Πέμπτη 9 Νοεμβρίου

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017


13:00 – 15:30     Παράλληλες Συνεδρίες
Workshop 1
13:00 – 15:30
«Ευφυής Γεωργία: Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies) από την Ελλάδα & την ΕΕ»

Θεματολογία

Η ευφυής γεωργία βρίσκεται επί του παρόντος και θα βρίσκεται για τα επόμενα χρόνια, στην κορυφή της ατζέντας της διεθνούς και ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής, δεδομένου ότι τόσο η επιστημονική κοινότητα όσο και οι πολιτικοί ιθύνοντες σε επίπεδο ΕΕ συγκλίνουν στο ότι αποτελεί καταλύτη για:

  • την αντιμετώπιση της δύσκολης πρόκλησης της αύξησης της παραγωγής με λιγότερους πόρους (produce more with less), δηλ. της αναγκαιότητας αύξησης της παραγωγικότητας ώστε να παρέχονται επαρκή, ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα για τον παγκόσμιο πληθυσμό, αλλά με όρους βιωσιμότητας που διασφαλίζουν ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στους φυσικούς πόρους συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής,
  • τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος,
  • τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ως προς την εφαρμογή και την παρακολούθηση/αξιολόγηση της ΚΑΠ

Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιαστούν επιχειρηματικές προσεγγίσεις της ευφυούς γεωργίας από διάφορες χώρες της ΕΕ ώστε να αναδειχθεί τόσο η εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης σε όλο το φάσμα των γεωργικών μοντέλων της ΕΕ όσο και η συμβολή της στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων.

Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να διαμορφωθούν σκέψεις και προβληματισμοί σχετικά με τα διακυβεύματα της εφαρμογής της ευφυούς γεωργίας στην ΕΕ και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτή η εφαρμογή να αφορά περισσότερους αγρότες στο άμεσο μέλλον.

Ομιλητές


1η Ενότητα

Rolf Klaus Herbert, Head of Marketing & Sales, 365FarmNet

Pierluigi Meriggi, Πρόεδρος, Horta srl

Carole Rocca, Υπεύθυνη δικτύου ψηφιακών αγροτικών εκμεταλλεύσεων Fermes L.E.A.D.E.R, IN VIVO

Μάρκος Λέγγας, Πρόεδρος, 7 Grapes - ΠΗΓΑΣΟΣ

Συντονιστής: Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, Πρόεδρος, NEUROPUBLIC Α.Ε.

2η Ενότητα

Σάββας Ρογκοτής, Neuropublic A.E.

Δημήτρης Σάββας, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Αναστάσιος Τζούμπας, Συνεργάτης Ερευνητικών Προγραμμάτων, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

Συντονιστής: Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, Πρόεδρος, NEUROPUBLIC Α.Ε.

Workshop 2
13:00 – 15:30
«Αγροδιατροφικό εμπόριο στην περιοχή των Βαλκανίων»

Θεματολογία

Αγροδιατροφικά προϊόντα αξίας 2 δις € διακινούνται ετησίως από και προς τις Βαλκανικές χώρες και την Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων τροφίμων και ποτών). Η κάθε χώρα εκτός από την τοπική παραγωγή έχει συγκεκριμένες ανάγκες κατανάλωσης αλλά και συγκεκριμένες συνθήκες που διαμορφώνουν τις αγορές, τις τιμές και τον ανταγωνισμό. Αυτή η αυξανομένη ροή προϊόντων από χώρα σε χώρα δημιουργεί ένα μικροπεριβάλλον το οποίο χρειάζεται να μελετηθεί.

Στόχος του workshop είναι να εντοπισθούν συγκεκριμένες ευκαιρίες προς αξιοποίηση από τις ελληνικές παραγωγικές δυνάμεις αλλά και συγκεκριμένα προβλήματα προς επίλυση.

Στην πρώτη ενότητα με θέμα «Ευκαιρίες και Προβλήματα των Βαλκανικών αγορών αγροδιατροφικών προϊόντων» θα παρουσιασθούν η σημερινή κατάσταση και οι τάσεις που επικρατούν στις Βαλκανικές αγροδιατροφικές αγορές καθώς και η εμπειρία των ελλήνων εξαγωγέων νωπών και μεταποιημένων τροφίμων και ποτών.

