χορηγοί

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται Ομίλου επιχειρήσεων, που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε 5,2 εκατ. πελάτες μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου περίπου 570 καταστημάτων και 2,0 χιλ. ΑΤΜ, καθώς και μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας ψηφιακής τραπεζικής winbank.

Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €55,8 δισ., τα δάνεια μετά από προβλέψεις στα €38,7 δισ. και οι καταθέσεις στα €41,9 δισ., στις 30 Ιουνίου 2018.

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων με μερίδιο αγοράς 32%. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς θεωρώντας ότι ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί μία από τις κινητήριες δυνάμεις για την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας, έχει σημαντική παρουσία στην Αγροτική Τραπεζική, αναπτύσσοντας δράσεις και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του εν λόγω τομέα. Με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες, προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των αγροτών, των αγροτικών επιχειρήσεων και των συνεργατικών σχημάτων, ενώ με τις νέες καινοτόμες δράσεις, όπως η Συμβολαιακή Τραπεζική, στηρίζει την αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση, την εμπορία και τις εξαγωγές.

Στόχος της Τράπεζας είναι να συνεχίσει την ενίσχυση της υγιούς αγροτικής επιχειρηματικότητας και την προσφορά καινοτόμων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης.
 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes


ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

TUV AUSTRIA


H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγρο-διατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.tuvaustriahellas.gr/


ΧΟΡΗΓΟΙ


INTERAMERICAN


INTERAMERICAN: Περισσότερα από 45 χρόνια πρωτοπορίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Η INTERAMERICAN ιδρύθηκε το 1969, είναι εταιρία με περισσότερα από 45 χρόνια ηγετικής παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, όπου δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης.

Ανήκει στον Όμιλο ACHMEA, έναν κορυφαίο διεθνή ασφαλιστικό Όμιλο με έδρα την Ολλανδία. Ο όμιλος ACHMEA, ένας κορυφαίος Ευρωπαϊκός ασφαλιστικός όμιλος, με αμιγώς αγροτικές ρίζες και εμπειρία που ξεπερνάει τα 200 χρόνια. Μέτοχοι του Ομίλου ACHMEA είναι η ACHMEA, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία υγείας της Ολλανδίας και η Rabobank μία από τις καλύτερες και ασφαλέστερες τράπεζες του κόσμου. Το όνομά της είναι ταυτόσημο με την ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας. Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης, στη Ζωή, στην Υγεία, στην προστασία της Περιουσίας, στις υπηρεσίες Βοήθειας και στον τομέα παροχής υπηρεσιών Υγείας.

Διαθέτει σήμερα πάνω από 1.000.000 πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Έχει δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τα προγράμματα υγείας MEDISYSTEM, το σύστημα υγείας bewell, το σύστημα επένδυσης Capital, τις καινοτόμες καλύψεις στο χώρο της Βοηθείας, προγράμματα Αγροτικών κινδύνων κ.λπ. Αποτελεί τη μοναδική ασφαλιστική εταιρία η οποία διαθέτει ιδιόκτητες και σύγχρονες υποδομές στους τομείς Υγείας (Aθηναϊκή MEDICLINIC, Medifirst πολυιατρείο), Βοηθείας (οχήματα οδικής βοήθειας, ασθενοφόρα κ.λπ.) και Αυτοκινήτου [CAR POINT - Πρότυπη Μονάδα Αποζημίωσης και Επισκευής Αυτοκινήτου]. Δημιούργησε την Anytime, την 1η Direct ασφάλιση, φέρνοντας μία νέα αντίληψη για την ασφάλιση στην Ελλάδα. Το δίκτυο των ασφαλιστικών συμβούλων της είναι εξαιρετικά έμπειρο και καταρτισμένο, ενώ χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθοδολογίες εξυπηρέτησης όπως financial planning, κ.λπ. Η Εταιρία βρίσκεται στην 1η θέση από πλευράς φήμης και αναγνωρισιμότητας τα τελευταία χρόνια (Famous Brands).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.interamerican.gr/

