Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε καθημερινή βάση καταρτίζει μέσω τηλεσύσκεψης (teleconference) μεταξύ Κεντρικών Τραπεζών εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, κατάλογο ισοτιμιών συγκεκριμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ που φέρει την ονομασία «συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ» (euro foreign exchange rates). Μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 ο εν λόγω κατάλογος αναδημοσιευόταν από την Τράπεζα της Ελλάδος με τον τίτλο "Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ".

Από την 1η Ιουλίου 2016, η ΤτΕ παύει την δημοσίευση του "Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ" (EURO FOREIGN EXCHANGE RATES). Οι ενδιαφερόμενοι για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς και το ιστορικό αρχείο μπορούν να ανατρέχουν απευθείας στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ.

Επίσης, γνωστοποιείται ότι, από την 1η Ιουλίου 2016, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ για το ευρώ, θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της, περί τις 17.00 ώρα Ελλάδος.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ δεν αποτελούν συναλλακτικές τιμές αλλά έχουν χαρακτήρα ένδειξης.

Συναλλακτικές τιμές αποτελούν οι τιμές αγοροπωλησίας συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων μεταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και ιδιωτών, λοιπών Τραπεζών και ανταλλακτηρίων συναλλάγματος.
 
Περισσότερα ΕΔΩ