βασικές παραδοχές για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των προγραμμάτων μας άρχονται από τη θέση ότι η πρωτογενής, η δευτερογενής και σε μεγάλο βαθμό η τριτογενής παραγωγή αποτελούν κρίκους μιας ενιαίας αλυσίδας προστιθέμενης αξίας. Επίσης, έχοντας πάντα υπ’ όψιν μας ότι η επιχειρηματικότητα διατρέχει κάθε παραγωγική διαδικασία, είτε σαν σημείο αφετηρίας είτε σαν συνεχής ανάγκη βελτίωσης και ανανέωσης και ότι ο επιτυχημένος σύγχρονος αγρότης είναι τεχνολογικά μορφωμένος και κοινωνικά δικτυωμένος, αφενός μεν αξιοποιούμε τα επιστημονικά εργαστήρια και το εκπαιδευτικό μας αγρόκτημα, αφετέρου, εκτελούμε προγράμματα σε συνεργασία με επιχειρήσεις και φορείς στους τόπους εργασίας των εκπαιδευόμενων.»

Βιογραφικό

«Γεννήθηκα το 1959 στη Θεσσαλονίκη και ολοκλήρωσα τις πανεπιστημιακές μου σπουδές στην Αγγλία ̇ το πρώτο μου πτυχίο μου στα Οικονομικά (Διεθνείς Σχέσεις) από το London School of Economics, το μάστερ στις Διεθνείς σχέσεις από το University of Sussex και τέλος το διδακτορικό από το London School of Economics.

Την ακαδημαϊκή εκπαίδευση συμπλήρωσα με επαγγελματική στα πεδία της οργανωσιακής θεωρίας, ψυχολογίας και συμβουλευτικής (Accreditation Certificate της TEAM MANAGEMENT SYSTEMS, U.K. και Accreditation Certificate της IIOSS, Tokyo Transformation Consultancy. Ακόμη, έχω εκπαιδευθεί στη μεθοδολογία της GESTALT FOUNDATION. 

Επί του παρόντος είμαι ο διευθυντής του Κολεγίου Περρωτής της Αμερικανικής γεωργικής Σχολής, και στο πεδίο ευθύνης μου περιλαμβάνεται το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας. Έχω διατελέσει εισηγητής της έδρας Επιχειρηματικότητας της UNESCO στο Πανεπιστήμιο του Novi Sad – Σερβία, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την εκπόνηση κοινού προγράμματος πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού κέντρου του Συνδέσμων Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Ελληνικού Κέντρου του Βρετανικού Επιμελητήριου Διοίκησης - Chartered Management Institute.

Συνεργάστηκα ως σύμβουλος με μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Χαρτονοβιομηχανία ΜΕΛ, η Εγνατία Οδός Α.Ε. και ο Όμιλος Interklark. Το 2002 – 2007 διετέλεσα πρόεδρος του ερευνητικού δικτύου «European Research Associates» – Λουξεμβούργο.»


ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας,
ΕΛΑΪΣ – UNILEVER AE


«Στη Γαστούνη Ηλείας, η Unilever υλοποιεί ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα Καλλιέργειας Τομάτας, το οποίο συνδυάζει και το Συμβολαιακό και το Αειφόρο μοντέλο Γεωργίας. Η πρωτοβουλία αυτή καλύπτει ένα τρίπτυχο στόχων: καλύτερη ποιότητα παραγόμενης ντομάτας, καλύτερη ζωή για τους 100 συνεργαζόμενους καλλιεργητές και τις οικογένειές τους, αλλά και καλύτερο περιβάλλον.Πιο συγκεκριμένα, η Unilever αγοράζει κάθε χρόνο όλη τη σοδειά των παραγωγών, για να καλύψει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς για τα προϊόντα Pummaro ή για εξαγωγή στη Unilever Ευρώπης για τα προϊόντα Knorr. Παράλληλα, μέσα από τις ορθές πρακτικές καλλιέργειας που μοιράζονται οι ειδικοί της Unilever με τους παραγωγούς, γίνεται εξορθολογισμός στο πότισμα και εξοικονομείται σημαντική ποσότητα νερού, ενώ εξοικονομείται ενέργεια και περιορίζονται οι εκπομπές CO2 στην παραγωγική διαδικασία, στο εργοστάσιο του Pummaro στη Γαστούνη.»

Βιογραφικό

Ο Γρηγόρης Αντωνιάδης γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία, όπου απέκτησε M.Sc. in Economics από το Leeds University ως υπότροφος του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Προσλήφθηκε στην Εταιρεία ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas A.E. το 1984. Εργάσθηκε σε διευθυντικές θέσεις μέχρι το 1997 σε διάφορα τμήματα όπως Τμήμα Αγορών, Τμήμα Πωλήσεων και Marketing, καθώς και στην Unilever Ιταλίας στο Μιλάνο.