TUV HELLAS


Ποιότητα και Αξιοπιστία στην Αλυσίδα Τροφίμων

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες αυξάνεται συνεχώς η απαίτηση για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Η πιστοποίηση, δηλαδή ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με αυστηρά διεθνή και ελληνικά πρωτόκολλα, αποτελεί το εμπορικό διαβατήριο για τις απαιτητικές ξένες αγορές, ενώ και οι απαιτήσεις της ελληνική αγοράς και ιδιαίτερα των αλυσίδων λιανεμπορίου γίνονται συνεχώς αυστηρότερες. Η πιστοποίηση λοιπόν αποτελεί μονόδρομο.

Από το 2001 η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει αφοσιωθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, με πιστοποιήσεις συστημάτων και πρωτοκόλλων. Διαθέτουμε το σύνολο των διαπιστεύσεων - εγκρίσεων στον αγροδιατροφικό τομέα εξασφαλίζοντας στον Έλληνα παραγωγό και την ελληνική επιχείρηση αναγνωρισιμότητα και προστιθεμένη αξία. Προσφέρουμε υπηρεσίες "one stop service" με συνδυασμένες επιθεωρήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα έχοντας εγκεκριμένους επιθεωρητές και διαπιστεύσεις τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στη μεταποίηση και λιανεμπόριο- χονδρεμπόριο ( GLOBALGAP, Chain of Custody, GRASP, ΙSO 22000, FSSC, BRC Food, BRC Broker, IFS Food, IFS Broker, IFS Logistic, επιθεωρήσεις δευτέρου μέρους, AGRO, Βιολογικά Προϊόντα). Με την πείρα τριών δεκαετιών και την παρουσία σε χώρες των Βαλκανίων, της Μεσογείου, της Κεντρικής Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής η TÜV HELLAS (TÜV NORD) προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης με την υπευθυνότητα και την εγκυρότητα ενός ηγετικού brand διεθνώς.

Το TÜV NORD, η μητρική μας εταιρεία, με παρουσία σε 70 χώρες και 14.000 άτομα ανθρώπινο δυναμικό, αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία της TÜV HELLAS (TÜV NORD) μάς έχει αναθέσει ηγετικό ρόλο στον αγροδιατροφικό τομέα. Βασικός πυλώνας της πολιτικής μας είναι η εξωστρέφεια και η ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση στο εξωτερικό. Τα διεθνώς αναγνωρίσιμα πιστοποιητικά της TÜV HELLAS (TÜV NORD) προσφέρουν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.tuv-nord.com/gr/el/home/

AGROLAB RDS


Η AGROLAB RDS - Integrated Laboratory & Consultancy Solutions, είναι μέλος της Redestos - Efthymiadis Agrotechnology Group, ενός ομίλου με πάνω από 80 χρόνια ιστορίας στο χώρο της Γεωργίας και συσσωρευμένης εμπειρίας στην κάλυψη των αναγκών του αγρότη και του καταναλωτή, μέσα από ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών, που αφορούν τoν αγροτικό χώρο, τα τρόφιμα και το περιβάλλον.

Η AGROLAB RDS, είναι διαπιστευμένη και/ή πιστοποιημένη κατά ISO 17025, QS, GAFΤA, CORESTA, ΒΝΝ, FOSFA, GLP, GEP και επίσης αναγνωρισμένη από την Ρωσική Ομοσπονδία. Η παροχή εργαστηριακών υπηρεσιών διενεργείται σε τέσσερα αυτόνομα εργαστήρια (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλο και Λευκωσία), ενώ διατηρεί και θυγατρική στην Βουλγαρία με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς τόσο στην Ελληνική επικράτεια, όσο και στις Βαλκανικές και Μεσογειακές Χώρες.

