b2ap3_thumbnail_20160726-100616.jpgΑπό το γραφείο ΟΕΥ της ελληνικής πρεσβείας στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, ετοιμάστηκε ένας κατάλογος με τους σημαντικότερους εισαγωγείς & διανομείς καταναλωτικών προϊόντων στην χώρα. Στην κατάσταση αυτή θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εταιριών αυτών.

Κατεβάστε τον κατάλογο ΕΔΩ .
 
Η οικονομία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης είναι μια «οικονομία σε μετάβαση», οικονομία η οποία χαρακτηρίζεται από περιορισμένης έκτασης μεταρρυθμίσεις που έχουν ως σκοπό τη μετάβαση σε καθεστώς οικονομίας της αγοράς. Επίσης, είναι μια οικονομία ιδιαίτερα «εξαρτημένη» από εξωγενείς παράγοντες, όπως οι εξαγωγές ορυκτών μεταλλευμάτων, η χορήγηση διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας και η εισροή / μεταφορά (μεταναστευτικών) εμβασμάτων.
Προτάσεις-Δράσεις για προώθηση εξαγωγών και επιχειρηματικής συνεργασίας: Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση. Στην κατεύθυνση αυτή, Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας, έχει υποβάλει προτάσεις για την βελτίωση των σχέσεων αυτών όπως:
 
1.την διοργάνωση, με την αρωγή και οργανωτική υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, μιας σειράς προωθητικών εκδηλώσεων στο Σεράγεβο και σε άλλες πόλεις της ΒκΕ.
 
2.την ενθάρρυνση συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε μεγάλες κλαδικές Εκθέσεις στην ΒκΕ.
 
3.την ενθάρρυνση συμμετοχής επιτόπιων επιχειρηματιών / εμπορικών επισκεπτών στις εκδηλώσεις των εκθεσιακών Οργανισμών ΔΕΘ και HELEXPO, στο πλαίσιο του προγράμματος προσέλκυσης και φιλοξενίας εμπορικών επισκεπτών, HostedBuyersProgram,για τους οποίους η ΒκΕ δύναται να αποτελέσει χώρα – στόχο (π.χ. νέα Διεθνής Έκθεση FRESKONπου θα πραγματοποιείται εφεξής κάθε χρόνο στην Θεσσαλονίκη).
 
4.την διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής με την έλευση Ελλήνων επιχειρηματιών στη ΒκΕ, σε επιλεγμένους κλάδους και σε συνεργασία και  με την συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλων αρμόδιων ελληνικών φορέων (π.χ. EnterpriseGreeceInvest& Trade, ΕΒΕΑ, ΕΒΕΘ).
 
5.διερεύνηση δυνατοτήτων συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων (κυρίως των τομέων της ενέργειας, των υποδομών, της γεωργίας και του τουρισμού) στο Διεθνές Επενδυτικό Συνέδριο που διεξάγεται κάθε χρόνο, την άνοιξη, στο Σεράγεβο. Το Συνέδριο αυτό, συγκεντρώνει επιχειρηματίες και «projectowners» όχι μόνο από  την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων αλλά και από περισσότερες από 30 χώρες από όλο τον κόσμο και προσφέρει στους συμμετέχοντες μια πλατφόρμα επιχειρηματικής δικτύωσης και διερεύνησης επενδυτικών ευκαιριών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
 
Η προστιθέμενη αξία που θα είχε για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών μια προσπάθεια από δικής μας πλευράς να διοργανώσουμε ή να (συν)διοργανώσουμε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς - από τους οποίους άλλωστε έχουμε δεχθεί συχνά σχετικές προσκλήσεις - μια σειρά προωθητικών εκδηλώσεων για τα ποιοτικά και καινοτόμα ελληνικά προϊόντα στο Σεράγεβο ή και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης θα ήταν πολύ μεγάλη. Η εκτίμησή μας αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη το κόστος παρουσίασης και προώθησης νέων προϊόντων σε επαγγελματίες και καταναλωτικό-αγοραστικό κοινό, μέσω της διαφήμισης σε τοπικά και περιφερειακά έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά και ψηφιακά και μέσω της διοργάνωσης προωθητικών ενεργειών σε καταστήματα αλυσίδων λιανικής (in-storepromotions, producttastings) είναι χαμηλό, συγκριτικά με άλλες χώρες. Τέλος, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη  ταχεία και θεαματική ανάπτυξη του τομέα των «Εμπορικών Εκθέσεων» (tradefairs), οι οποίες αποτελούν ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία προς αξιοποίηση για την προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και για τον εντοπισμό δυνητικών εταίρων, τοπικών εισαγωγέων και διανομέων.