Το 1998 προήχθη σε Marketing Director και μέλος του Δ.Σ., το δε 2000 ανέλαβε Business Unit Director των Τροφίμων.

Aπό το 2002 και μέχρι σήμερα, εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Ομίλου Εταιρειών Unilever στην Ελλάδα και συμμετέχει ως Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. της ενοποιημένης πλέον εταιρίας.

Από το Νοέμβριο του 2006 έως και τον Μάρτιο 2007, ο Γρηγόρης μετατέθηκε κατόπιν πρόσκλησης, για συγκεκριμένη περίοδο, στα Kεντρικά της εταιρείας στο Rotterdam, όπου ανέλαβε τα καθήκοντα του Vice President Communications Europe, παράλληλα δε ήταν μέλος του Δ.Σ. της Unilever Ευρώπης.

Είναι Πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου), Πρόεδρος του ΣΔΕ (Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΒΕΠ (Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων). Διατέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ (Ελληνικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά) και Αντιπρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου.

Είναι παντρεμένος και έχει ένα γιό.
GIAMPIERO GENOVESE
GIAMPIERO GENOVESE

DG Agriculture and Rural Development, European Commission

Giampiero Genovese is a civil servant in the European Commission since 1997 working as Deputy Head of Unit in charge of Modelling and Outlook. The Unit is part of the Economic analysis Direction of Directorate General Agriculture and Rural Development of the EC (DG-AGRI). Before joining DG-AGRI in 2008 he spent 15 years working in the Joint Research Centre as a scientist contributing to the MARS (Monitoring Agriculture with Remote Sensing) project. He leaded several research projects and applied research dealing with applications of remote sensing to agricultural aspects. He represents DG-AGRI within the EC internal Space Task Force and in the GEOGLAM initiative.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ
Προϊστάμενος Μονάδας Σχεδιασμού-Αξιολόγησης ΥΠ.Α.ΑΝ

«Αναπτυξιακό όραμα του νέου ΕΣΠΑ αποτελεί η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Για το εμάς ως προτεραιότητες τίθενται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Μέσα από την ενεργό κοινωνική ενσωμάτωση θα επέλθει η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος καίρια προτεραιότητα αποτελεί και η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον μέσα από την προστασία του.»

Βιογραφικό

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου του Πειραιά με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διοίκηση και διδακτορικό για τις περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα και την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική.

Επαγγελματική Εμπειρία με βάση αντικείμενο εργασίας :
 • Συντονισμός του σχεδιασμού και της κατάρτισης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020
 • Συμμετοχή στη διαπραγμάτευση και έγκριση από την ΕΕ. 
 • Διαμόρφωση μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης των αναπτυξιακών στόχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ – Συντονισμός όλων των αρμόδιων για την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων υπηρεσιών για τους ποσοτικοποιημένους στόχους τους (Δείκτες εκροών αποτελέσματος – Διαπραγμάτευση με την Ε.Ε. για την έγκριση των δεικτών και των στόχων. 
 • Παροχή οδηγιών για την εξειδίκευση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 
 • Συντονισμός της παρακολούθησης των πολιτικών των στρατηγικών στόχων και των ποσοτικοποιημένων στόχων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης των ΕΠ και διαμόρφωση πρόταση για αναγκαιότητα αναθεώρησης των ασκούμενων πολιτικών και προγραμμάτων- Παροχή κατευθύνσεων για αναθεώρηση των ΕΠ.
 • Διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για την αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και παροχή κατευθύνσεων για την Αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (εκ των προτέρων, κατά τη διάρκεια).
 • Συνεργασία με την ΕΕ για την εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης.
 • Εκπόνηση της έκθεσης Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ (
 • Παροχή κατευθύνσεων για τη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων των ΕΠ του ΕΣΠΑ και της έκθεσης κλεισίματος.
 • Μεθοδολογία υπολογισμού και παρακολούθηση της τήρησης των δεσμεύσεων της αρχής της προσθετικότητας, (εκ των προτέρων, κατά τη διάρκεια, και εκ των υστέρων).
 • Οργάνωση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ .
 • Προετοιμασία της σύγκλισης των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ συνεργασία με τις ΔΑ και τις υπηρεσίες της Ε.Ε.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Αντιπρόεδρος GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

«H χρηματοδότηση αποτελεί κορυφαίο παράγοντα και καταλύτη της ανάπτυξης της γεωργίας. Για την αποτελεσματική λειτουργία της αγροτικής πίστης είναι απαραίτητο τα τραπεζικά ιδρύματα να κατανοούν σε βάθος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου και να έχουν μια ολιστική προσέγγιση στην εξυπηρέτησή του. Στο πλαίσιο αυτό, η ομιλία θα επιδιώξει την παρουσίαση τόσο των σημαντικότερων εργαλείων χρηματοδότησης που μπορούν να ενισχύσουν τη ρευστότητα του πρωτογενούς τομέα, όσο και των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από την Τράπεζα Πειραιώς για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα. Ειδική μνεία θα γίνει στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.»