Ειδικότερα, η AGROLAB RDS διαθέτει:

 • Εργαστήριο Επιμολυντών Τροφίμων
 • Εργαστήριο Διαθρεπτικής Επισήμανσης Τροφίμων
 • Εργαστήριο Περιβάλλοντος
 • Εργαστήριο Οργανοληπτικών Δοκιμών
 • Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτοπροστασίας
 • Εργαστήριο Υπολειμμάτων
 • Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 • Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και GMO
 • Εργαστήριο Ελαιολάδου & Λιπαρών Υλών
Επιπρόσθετα στις δραστηριότητες της AGROLAB RDS περιλαμβάνονται:
 • Τμήμα Μελετών Αγρού
 • Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Πολλαπλασιαστικού Υλικού
 • Τμήμα Ελέγχου μακέτας προϊόντων & Νομοθετικής υποστήριξης

H εταιρεία είναι στελεχωμένη με 100 επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων όπως Γεωπόνοι, Χημικοί, Επιστήμονες Τροφίμων, Βιολόγοι, Κτηνίατροι κλπ, ενώ τα εργαστήρια της είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονο αναλυτικό εξοπλισμό. Την AGROLAB RDS την εμπιστεύονται περίπου 2.500 εταιρείες αναλύοντας περίπου 100.000 εμπορικά δείγματα ετησίως και διενεργώντας άνω των 300 μελετών αγρού.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.agrolab-rds.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=268

NILFISK


Η Nilfisk είναι μια κορυφαία, διεθνής εταιρεία, παροχής επαγγελματικών προϊόντων και υπηρεσιών καθαρισμού. Ο Όμιλος Nilfisk έχει έδρα στη Δανία και διαθέτει εταιρείες πωλήσεων σε περισσότερες από 40 χώρες. Σε συνδυασμό με ένα ισχυρό δίκτυο διανομής, η Nilfisk διαθέτει στην αγορά και πουλάει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 100 χώρες συνολικά.

Στις κύριες σειρές προϊόντων μας περιλαμβάνονται: εξοπλισμός φροντίδας δαπέδων, απορροφητικές σκούπες, μηχανήματα πλύσης στέγνωσης, πιεστικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, καθώς και μια ευρεία γκάμα από ηλεκτρικές σκούπες και μηχανήματα υψηλής πίεσης. Η εταιρεία ιδρύθηκε με όραμα την παραγωγή και πώληση προϊόντων ύψιστης ποιότητας σε όλο τον κόσμο. Για περισσότερα από εκατό χρόνια, η Nilfisk προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των αγορών και των πελατών, με πρωτοποριακά προϊόντα και λύσεις.

Παρακολουθούμε τις νέες τεχνολογίες και τις τάσεις της αγοράς και τις επικυρώνουμε με γνώμες των πελατών μας. Η ανάπτυξη των προϊόντων μας είναι δομημένη γύρω από τα θέματα που πιστεύουμε ότι θα ωφελήσουν τις επιχειρήσεις των πελατών μας, έχουμε ένα σαφές όραμα. Θέλουμε να ηγηθούμε στον έξυπνο καθαρισμό και να καταστήσουμε τις επιχειρήσεις των πελατών μας πιο έξυπνες και πιο αποδοτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.nilfisk.gr

NEUROPUBLIC


Είμαστε μια πρωτοποριακή εταιρεία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων σε Web και Cloud περιβάλλον.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας χρησιμοποιούνται με επιτυχία για πάνω από 10 χρόνια, από περισσότερους από 800 χιλιάδες τελικούς χρήστες, στη γεωργία, την τοπική αυτοδιοίκηση και την υγεία. Απευθυνόμαστε σε οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην τοπική αλλά και τη διεθνή αγορά. Παρακολουθούμε με συστηματική προσήλωση τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας και αναπτύσσουμε καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες που ξεχωρίζουν για την αποτελεσματικότητα και την επάρκειά τους. Συνδέουμε σταθερά την ανάπτυξή μας με την σχολαστική ανάλυση των τάσεων και των πραγματικών αναγκών της αγοράς και την έγκαιρη πρόβλεψη των ευκαιριών.

