Άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Ιωάννη Μαυρουδή, στο ένθετο Agricola Ιουνίου της @kathimerinigr σχετικά με τη στρατηγική προτεραιότητα απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της διακυβέρνησης της ΚΑΠ, τη σύνδεσή της με τους οριζόντιους ευρωπαϊκούς στόχους του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς και την πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2014, σε σχέση με την εφαρμογή του ΟΣΔΕ, με αποτέ­λεσμα η Ελλάδα να παρουσιάζει πολύ υψηλά ποσοστά πληρωμών των άμεσων ενισχύσε­ων (99,5%) σε αντιδιαστολή με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. #ΟΣΔΕ #βιωσιμότητα #ΚΑΠ #ΠράσινηΣυμφωνία #ψηφιακόςμετασχηματισμός #ΕυφυήςΓεωργία #ΨηφιακήΓεωργία

b2ap3_thumbnail_editorial-kathimerini-min.png