Βιογραφικό

Ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου.

Έχει την εποπτεία της Εμπορικής Τραπεζικής που περιλαμβάνει τα Επιχειρηματικά Κέντρα, την Ανάπτυξη Εργασιών Αγροτικού Τομέα, τη Συμβολαιακή Τραπεζική, την Περιβαλλοντική Τραπεζική, καθώς και τις εταιρείες ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΑΕ και ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ. Γεννήθηκε το 1955 στο Αηδονοχώρι Σερρών και είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Εμπορική Τράπεζα, όπου εργάσθηκε επί δεκαεννέα χρόνια. Από το 1992 εργάζεται στην Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας αναλάβει έως σήμερα καθήκοντα κατά σειρά Περιφερειακού Διευθυντή, Αναπληρωτή Διευθυντή Δικτύου - υπεύθυνου για τις εργασίες στη Βόρεια Ελλάδα, Βοηθού Γενικού Διευθυντή - υπεύθυνου για την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και των λοιπών εταιριών του Ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Τον Σεπτέμβριο του 2003, ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Δικτύου Βόρειας Ελλάδας, με επιπρόσθετη ευθύνη τη συνολική εποπτεία Τράπεζας και Ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ παράλληλα τον Οκτώβριο του 2007 ανέλαβε και την εποπτεία του συνόλου των εργασιών του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας στην Ελλάδα. Μετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια Θυγατρικών Εταιρειών.

Είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ. Είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ

Πρόεδρος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, Επικ. Καθηγητής Παν/μιου Αιγαίου

«Η ομιλία θα ξεκινήσει με την ανάδειξη του αναμενόμενου από την ΕΕ ρόλου των ΕυρωπαΊκων Συμπράξεων Καινοτομίας για την διεξαγωγή εκείνης της έρευνας και την προώθηση εκείνης της καινοτομίας που εστιάζουν στα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από τον αντίστοιχο εκσυγχρονισμό των βασικών οικονομικών τομέων. Εστιάζοντας στην παραγωγικότητα και την βιωσιμότητα του αγρο-διατροφικού τομέα, θα συζητηθεί η δραστηριότητα της σχετικής 'αγροτικής' ΕΣΚ. Θα παρουσιαστούν οι ρόλοι και τα κύρια σημεία συμβολής των εταίρων που απαρτίζουν τις Επιχειρησιακές Ομάδες των ΕΣΚ, με αναφορά τόσο σε παραδείγματα ομάδων που δραστηριοποιούνται σε χώρες της ΕΕ-28, όσο και σε προτάσεις προτεραιοτήτων σύστασης και λειτουργίας τους σε εθνικό επίπεδο.»

Βιογραφικό

Ο Δρ Γεώργιος Θ. Κορμέντζας γεννήθηκε το 1973 στην Νίκαια Πειραιώς. Αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ το 1995. Από το ίδιο τμήμα ανακηρύχθηκε Διδάκτορας Μηχανικός το 2000. Από το 2002, ο κ. Γ. Κορμέντζας υπηρετεί στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αρχικά ως Λέκτορας και ακολούθως ως Επ. Καθηγητής. Κατά την διάρκεια τριετούς αναστολής άσκησης καθηκόντων ως μέλος ΔΕΠ, ο κ. Γ. Κορμέντζας υπηρέτησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρχικά ως Δ/νων Σύμβουλος της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ (11/2009-2/2010) και ακολούθως ως Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (3/2010-1/2013). Σήμερα εν παραλλήλω των ακαδημαϊκών του καθηκόντων προεδρεύει της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

Ο κ. Γ. Κορμέντζας συμμετείχε σε αρκετά Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. με σημαντικότερες δραστηριότητες την τεχνική διαχείριση (Technical Manager) του έργου IST-2005-FP6 UNITE και την διοικητική διαχείριση (Project Manager) του έργου ICT-2007-FP7 HURRICANE. Τον Σεπτέμβριο του 2008, ήταν ο γενικός επικεφαλής (General Chair) του 4th IEEE/IFIP International Week on Management of Networks and Services που έλαβε χώρα στην Σάμο με περισσότερους από 200 συμμετέχοντες από 30 χώρες.

Ο Δρ. Κορμέντζας είναι μέλος του ΤΕΕ και του IFIP WG6.6 (Management of Networks and Distributed Systems) του TC6-Communication Systems, κριτής εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση προτάσεων και τελικών εκθέσεων ερευνητικών έργων. Αξιοποιώντας πλέον την τεχνογνωσία του σε θέματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές των COPA-COGECA. Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε περιοδικά (40 δημοσιεύσεις) και πρακτικά διεθνών συνεδρίων (περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις) με σημαντική αναγνώριση από άλλους ερευνητές (περισσότερες από 1000 ετεροαναφορές).


ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ

Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα,Τράπεζα Πειραιώς

«Η συμβολαιακή γεωργία δεν αποτελεί μια νέα πρακτική, καθώς εφαρμόζεται από τις αρχές του 19ου αιώνα, ως μέσο οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής. Σήμερα, στις ανεπτυγμένες χώρες, εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 15% της συνολικής παραγωγής. Στην Ελλάδα, το καινοτόμο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας αποτελεί την πλέον σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης, η οποία σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μορφές, χρηματοδοτεί απευθείας την παραγωγική διαδικασία. Στο πλαίσιο της ομιλίας θα γίνει παρουσίαση, μέσω επιτυχημένων παραδειγμάτων, στα οφέλη που αποκομίζουν στην πράξη τα μέλη της αλυσίδας εμπορίας και το πώς μπορεί να συμβάλλει το πρόγραμμα στον αποτελεσματικό προσανατολισμό των διατροφικών προϊόντων στην αγορά.»

Βιογραφικό

Είναι Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), μεταπτυχιακού στην Αγροτική Οικονομία με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (University of London) και πτυχίου Γεωπονίας με ειδίκευση στην «Αγροτική Οικονομία» (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Έχει εργαστεί στην Αγροτική Τράπεζα ως Επικεφαλής του Τμήματος Μάρκετινγκ και στην ΑΤΕ Κάρτα (θυγατρική εταιρεία πιστωτικών καρτών της ΑΤΕ) ως Γενικός Διευθυντής. Επιπλέον, στο παρελθόν ήταν Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εργασιών Κρήτης της εταιρείας Λουμίδης Α.Ε. (Nestle Hellas). Παράλληλα, έχει διδάξει μαθήματα σχετικά με το Μάρκετινγκ σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και σε προπτυχιακά του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Αθηνών. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ και ήταν εισηγητής σε σεμινάρια με θέματα Μάρκετινγκ, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης Πελάτη, σε φορείς όπως το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων), το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΑΤΕ, το ΕΛΚΕΠΑ, επιχειρήσεις, συνεταιριστικές Οργανώσεις κ.τ.λ. Ερευνητικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά όπως το Journal of Product and Brand Management, το International Journal of Retail & Distribution Management, το Managing Service Quality, το Journal of Food Products Marketing, το Managing Service Quality, το Journal of Financial Services Marketing, το Journal of Customer Behaviour, το International Journal of Bank Marketing κ.τ.λ.

Επιπλέον, ερευνητικές εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια μεταξύ των οποίων στο European Marketing Academy Conference, Academy of Marketing Science World Marketing Congress, στο International Conference on Services Marketing, στο International Conference of the French Marketing Association κτλ.

Έχει συγγράψει το βιβλίο "Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων" στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ-EQUAL, ενώ έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του βιβλίου "Εμπορία (Μάρκετινγκ) Αγροτουριστικών και Αγροβιοτεχνικών Προϊόντων". Τέλος, έχει συμμετάσχει στα ερευνητικά προγράμματα «Δίκτυο Παροχής Συμβουλών Καινοτόμων Πρωτοβουλιών στον Αγροτικό Τομέα» και «Δίκτυο Ενθάρρυνσης Επιχειρηματικότητας Νέων Αγροτών /Αγροτισσών και Νέων/νεανίδων της Υπαίθρου – ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΡΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΡΡΗΣ

Κτηνίατρος, ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΑΕ


«Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα βρίσκονται σταθερά στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας στη χώρα μας. Ακούμε ότι το ελληνικό γάλα είναι από τα ακριβότερα, η τιμή του στο ράφι είναι από τις ψηλότερες, ότι το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο, ότι το ελληνικό γάλα δεν φτάνει. Στο μικρό χρόνο της παρουσίασης θα αναφερθούν ορισμένοι από τους παράγοντες κόστους, που κάνουν το ελληνικό νωπό γάλα λιγότερο ανταγωνιστικό και θα αναλυθεί μια πρόταση της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΕΛΤΑ για την αξιοποίηση των εδαφών μικρής παραγωγικότητας, τις διπλές καλλιέργειες, τη χρήση των ψυχανθών, την αύξηση της παραγόμενης ποσότητας ζωοτροφών και τον περιορισμό της εξάρτησης από εισαγόμενους πρωτεϊνούχους καρπούς. Όλα αυτά με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού γάλακτος.»

