Gaia ΝΕΑ

Η έγκυρη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στον Αγροτικό τομέα

 • Όλες οι Ειδήσεις
  Όλες οι Ειδήσεις Όλες οι καταχωρήσεις ανά ημερομηνία δημοσίευσης.
 • Κατηγορίες
  Κατηγορίες Εμφανίζει μια λίστα κατηγοριών από αυτό το blog.
 • Ετικέτες
  Ετικέτες Εμφανίζει μια λίστα των ετικετών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο blog.
Αναρτήθηκε από σε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: Μεγαλύτερο Μικρότερο
 • Επισκέψεις: 1112
 • Εκτύπωση

ΥΠΕΚΑ: Δόθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση σε δύο καινοτόμες δραστηριότητες

Υπεγράφησαν, από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για την κατασκευή και τη λειτουργία δύο δραστηριοτήτων Πρωτοεμφανιζόμενων Εκτροφών και Τεχνολογιών στους Δήμους Νικολάου Σκουφά της Ηπείρου και Κατερίνης της Κεντρικής Μακεδονίας.
 
Αναλυτικά, ο υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τα ακόλουθα έργα ως εξής:
 
1) Tην κατασκευή και λειτουργία χερσαίας μονάδας παραγωγής βιομάζας μικροφυκών του είδους Chlorella sp., ως εναλλακτικό καύσιμο, στη θέση «Τσουμπάρια» περιοχής Παλυκαλάμου, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, της Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα την «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΓΗΣ ΑΡΤΑΣ».
 
Λόγω του γεγονότος ότι η παραγωγή βιομάζας από μικροφύκη, είναι πρωτοεμφανιζόμενη δραστηριότητα, για την οποία δεν υπάρχει ακόμα ολοκληρωμένη τεχνογνωσία, η εν θέματι καλλιέργεια θα γίνει σε δύο Φάσεις Υλοποίησης.
 
Κατά τη διάρκεια της Πρώτης Φάσης η δραστηριότητα θα καταλαμβάνει έκταση ενός στρέμματος με δυναμικότητα 50kg βιομάζας, ανά ημέρα. Κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Φάσης, η δραστηριότητα θα επεκταθεί σε έκταση έως και δέκα στρέμματα, με δυναμικότητα περίπου 500Kg ημερησίως.
 
Αναλυτικότερα η μονάδα περιλαμβάνει τους χώρους των δεξαμενών καλλιέργειας, το χώρο του ξηραντηρίου καθώς και αυτούς του εργαστηρίου, των γραφείων, των αποθηκών και λοιπόν υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.
 
Ο Χώρος των Δεξαμενών Καλλιέργειας, θα καταλαμβάνει έκταση ενός στρέμματος και θα περιλαμβάνει 312 δεξαμενές καλλιέργειας και 24 δεξαμενές καθαρού νερού. Ο αριθμός των δεξαμενών δεν θα υπερβαίνει τις 500 ανά στρέμμα.
 
Το ξηραντήριο θα τοποθετηθεί πλησίον των κλειστών δεξαμενών. Θα είναι τύπου θερμοκηπίου με μήκος 100m, πλάτος 5m και μέγιστο ύψος 3,58m. Πλησίον αυτού θα τοποθετηθούν Ηλιακά Πάνελ, μία δεξαμενή νερού, ένα ηλεκτρικό μοτέρ κίνησης (ισχύος 2KW), και ένας διάδρομος κύλισης.
 
2) Την κατασκευή και λειτουργία χερσαίας μονάδας εκτροφής Αχινού του ενδημικού είδους Paracentrotus lividus, δυναμικότητας 30tn ανά παραγωγική περίοδο (24-30 μήνες), στη θέση «Μαυρονέρι» στο Βαρικό, Δήμου Κατερίνης, Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με φορέα την «Ε. ΣΑΜΑΡΑ – Δ. ΣΑΜΑΡΑ».
 
Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αχινού του είδους Paracentrotus lividus με μέγιστη δυναμικότητα 30tn ανά παραγωγική περίοδο (24-30 μήνες). Το σύστημα παραγωγής θα είναι πολυτροφικό με ταυτόχρονη καλλιέργεια:
 •  μικροφυκών (φυτοπλαγκτό) των ειδών Paedactylum tricornutum και Dunaliella spp., με τα οποία θα εκτρέφονται οι Αχινοί στα πρώτα αναπτυξιακά στάδιά τους, και
 •  μακροφυκών των γενών Ulva, Cystoseira και Gracilaria με τα οποία θα τρέφονται τα προς εκτροφή άτομα του Αχινού.
Το κύκλωμα παροχής νερού του παραπάνω συστήματος θα είναι ανοικτής ροής, με μερική επαναχρησιμοποίησή του σε ποσοστό 50 – 70% (ημίκλειστο σύστημα).
 
Η μονάδα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:
 •  Χώρος προπάχυνσης, χώρο γεννητόρων, γονιμοποίησης και εκκόλαψης και υποστηρικτικοί χώροι (ψυγείο, εργαστήριο, γραφείο και χώροι υγιεινής).
 •  Χώρο πάχυνσης,
 •  Χώρο καλλιέργειας μακροφυκών,
 •  Χώρο συσκευασίας,
 •  Χώρο επεξεργασίας νερού, και
 •  Δεξαμενή καθίζησης, στην οποία θα εισέρχεται το θαλασσινό νερό μετά το σύστημα αντλιών και πριν οδηγηθεί στις επιμέρους δεξαμενές εκτροφής της μονάδας.
Για τις ανάγκες της μονάδας σε θαλασσινό νερό υπάρχει εγκατεστημένος υποθαλάσσιος αγωγός (Φ.250) που βρίσκεται στην όμορη θαλάσσια έκταση (80m από την ακτή και 300m συνολικού μήκους από τις εγκαταστάσεις της μονάδας) και σε βάθος περί τα 8 m.