Επενδύουμε σημαντικά ποσά στον Τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης (1,5εκ € για τη διετία 2013-2014) και εφαρμόζουμε τα ερευνητικά μας αποτελέσματα σε καινοτόμα προϊόντα που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του μέλλοντος και τις νέες τάσεις της αγοράς Ακολουθούμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ποιότητας για την ανάπτυξη και την υποστήριξη του λογισμικού μας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.neuropublic.gr/

ΑGRON


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://agron.gr/

AXION


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://axionagro.eu/ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ


BASF


Ο κόσμος μας, με τον ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό, εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα μας να διατηρούμε και να αναπτύσσουμε μία βιώσιμη γεωργία και ένα υγιές περιβάλλον.

Για να επιτευχθεί αυτό, ο τομέας Προϊόντων Φυτοπροστασίας της BASF συνεργάζεται με αγρότες, επαγγελματίες του αγροτικού κλάδου, ειδικούς σε θέματα αντιμετώπισης παρασίτων και πολλούς άλλους. Με αυτή τη συνεργασία, η BASF μπορεί να διατηρεί ενεργή την Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων, μία μεγάλη γκάμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και μία ομάδα ειδικών στο εργαστήριο και την αγορά, οι οποίοι υποστηρίζουν τους πελάτες μας ώστε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα να είναι επιτυχημένη. Το 2016, ο τομέας Προϊόντων Φυτοπροστασίας της BASF κατέγραψε πωλήσεις πάνω από €5,6 δις. Στην Ελλάδα, η BASF κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της φυτοπροστασίας, στηρίζοντας τον Έλληνα αγρότη στην προστασία της καλλιέργειας του και την αύξηση της σοδιάς του. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα είναι οι πρώτες ύλες και πρόσθετα για τη βιομηχανία καλλυντικών, πλαστικών, κατασκευαστικών υλικών, χρωμάτων, απορρυπαντικών και καθαριστικών. Επιπλέον, διαθέτουμε μία μεγάλη γκάμα σε οργανικά ενδιάμεσα χημικά, χημικά διυλιστηρίων, πρόσθετα καυσίμων και λιπαντικών, χρώματα και αντιψυκτικά αυτοκινήτων, καταλύτες για biodiesel, ανόργανα χημικά, γλυκόλες, κόλλες επιπλοποιίας κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες www.basf.gr , www.basf-agro.gr ή ένα από τα κανάλια μας στα social media.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες www.basf.gr , www.basf-agro.gr

COSMOCERT


Η εταιρεία COSMOCERT ιδρύθηκε το 2013, με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καινοτομίας στους τομείς της Πιστοποίησης των Βιολογικών Προϊόντων, των Συστημάτων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GLOBAL.G.A.P.), των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Πρότυπα ISO), των Συστημάτων Πιστοποίησης Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων και των Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών (Πρότυπο ''We do local''), της Βιοτεχνολογικής Έρευνας και της επινόησης υψηλής τεχνολογίας. Με εφόδια την εμπειρία, την εξειδίκευση και τη γνώση των στελεχών της και με την αξιοποίηση εργαλείων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, η εταιρεία επιδιώκει να αποτελέσει αρωγό σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής προσπάθειας, παρέχοντας άρτιες και αποτελεσματικές λύσεις. Το υψηλό γνωσιακό επίπεδο και η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με το άριστο συνεργατικό κλίμα, καθιστούν την εταιρεία δημιουργική και πρωτοπόρο, ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Προτεραιότητα της εταιρείας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης οι οποίες θα έχουν ανταποδοτικό αποτέλεσμα και προστιθέμενη αξία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.cosmocert.gr/gr/

ARYSTA


H Arysta LifeScience ΕΛΛΑΣ Α.Ε. προήλθε από τη συγχώνευση τριών εταιρειών Agriphar, Chemtura και Arysta σε παγκόσμιο επίπεδο. Η νέα εταιρεία σήμερα έχει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων στην οποία περιλαμβάνονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα, βιοκτόνα, βιολογικά προϊόντα – BioSolutions, βιοδεγέρτες, καινοτόμα προϊόντα θρέψης και προσκολλητικά. Η Arysta LifeScience ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αναπτύσσεται δυναμικά και αντιλαμβανόμενη τη σημαντική της συμβολή στη στήριξη της αγροτικής οικονομίας δηλώνει τη σταθερή της παρουσία προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας και θρέψης σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διατροφική αλυσίδα υπεραξίας. Οι άνθρωποι της Arysta LifeScience ΕΛΛΑΣ προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και θέτουν την εταιρική γνώση, εμπειρία και καινοτομία στη διάθεση των συνεργατών και των παραγωγών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.arysta.eu/