Βιογραφικό

Είναι κτηνίατρος με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην υγιεινή των τροφίμων και ασχολείται με τον τομέα του γάλακτος επί 34 χρόνια. Εργάστηκε για τέσσερα χρόνια στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΕΛΤΑ και τα επόμενα οκτώ στο Υπ. Γεωργίας ως επιθεωρητής τροφίμων στο Τελωνείο Πειραιά και ως στέλεχος της κεντρικής υπηρεσίας στο τμήμα γάλακτος.

Συμμετείχε στις επιτροπές εμπειρογνωμόνων κατά την περίοδο της προετοιμασίας της Κοινοτικής νομοθεσίας για το γάλα και αργότερα συνέβαλε στα πρώτα στάδια της εφαρμογής της στη Χώρα μας. Από το 1993 εργάζεται στη ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ με κύριο αντικείμενο την οργάνωση και λειτουργία της Ζώνης Γάλακτος της Εταιρείας.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ

Υπεύθυνος Αγορών Σίτου
ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ


«Η ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ιδρύθηκε το 1947 και κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή σιμιγδαλιού και ζυμαρικών. Με πάνω από 60 χρόνια ιστορίας είναι σήμερα στην κορυφή της ελληνικής αγοράς ζυμαρικών, αλλά και με σημαντική παρουσία στις εξαγωγές. Διαθέτει καθετοποιημένο συγκρότημα που αποτελείται από μύλο ημερήσιας άλεσης 200 τόνων σκληρού σίτου και μακαρονοποιείο ετήσιας δυναμικότητας 90.000 τόνων ζυμαρικών, νούμερα που τη συγκαταλέγουν μέσα στα 10 μεγαλύτερα εργοστάσια της Ευρώπης. Οι ετήσιες ανάγκες σε σκληρό σιτάρι ξεπερνούν πολλές φορές ακόμα και τις 100.000 τόνους, καθώς η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον τομέα των εξαγωγών σκληρού σίτου. Αυτό την καθιστά τον μεγαλύτερο αγοραστή σκληρού σίτου στη χώρα. Η εταιρία μας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι μία από τις σημαντικές διεξόδους της χώρας μας από την οικονομική κρίση, είναι η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και ακόμα περισσότερο η δημιουργία προστιθέμενης αξίας αυτών των αγροτικών προιόντων μέσω του δευτερογενούς τομέα, αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και επίβλεψης μιας ομάδας παραγωγών. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας από το πρόγραμμα εκπαίδευσης 25 συνεργατών – παραγωγών σκληρού σίτου.Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσ/νικης.»

Βιογραφικό

Εκπαίδευση :
1984-1990 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Απόφοιτος Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών

Επαγγελματική Δραστηριότητα :
2010 – Σήμερα ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ - Υπεύθυνος Αγορών Σίτου και Πωλήσεων Υποπροϊόντων. 
2006 – 2010 ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ - Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου.
2008 – 2010 ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ - Υπεύθυνος Συσκευασίας.
1992 – 2006 ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ - Ποιοτικός Ελέγχος Α΄ Υλών.

Σεμινάρια - Συνέδρια :
Οκτώβριος 2010: Συμμετοχή στο σεμινάριο και πιστοποίηση ως Εσωτερικός επιθεωρητής συστημάτων διαχείρησης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
Απρίλιος 2003:  Συμμετοχή στο σεμινάριο Ολοκληρωμένα συστήματα σχεδιασμού και τεχνικές στο προγραμματισμό και έλεγχο παραγωγής
Μάρτιος 2001: Συμμετοχή στο συνέδριο Fumigants & pheromones technical conference
Απρίλιος 2000: Συμμετοχή στο σεμινάριο και πιστοποίηση ως Επιθεωρητής συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 9000

Γλώσσες :
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ( European Level B2 - Lower ).
Καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας ( European Level B2 – Diploma di lingua Italiana)


ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ

«Οι προτάσεις παρέμβασης και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ανάπτυξηςτου αγροτικού τομέα οφείλουν να έχουν ριζοσπαστική διάσταση για να μπορέσουν να υπερβούν και να ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση. Οι παραγωγοί και οι φορείς τους (οργανωμένοι σε μια νέα υγιή βάση με πλήρη διαφάνεια), η επιστημονική κοινότητα, οι επιχειρηματικοί και χρηματοδοτικοί φορείς και αυτονόητα η Πολιτεία είναι υποχρεωμένοι να συνεργαστούν αρμονικά για την επανεκκίνηση του Αγροτικού Τομέα. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. σκοπεύει να συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια, τόσο με την ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης και διάχυσης γνώσης, όσο και μέσω της κατάθεσης ολοκληρωμένων προτάσεων, έτσι ώστε η ευκαιρία που δίνει η εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής να σηματοδοτήσει και την νέα αρχή ενός εξωστρεφούς και ποιοτικού ‘αγροτικού επιχειρείν’.»

