πιστοποιήσεις
Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ σχεδίασε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ). Το ΣΔΠ ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις  του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 και έχει πιστοποιηθεί ως προς την εφαρμογή του στην GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε από την TUV AUSTRIA HELLAS.
Αντίστοιχα, το ΣΔΑΠ ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001:2013 και έχει πιστοποιηθεί ως προς την εφαρμογή του στην GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε από την TUV AUSTRIA HELLAS.

Περαιτέρω, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ AE έχει σχεδιάσει το ΣΔΠ και το ΣΔΑΠ της έτσι ώστε να αποτελούν και να εφαρμόζονται ως ένα ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΠΑΠ). Τόσο το ΣΔΠ, όσο και το ΣΔΑΠ και άρα και το ΣΔΠΑΠ, έχουν κοινό πεδίο εφαρμογής: την παροχή υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα.
 

ISO 9001


ISO 27001

Δείτε την Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Πληροφοριών ΕΔΩ

 

                                          


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013-2018 | Όροι χρήσης παροχής υπηρεσιώνΕπικοινωνία