εκδόσεις GAIA

Κατά τη διάρκεια του έργου ΓΑΙΑ CAP που υλοποιήθηκε από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συντάχθηκαν 4 ειδικές εκδόσεις όπως αυτές αναφέρθηκαν κατά την πρόταση υποβολής. Τώρα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε αυτές τις εκδόσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Μέσα από τις εκδόσεις της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει τη νέα ΚΑΠ, τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και πλήρη αναλυτικά κείμενα από Συνέδρια και ερευνητικά έργα συνεργατών.
 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο – Πρακτικά

Η Αντιμετώπιση του Δάκου – Παρουσίαση των Μεθόδων Καταπολέμησης, Στοιχεία Ερευνών.

   

3rd PanHellenic Congress

3rd PanHellenic Congress - Proceedings

   


 


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013-2017 | Όροι χρήσης παροχής υπηρεσιώνΕπικοινωνία