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Νότια Αφρική. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με πτυχίο και ειδικότητα την Εφαρμοσμένη Πληροφορική. Το 1997 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα του ιδίου Πανεπιστημίου στη Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων ενώ από το 2007 διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Τραπεζική με Ειδικότητα στη διαχείριση Ανθρωπίνων πόρων. Εργάζεται στον χώρο της Πληροφορικής από το 1988 και έχει συνεργαστεί με πολλές και σημαντικές επιχειρήσεις Πληροφορικής ως Software Engineer και Project Manager για σημαντικά έργα πληροφορικής. Από το 1/4/2002 έως τις 1-1-2003 εργάστηκε στην εταιρεία Microsoft Corp ως Senior Software Engineer ως μέλος της ομάδας «Visual Studio .NET Core».

Από το 2004 έως το 2012 υπήρξε ιδρυτικό μέλος και βασικό στέλεχος της εταιρείας SEMANTIX A.E. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών εργάστηκε εκεί ως Υπεύθυνος Ψηφιοποίησης, Τεκμηρίωσης και Ανάπτυξης για πολλά και σημαντικά έργα όπως μεταξύ άλλων το Ιστορικό Αρχείο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και η Διαδικτυακή Πύλης Υπηρεσιών για το Τμήμα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Από το 2012 έως το 2014 εργάστηκε στη NEUROPUBLIC με καθήκοντα Διευθυντού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του συστήματος Cloud Υπηρεσιών του GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Από τον Μάρτιο του 2014 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε


ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

Πρόεδρος, Κοινοπραξία Οργανώσεων Παραγωγών Νομού Ημαθίας


«Ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του έλληνα αγρότη είναι τα προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα να έχουμε έναν δικαιότερο ανταγωνισμό τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες ..Ειδικότερα οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων και των μεθόδων παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης ως προς τα συστήματα ποιότητας.Επιπλέον αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την κατανάλωση των γεωργικών προϊόντων , βελτιώνουν την προβολή τους τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης και αυξάνουν το μερίδιο αγοράς με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις αγορές τρίτων χωρών που έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης. Επίσης σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της αγοράς ή απώλειας της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ή άλλων συγκεκριμένων προβλημάτων , οι ενέργειες αυτές συμβάλλουν στην αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών της αγοράς . Ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η στήριξη της ευρωπαϊκής ένωσης στον τομέα του ροδάκινου και νεκταρινιού , όπου μετά την επιβολή του ρωσικού εμπάργκο προχώρησε στην λήψη μέτρων και στην έγκριση ενός πρόσθετου κονδυλίου της τάξης των 3 εκατομμυρίων € γιά μέτρα προώθησης, για να μπορέσει να ενισχυθεί η εύρεση άμεσα νέων αγορών. Ταυτόχρονα εγκρίθηκε ένα συμπληρωματικό κονδύλι της τάξης των 30 εκατομμυρίων Ευρώ για το σύνολο των αγροτικών προϊόντων ,αυξάνοντας κατά 50% τα διαθέσιμα ποσά για προώθηση , έτσι ώστε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η δυνατότητα αποκατάστασης της ισορροπίας η οποία διαταράχθηκε μετά την επιβολή του ρώσικου εμπάργκο. Σήμερα τα κονδύλια τα οποία διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνουν τα 60 εκατομμύρια € ετησίως ως επιχορήγηση και καλύπτουν από 50 έως 70 % του κόστους των δράσεων που εντάσσονται. Η περιοχή του νομού Ημαθίας και ιδιαίτερα ο τομέας του ροδάκινου έκανε πάρα πολύ μεγάλη χρήση των συγκεκριμένων κονδυλίων τα τελευταία 10 χρόνια. Έτσι ενισχύθηκε και στηρίχθηκε η προώθηση της κομπόστας ροδάκινου σε όλο τον κόσμο , όπως επίσης και η προώθηση του φρέσκου ροδάκινου στις αγορές της Ρωσίας , της Ουκρανίας αλλά και σε άλλες αγορές της Βόρειας και της κεντρικής Ευρώπης . Μετά την επιβολή του Ρωσικού εμπάργκο η Ημαθία προχώρησε άμεσα σε ενέργειες για την αξιοποίηση του κονδυλίου που εγκρίθηκε για την χώρα μας για το ροδάκινο με τον έκτακτο Κανονισμό 913/14 και προγραμμάτισε δράσεις οι οποίες στοχεύουν στό άνοιγμα των αγορών της Αραβικής Χερσονήσου με συμμετοχή σε Εκθέσεις και Επιχειρηματικές συναντήσεις σε Σαουδική Αραβία ,Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Αίγυπτο. Ταυτόχρονα κατατέθηκε απο την Κοινοπραξία των Οργανώσεων Παραγωγών Ημαθίας τριετές πρόγραμμα προώθησης ύψους 4,6 εκατομ Ευρώ που περιλαμβάνει εκτός των ανωτέρω χωρών και το Κουβέιτ. Προϋπόθεση βέβαια αξιοποίησης αυτών των εργαλείων είναι η ύπαρξη οργανωμένων δομών απο τους παραγωγικούς φορείς και βέβαια η ύπαρξη εκείνων των απαραίτητων ποσοτήτων που αποτελούν την κρίσιμη μάζα για να καλύψεις τις ποσοτικές ανάγκες των νέων σου πελατών. Διαφορετικά τα χρήματα και ο χρόνος που θα ξοδευτεί πηγαίνουν άσκοπα.»

