Gaia ΝΕΑ

Η έγκυρη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στον Αγροτικό τομέα

 • Όλες οι Ειδήσεις
  Όλες οι Ειδήσεις Όλες οι καταχωρήσεις ανά ημερομηνία δημοσίευσης.
 • Κατηγορίες
  Κατηγορίες Εμφανίζει μια λίστα κατηγοριών από αυτό το blog.
 • Ετικέτες
  Ετικέτες Εμφανίζει μια λίστα των ετικετών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο blog.
Αναρτήθηκε από σε ΕΡΕΥΝΕΣ
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: Μεγαλύτερο Μικρότερο
 • Επισκέψεις: 979
 • Εκτύπωση

Η αγορά του Ισραήλ

b2ap3_thumbnail_research-icon.png Η ισραηλινή οικονομία παρά το γεγονός ότι απεδείχθη ιδιαίτερα ανθεκτική στην πρόσφατη οικονομική παγκόσμια κρίση, καθώς διατήρησε το ΑΕΠ της σε σχετικά υψηλά επίπεδα, λόγω τόσο της δυναμικής ανάπτυξης του τομέα της υψηλής τεχνολογίας όσο και της αύξησης των εξαγωγών, παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης καθώς η ανάπτυξη της από το 3,2% (2012) μειώθηκε στο 2,6% (2015).

Αναλυτικότερα:

Στο δημοσιονομικό μέτωπο το Ισραήλ το 2015 βελτίωσε την θέση του. Το ΑΕΠ σημείωσε αύξηση 2,6% και το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 2,15% του ΑΕΠ, βελτιωμένο σε σχέση με τον στόχο του 2,75%. Η βελτίωση αυτή οφείλεται τόσο στη απροσδόκητη αύξηση συλλογής των φόρων κατά 7,1% όσο και στη μείωση των κρατικών εξόδων. Τα παραπάνω οδήγησαν την Ισραηλινή κυβέρνηση να μειώσει κατά 1% το ΦΠΑ (17%) και να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση - 1,8% το δημόσιο χρέος που ανήλθε στο 64,8% του ΑΕΠ, ένα από τα χαμηλότερα στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Επιπλέον, οι πρόσφατες ανακαλύψεις μεγάλων ποσοτήτων εκμετάλλευσης φυσικού αερίου δημιούργησαν αισιοδοξία αναφορικά με την ανάπτυξη της οικονομίας τα επόμενα 15-20 χρόνια. Ωστόσο, το θέμα αυτό έχει δημιουργήσει εσωτερικές αντιδικίες καθώς από τη μια αναμένεται να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα από την αύξηση των φόρων, από την άλλη όμως η Κυβέρνηση προωθεί μονοπωλιακές πολιτικές στο χώρο.

Ο πληθωρισμός μειώθηκε στο -1% έναντι 0,5% το 2014, πολύ χαμηλότερα από τον στόχο της Κυβέρνησης (1-3%). Αρνητικός πληθωρισμός συμβαίνει για 4η φορά στην ιστορία του Ισραήλ (2003,2006,2014) και σύμφωνα με τους οικονομολόγους αντανακλά την επιβράδυνση της οικονομίας. Οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου οδήγησαν επίσης στη μείωση των τιμών στην μεταφορά και ενέργεια.

Η ανεργία το 2015 σημείωσε μικρή μείωση της τάξης του 0,6% (201.000 άνεργοι) και ανήλθε στο 5,3% από 5,9% το 2014. Η μείωση της ανεργίας σημειώθηκε τόσο στον Εβραϊκό όσο και στον Αραβικό πληθυσμό της χώρας, λόγω κυρίως της υιοθέτησης συγκεκριμένων μέτρων από την ισρ/Κυβέρνηση. Το χαμηλό ποσοστό της ανεργίας σε συνδυασμό με τη βαθμιαία αύξηση του κατώτατου μισθού κατατάσσει σταθερά το Ισραήλ στις αναπτυγμένες χώρες.

Παρά ταύτα, η συμμετοχή των Ορθόδοξων-Εβραίων ανδρών και των γυναικών Αραβικής καταγωγής στο εργατικό δυναμικό παραμένει πολύ χαμηλή, σε συνδυασμό δε, με τα υψηλά ποσοστά γεννητικότητας το ποσοστό της πτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων να διευρυνθεί το 2015 στο 19%. Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κυβέρνησης η ενσωμάτωση και επιμόρφωση των Υπερ-ορθόδοξων Εβραίων (Haredin). Η ομάδα αυτή του πληθυσμού έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και βρίσκεται σε καθεστώς ανεργίας, καθώς δεν διδάσκεται θετικές επιστήμες γεγονός που τη θέτει εκτός παραγωγικών δραστηριοτήτων και αποτελεί μακροπρόθεσμα δυνητικό παράγοντα επιβράδυνσης της ανάπτυξης. Το ποσοστό φτώχειας ανέρχεται σε 47% στους πληθυσμούς των υπερ-ορθόδοξων Εβραίων και 54 % στους Άραβες.