Με τις «Συνέργειες πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα αγροτικών προϊόντων σε Βαλκανικό επίπεδο» θα ασχοληθεί η δεύτερη ενότητα όπου θα συζητηθούν οι διασυνδέσεις και οι ευκαιρίες που διαμορφώνονται στη Βαλκανική ως προς τη σχέση του αγροδιατροφικού πρωτογενή και δευτερογενή τομέα αλλά και τις επιχειρηματικές συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν.

Ομιλητές


1η Ενότητα

Κώστας Παπαδόπουλος, Διευθυντής της Βιοαγρός Α.Ε.

Αντώνιος Τζίκας, Διευθυντής Ανάπτυξης, ΖΑΝΑΕ Α.Ε.

Γιάννης Χαραλαμπάκης Δ/ντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου

Συντονιστής: Μπάμπης Φιλαδαρλής, Διεύθυνση Υποστήριξης & Ανάπτυξης Εξαγωγών, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.


2η Ενότητα

Ανδρέας Χ. Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. "Α.Π.Σ.Ι. - Η ΠΙΝΔΟΣ"

Στέλιος Θεοδουλίδης, Γενικός Διευθυντής, VENUS GROWERS

Ιωάννης Καλλιάς, CEO, TUV Austria Hellas

Συντονιστής: Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

15:30 – 16:00    Ενημέρωση για εξαγωγική πύλη agrogate.gr

Ομιλητές

Μπάμπης Φιλαδαρλής, Διεύθυνση Υποστήριξης & Ανάπτυξης Εξαγωγών, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

16:00 – 18:30    Παράλληλες Συνεδρίες
Workshop 3
16:00 – 18:30
«Έξυπνη εξειδίκευση στον Αγροδιατροφικό Τομέα: Περιφερειακές προσεγγίσεις στην αγροτική καινοτομία και γνώση»

Θεματολογία

Η ανάπτυξη της καινοτομίας και της γνώσης στον αγροδιατροφικό τομέα βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής γεωργίας και αποτελεί κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της. Σημαντικό στοιχείο αυτής της συζήτησης είναι το πώς αυτή η γνώση και καινοτομία θα μπορέσει να διαχυθεί και να γίνει κτήμα των παραγωγών και των οργανωμένων δομών τους. Με αυτά τα θέματα θα ασχοληθεί το συγκεκριμένο workshop επικεντρωνόμενο σε δυο θεματικές ενότητες.

Η «Προσέγγιση των εργαλείων και των δομών μεταφοράς καινοτομίας και γνώσης στον αγροδιατροφικό τομέα, σε περιφερειακό επίπεδο» θα αναπτυχτεί κατά την 1η ενότητα. Ζητήματα όπως η ανάπτυξη του ρόλου της περιφερειακής ανάπτυξης στη μεταφορά καινοτομίας και γνώσης, η έξυπνη εξειδίκευση ως μοχλός καινοτομίας για τις περιφέρειες, τα εργαλεία αξιοποίησης των αναπτυξιακών εταιρειών στη μεταφορά της καινοτομίας , τα χρηματοδοτικά εργαλεία ενθάρρυνσης της καινοτομίας στις περιφέρειες και το ταμείο αγροτικής επιχειρηματικότητας ως μοχλός ανάπτυξης θα εξεταστούν στη διάρκεια της συζήτησης.

Η 2η ενότητα θα ασχοληθεί με «Παραδείγματα μεταφοράς καινοτομίας, γνώσης και έξυπνης εξειδίκευσης στις ελληνικές περιφέρειες». Σε αυτή θα παρουσιασθούν παραδείγματα περιφερειακών προσεγγίσεων, ο ρόλος της δικτύωσης για καινοτομία στην οργάνωση της παραγωγής, ο ρόλος των επιχειρησιακών ομάδων ως εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης (European Innovation Partnership-AGRI)κ.α.

Ομιλητές


1η Ενότητα

Κώστας Αποστολόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Αθανάσιος Γκίκας, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα & Δασικών Πολιτικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου

Γεώργιος Λαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σταύρος  Μαντζανάκης,  Ειδικός σε θέματα RIS3, Τομέας καινοτομίας & Επενδύσεων,  Emetris S.A.

Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συντονιστής: Χρήστος Καρατζάς, Επικεφαλής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

2η Ενότητα

Βασίλης Μπέλλης, Γενικός Διευθυντής, Αναπτυξιακή Καρδίτσας “ANKA” AAE OTA

Λιάνα Τσαταλμπασίδου–Παπατέρπου,Υπεύθυνη Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας  & Enterprise Europe Network-Hellas, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ) Α.Ε.

Παναγιώτης Τουρναβίτης, Γενικός Διευθυντής, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Συντονιστής: Γιάννης Γαλάτουλας, Γεωπόνος, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

 

Workshop 4
16:00 – 18:30
«Ψηφιοποίηση στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων»

Θεματολογία

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών καθώς και οι ολοένα και περισσότερες ψηφιακές εφαρμογές, έχουν ήδη εισέλθει και εν γένει καθορίσει τις εξελίξεις σε όλο το μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Ήδη η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, καθώς και η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, που βασίζονται σε αυτή την επεξεργασία, είναι πραγματικότητα στην καθημερινότητα όλων των κρίκων της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Σταθμοί συλλογής μετεωρολογικών και εδαφολογικών δεδομένων στο χωράφι, ρομποτικά συστήματα που αρμέγουν αυτόματα δεκάδες ζώα, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρουσίας, δείκτες που απεικονίζουν τη θερμοκρασιακή μεταβολή που υπέστη το τρόφιμο από τη συλλογή μέχρι την κατανάλωσή του, είναι όλες εφαρμογές που επανακαθορίζουν τα δεδομένα στην παραγωγή, εμπορία και κατανάλωση των τροφίμων σήμερα.

Το συγκεκριμένο workshop στοχεύει ακριβώς να φωτίσει κάποιες πτυχές αυτής της συναρπαστικής εξέλιξης μέσα από τις εμπειρίες ανθρώπων που ασχολούνται καθημερινά με την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα, αλλά συνάμα ανακαλύπτοντας και τις δυνατότητες, της νέας ψηφιακής τεχνολογίας.

Το workshop χωρίζεται  σε τρεις ενότητες. Στην 1η αναλύονται οι δυνατότητες να προσδιοριστεί η γεωγραφική προέλευση των τροφίμων μέσα από σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές. Στη 2η ενότητα επιχειρείται να διερευνηθούν οι δυνατότητες της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στο χώρο της κτηνοτροφίας. Στην 3η ενότητα θα περιγραφούν οι εξελίξεις στη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Ομιλητές


1η Ενότητα

Παναγιώτης Μαδέσης, Ερευνητής, ΕΚΕΤΑ

Άρης Παπαδόπουλος, Υπεύθυνος του Τμήματος Αρμεκτικών Συστημάτων MILKPLAN Α.Ε.

Απόστολος Πατσιάς, Χημικός, Προϊστάμενος Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου -  Η ΠΙΝΔΟΣ

Συντονιστής: Στέλλα Στραβαρίδου, Γεωπόνος - Ζωοτέχνης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

2η Ενότητα

Ευάγγελος Αναστασίου, Ερευνητής / Ειδικός Τεχνολογιών Γεωργίας Ακριβείας, AGENSO / Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άγγελος Πατάκας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Βασίλης Πρωτονοτάριος, Μέλος της ομάδας ανάπτυξης λύσεων για τον αγροδιατροφικό τομέα και Υπεύθυνος Εξωστρέφειας, NEUROPUBLIC Α.Ε.

Συντονιστής: Νίκος Μαριάνος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, NEUROPUBLIC Α.Ε.

18:30 – 19:00    Ενημέρωση για εξαγωγική πύλη agrogate.gr

Ομιλητές

Μπάμπης Φιλαδαρλής, Διεύθυνση Υποστήριξης & Ανάπτυξης Εξαγωγών, GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

20:00 – 22:30     Επίσημο δείπνο
Ομιλητές:
Νίκος Παππάς,
Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

Χαιρετισμός:
Μαργαρίτης Σχοινάς,
Επικεφαλής Εκπρόσωπος Τύπου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(η συμμετοχή στο δείπνο γίνεται μόνον με προσωπική πρόσκληση)

 


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013-2017 | Διοργάνωση | Επικοινωνία