Βιογραφικό

Ο Χρήστος Γιαννακάκης γεννήθηκε στη Βέροια το 1957 , έχει σπουδάσει στην Πάντειο ανωτάτη σχολή πολιτικών επιστημών και επίσης έχει παρακολουθήσει μαθήματα δημοσιογραφίας στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας της Αθήνας ..Διετέλεσε προϊστάμενος λογιστηρίου και διευθυντής πωλήσεων σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, ήταν ιδιοκτήτης οικονομοτεχνικού γραφείου στη Βέροια ,συνιδιοκτήτης και εκδότης τοπικής ημερησίας εφημερίδας και επίσης επί 16 χρόνια διετέλεσε γενικός διευθυντής της συνεταιριστικής κονσερβοποιΐας ΑΛΜΜΕ στη Βέροια.

Σήμερα είναι στέλεχος του αγροτικού συνεταιρισμού Βέροιας Venus Growers και ασχολείται με τη διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων των νωπών προϊόντων της οργάνωσης καθώς επίσης και με θέματα μάρκετινγκ στο φρέσκο φρούτο .Είναι επίσης πρόεδρος στην Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Οργανώσεων Παραγωγών του Νομού Ημαθίας .


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ


«Οι απαρχές της Αγροτικής Έρευνας εντοπίζονται το 1927 αμέσως μετά τη μικρασιατική καταστροφή στο σύνολο της επικράτειας με κέντρα τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και την Κρήτη όπου συστήνονται τα πρώτα ερευνητικά κέντρα. Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ο τριπλασιασμός της αγροτικής παραγωγής και της σιτάρκειας. Φτάνοντας στο σήμερα και στους καιρούς της οικονομικής κρίσης, ελπίζουμε η αγροτική έρευνα να αποτελέσει εφαλτήριο για την έξοδό μας από το οικονομικό τέλμα. Με μια σειρά ερευνητικών έργων από τα Ινστιτούτα που εδρεύουν σε όλη την επικράτεια υπό την διεύθυνση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ενός φορέα που υπάγεται στο ΥπΑΑΤ, θα προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε και να διαδώσουμε τις σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους εδαφο-υδατικών πόρων, τη δημιουργία νέων ποικιλιών σπόρων και τη βελτίωση της ζωικής παραγωγής σαν εργαλείο στα χέρια του παραγωγού.»

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1953 και αποφοίτησε από το Γ' Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης το 1971. Την ίδια χρονιά εγγράφηκε, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις, στο Τμήμα Γεωπονίας της τότε Γεωπονοδασολογικής Σχολής του ΑΠΘ, απ' όπου αποφοίτησε το 1976. Μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, στις οποίες ήρθε πρώτος, παρακολούθησε το Μεταπτυχιακό Τμήμα των Εγγείων Βελτιώσεων του ΑΠΘ (1977-1979) και πήρε το πτυχίο MSc. Με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή, PhD, στο Πανεπιστήμιο Southampton της Αγγλίας (1986-1990).

Υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός του πεζικού και μετεκπαιδεύτηκε στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου. Διορίστηκε το 1983 στο Υπουργείο Γεωργίας/Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας (ΙΧΤΕΛ), όπου εργάστηκε στο πρόγραμμα Κατάρτισης του Εδαφολογικού Χάρτη της Χώρας. Από το 1991 εργάσθηκε, ως ερευνητής, στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης του πρώην Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε.

Ερευνητικά ασχολείται με τη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητάς του παρουσιάζονται σε περισσότερες από 150 εργασίες δημοσιευμένες σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει διδάξει στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Λάρισας και διατέλεσε διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Από τον Αύγουστο του 2013 εκτελεί χρέη Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας στον νεοσύστατο Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ.