Παρά το θετικούς οικονομικούς δείκτες υπάρχουν πολλοί παράγοντες που απειλούν τις επιδόσεις της ισραηλινής οικονομίας. Η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ εντοπίζει ως μεγάλα προβλήματα της Ισραηλινής οικονομίας την έλλειψη ανταγωνιστικότητας και επαρκούς παραγωγής. Η αγορά είναι προστατευμένη και κλειστή ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα και στα τρόφιμα. Η χαμηλή παραγωγικότητα σε συνδυασμό με την συγκεντρωτική και προστατευμένη αγορά έχει οδηγήσει το κόστος ζωής σε υψηλότερα επίπεδα από πολλές χώρες του ΟΟΣΑ. Το υψηλό κόστος ζωής αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, η οποία, παρά τις συστάσεις προς τους εμπλεκόμενους, κατάφερε ελάχιστα να το μειώσει καθώς υπερίσχυσαν οι ισχυρές εγχώριες ομάδες συμφερόντων (lobbies).

Επιπλέον, παρά την αγορά ύψους $3,1 δις το 2015 που πραγματοποίησε η Τράπεζα του Ισραήλ και τη διατήρηση των επιτοκίων σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα (+0,1%), το Σεκέλ ενδυναμώθηκε κατά 7% σε σχέση με τα άλλα νομίσματα και διαμορφώθηκε στο πιο υψηλό σημείο από το 2001.Το επιτόκιο είναι το χαμηλότερο στην ιστορία του Ισραήλ και εντάσσεται στην προσπάθεια της Τράπεζας του Ισραήλ να υποτιμήσει το Σέκελ για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Το ακριβό Σέκελ είχε επιπτώσεις στην αγορά ακινήτων και στις εξαγωγές. Παρά τον αποπληθωρισμό, οι τιμές των κατοικιών, συνέχισαν την ανοδική τους πορεία καθώς η ζήτηση ενισχύθηκε τόσο από τη δημογραφική αύξηση όσο και από τα χαμηλά τραπεζικά επιτόκια κατά τη χορήγηση δανείων. Υπολογίζεται ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν σχεδόν διπλασιασθεί από το 2007, σύμφωνα δε με το ΔΝΤ, οι τιμές των κατοικιών είναι υπερτιμημένες κατά 30% με κίνδυνο μελλοντικά να οδηγήσει σε κρίση την οικονομία του Ισραήλ.

Ο όγκος εμπορίου, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, μειώθηκε κατά 9%, οι εξαγωγές ισραηλινών προϊόντων μειώθηκαν κατά -4,7% και -12,4% οι εισαγωγές. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε περαιτέρω

Οι επενδύσεις στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας παρέμειναν ο κινητήριος μοχλός της ισραηλινής οικονομίας. Υπολογίζεται ότι το 2015 στις νεοφυείς επιχειρήσεις (start up) επενδύθηκαν $9,2 δις, 16% περισσότερα από το 2014. Το Ισραήλ συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά προγράμματα R&D (Horizon 2020) και μέχρι τον Οκτώβριο 2015 είχε υπογράψει 240 συμφωνίες με 283 συμμετέχοντες και χρηματοδότηση €154,9 εκ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Ισραήλ το 2015 οι ΑΞΕ ανήλθαν στα $11,5 δις σημειώνοντας απότομη αύξηση κατά 70% σε σχέση με το 2014 που ανήλθαν στα $6,7δις. Η τάση αυτή φαίνεται να συνεχίζεται και το 2016 με πρωταρχικό τομέα προσέλκυσης επενδύσεων της τεχνολογίας.

Οι επενδύσεις του Ισραήλ στο R&D ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν παγκοσμίως οι μεγαλύτερες μέχρι το 2014. Σύμφωνα όμως με την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ (2015), η Νότια Κορέα υπερκέρασε το Ισραήλ με ποσοστό 4,3% του ΑΕΠ έναντι 4,1% του Ισραήλ. Πολλοί αναρωτιούνται, εάν αυτό αποτελεί ένα σημάδι κάμψης του περίφημου Start-up Nation που δημιούργησε το Ισραήλ καθώς υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη της κατά κεφαλή επένδυσης στο R&D. Αποδίδουν δε την πτώση στην έλλειψη υψηλού επιπέδου εργατικού δυναμικού (μηχανικών), καθώς αποτέλεσε κυβερνητική επιλογή η περικοπή των παροχών στην εκπαίδευση και στα ερευνητικά κέντρα.

Ολόκληρη η ετήσια έκθεση του γραφείου ΟΕΥ μας στο Τελ Αβιβ ΕΔΩ.
Με ετικέτα στο: Αγορά Έρευνα Κόσμος

 


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013-2015 | Όροι χρήσης παροχής υπηρεσιώνΕπικοινωνία