ΣυνδιοργάνωσηΣΕΒΕ…Οne-Stop-Shop ολοκληρωμένης υποστήριξης εξαγωγών

Από το 1975 έως σήμερα αποτελεί το σημαντικότερο εκφραστή της εξωστρέφειας στην Ελλάδα.
 • Αριθμεί 600 μέλη σε όλη την Ελλάδα και όλους τους κλάδους
 • Προσφέρει πρακτικά εργαλεία στα μέλη του για την αύξηση της εξωστρέφειάς τους
 • Εξυπηρετεί πάνω από 200 αιτήματα υποστήριξης και ζητήσεις πληροφόρησης μηνιαίως
 • Διαθέτει εξειδικευμένο μελετητικό/ερευνητικό τμήμα μέσω του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ)
 • Συμβάλλει ενεργά ως Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
 • Έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα, έχοντας αναπτύξει ισχυρό δίκτυο συνεργασίας με πάνω από 100 αξιόπιστους οργανισμούς και φορείς διεθνώς

Στο ΣΕΒΕ εδώ και 42 χρόνια…
 • Υποδεικνύουμε δυνητικούς συνεργάτες (εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, προμηθευτές κ.λπ.)
 • Ενημερώνουμε τα μέλη μας για ζητήσεις προϊόντων από το εξωτερικό
 • Παρέχουμε έγκυρες επιχειρηματικές πληροφορίες για χώρες και κλάδους
 • Διενεργούμε στατιστικές αναλύσεις και εκπονούμε μελέτες για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών ανά κλάδο και για κάθε πιθανή χώρα – προορισμό από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ)
 • Υλοποιούμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης σε θέματα: εξαγωγικού marketing, έρευνας αγορών, διαδικασιών εξαγωγών, τεχνικών διαπραγματεύσεων κ.ά. και προωθούμε την πιστοποιημένη κατάρτιση
 • Διοργανώνουμε και υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις για συμμετοχή σε Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, Εκθέσεις, Κλαδικές Συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΕΝ.Π.Ε. 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


ΣΕΒΕ
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ


ΧΟΡΗΓΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


 


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013-2017 | Διοργάνωση | Επικοινωνία