ΕΦΗ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΦΗ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δ/ντρια Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων
ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ


«Η ΜΕΒΓΑΛ δραστηριοποιείται από το 1950 στην καρδιά της παραγωγής του αγελαδινού γάλακτος, στη Μακεδονία, όπου συγκεντρώνεται το 67% του ελληνικού φρέσκου γάλακτος. Η εγγύτητα αυτή εξασφαλίζει την ταχύτερη εισκόμιση πρώτης ύλης στο εργοστάσιο της ΜΕΒΓΑΛ, την αμεσότητα στην επεξεργασία και τη φρεσκάδα στο τελικό προϊόν. Η ΜΕΒΓΑΛ παράγει και διαθέτει μια πλήρη γκάμα γαλακτοκομικών προϊόντων στις κατηγορίες γάλα, γιαούρτι τυρί και επιδόρπια. Έχοντας μια μακρά ιστορία στη καινοτομία και αναγνωρίζοντας τα οφέλη των προβιοτικών, η ΜΕΒΓΑΛ λάνσαρε από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 το πρώτο προβιοτικό ρόφημα γιαουρτιού– VITAFRESH, ενώ αργότερα ακολούθησε η σειρά προβιοτικών γιαουρτιών VITAFRESH. Το 2009 κυκλοφορεί το προϊόν Κεφίρ, το 2010 εμπλουτίζεται με προβιοτικά προϊόντα η σειρά Harmony 1%, το 2011 ενισχύεται με προβιοτικά το παιδικό γιαούρτι Frutomania και το 2012 λανσάρεται το Κεφίρ με γεύση φράουλα και stevia. Γι’αυτή την πολύχρονη πορεία και τις καινοτομίες στα προβιοτικά, η ΜΕΒΓΑΛ βραβεύτηκε το 2013 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα ζυμούμενα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες προβιοτικών. Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν τα οφέλη και τα αναζητούν, χρειάζονται όμως σωστή πληροφόρηση, συνέπεια και αξιοπιστία.»

Βιογραφικό

Εκπαίδευση :

1987 - Αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο Έδεσσας
1994 - Αποφοίτηση από Πολυτεχνική Σχολή, τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
1998 - Course: Quality Management System Audit-approved by IRCA, Cranfield University, Αθήνα
2001 - Σεμινάριο: Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων, ΕΜΠ, Αθήνα
2001 - Σεμινάριο: Essential HACCP Practice, The Royal Society for the Promotion of Health, Θεσσαλονίκη
2001 - Course: Advanced HACCP, FITR, Reading University, UK
2002 - Course: meeting the BRC standard, FITR, Reading university, UK
2006 - Σεμινάριο εσωτερικών επιθεωρητών συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 22000:2005, ΕΛΟΤ, Θεσσαλονίκη
2007 - Training course: Predicting and Controlling shelf life of foods, Leatherhead Food International, Surrey,UK
2011-2013: Co-research in Cheese Product Development, CDR - Wisconsin University, USA

Υποτροφίες :
1994, Υποτροφία έρευνας και ανάπτυξης ΕΙΤΧΗΔ Θεσ/νίκη

Ξένες Γλώσσες :
Αγγλικά,Γερμανικά

Επαγγελματική Εμπείρια :
Από το 1995 στην εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ στον τομέα Διαχείρισης Ποιότητας και από το 2009, Διευθύντρια Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) ΜΕΒΓΑΛ, με καθήκοντα:
- Οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης με συντονισμό ομάδας ανάπτυξης (R&D, marketing, production, logistics)
- Οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου πιλοτικών δοκιμών για δημιουργία πρωτοτύπων για νέα ή υφιστάμενα προϊόντα και process optimization
- Επισημάνεις, Food legislation, Καταγραφή και διατήρηση πατεντών

Επαγγελμ. Οργανώσεις - Σύλλογοι :
μέλος Τ.Ε.Ε. 1995, μέλος ΠΣΧΜ / ΤΒΕ, μέλος ΔΕΔΥΤ 2006, μέλος ομάδας εργασίας ΣΕΒΤ για την επισήμανση GDA’S και τη νομοθεσία.


ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΛΗΣ

Μύλοι ΛΟΥΛΗ


«Τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας καταναλωτής έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο στα θέματα διατροφής και ειδικά σε εναλλακτικά δημητριακά όπως και αρχεγόνους σπόρους. Ένας από αυτούς τους σπόρους είναι και το Δίκοκκο σιτάρι το οποίο πλέον έχει γίνει ευρέως γνωστό τόσο για τα θρεπτικά του στοιχεία όσο και για την εναλλακτική του γεύση. Για τη «Μύλοι Λούλη» η σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τον τελικό καταναλωτή σε ένα δημητριακό που δεν ήταν καθόλου δημοφιλές στους αγρότες αποτέλεσε εξαρχής μια πρόκληση. Μέσα από μεθοδική εργασία, συμβολαιακά προγράμματα με αγρότες, επενδύσεις σε γραμμές παραγωγής και ενεργό Marketing προς τον καταναλωτή η «Μύλοι Λούλη» σήμερα μπορεί και προσφέρει ένα από τα πιο ποιοτικά άλευρα από Δίκοκκο σιτάρι.»

 


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2014 | Διοργάνωση | Επικοινωνία