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://peachgarden.eu/index.php/gr/assiciations-4

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


H Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κορινθίας ιδρύθηκε το 1919 με σκοπό την ανάδειξη, μέσα από την συνεταιριστική ιδέα των ποιοτικών κορινθιακών προϊόντων. Συμβουλεύει και καθοδηγεί με επιστημονικό προσωπικό τους παραγωγούς μέλη της, σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων.

Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού συνεργάζεται με τις Κλαδικές Συνεταιριστικές Ενώσεις, και τους αρμόδιους κάθε φορά Συνεταιριστικούς Οργανισμούς, καθώς και με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Γεωργίας και τους αρμόδιους τοπικούς φορείς σε Νομαρχιακό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.eask.gr/

ΑΓΡΟΤΙΚΌΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ "Η ΕΝΩΣΗ"


Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας ΄΄Η Ένωση΄΄ έχει μία παράδοση περισσότερο από 80 χρόνια στην περιοχή μας. Ιδρύθηκε το 1935 ως Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου και το 1975 ενσωμάτωσε την περιοχή της Ναυπακτίας με την ονομασία Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας. Το 2012 σύμφωνα και με τον νέο νόμο 4015/2011 μετατράπηκε σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό με την νέα επωνυμία Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας ‘’Η Ένωση’’. Η φιλοσοφία του Συνεταιρισμού και ο σκοπός του είναι μέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, να προσδίδει αξία στην δουλειά και τον μόχθο των αγροτών, προσφέροντας τους προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή ποιότητα και ανταποδοτικό όφελος. Αυτό που κάνει ξεχωριστό τον Συνεταιρισμό ότι έχει ξεκάθαρο σκοπό, που μπορεί να διατυπωθεί ως «υπάρχουμε για τους αγρότες» και ο σκοπός αυτός έχει γίνει βίωμα και τρόπος άσκησης οποιασδήποτε δραστηριότητας, όχι μόνο στα μέλη και τη Διοίκηση αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους. Επίσης ο Συνεταιρισμός έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει μία απόλυτα σύγχρονη αντίληψη για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας που περιλαμβάνει παραγωγικές δραστηριότητες για προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της, σύγχρονο εξοπλισμό με σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, υιοθέτηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων με όλες τις σχετικές πιστοποιήσεις και κυρίως στελέχωση με εξαίρετο προσωπικό, επιστημονικό και τεχνικό, που αξιοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους του Συνεταιρισμού και προσδίδει αξία στο παραγόμενο έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.easmn.gr/


ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.ypaithros.gr/

YPAITHROS.GR

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.ypaithros.gr/

ERT IRAKLEIO

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://webradio.ert.gr/heraklio/

ERT 3

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.ert.gr/ert3/

AGRO24.GR

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.agro24.gr/

NAFTEMPORIKI.GR

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.naftemporiki.gr/

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.neakriti.gr/

NEA KRITI_

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.neakriti.gr/

ΚΡΗΤΗ TV

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.cretetv.gr/

ΚΡΗΤΗ 98,4

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.cretetv.gr/live-radio984/

OLIVENEWS.GR

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://olivenews.gr/el

ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://olivenews.gr/el

GREENAGENDA

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://greenagenda.gr/

ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.froutonea.gr/

DRAMINI.GR

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.dramini.gr/

ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.thrakikiagora.gr/

KATHIMERINI

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.kathimerini.gr/

AGRICOLA

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.kathimerini.gr/831873/article/epikairothta/me-thn-k/agricolaΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ


ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ


ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ


ΧΟΡΗΓΟΙ


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


 


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013-2018 | Διοργάνωση | Επικοινωνία