Ημερίδα για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στη γεωργία
Ενημερωτική ημερίδα για την έναρξη του νέου Ευρωπα...
Χτύπησε
Περίπου στις διπλάσιες συγκεντρώσεις του επιτρεπτο...
Με ετικέτα στο: Περιφέρεια Υγεία
Για τρίτη χρονιά συνεχίζεται -κατά τη φθινοπωρινή ...
Με ετικέτα στο: Περιφέρεια Υγεία
Για το όραμα μιας "έξυπνης" γεωργίας, απαλλαγμένης...
Το παρόν διήμερο πραγματοποιείται η ερευνητική κοπ...