Εγγραφείτε σε αυτήν τη λίστα μέσω RSS Αναρτήσεις με ετικέτα Στερεά Ελλάδα
Εισαγωγή Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, μέσα από συλλογικές και στοχευμένες δράσεις, αποτελεί πυλώνα της τοπικής οικονομίας στη Στερεά Ελλάδα και την  Ήπειρο, περιφέρειες με έντονη αγροτική δραστηριότητα. Στις περιοχές αυτές, πέραν όλων των δράσεων, η εταιρεία έχει αναπτύξει μια σειρά από καινοτόμες εφαρμογές ευφυούς γεωργίας που έχουν να επιδείξουν σημαντικά οφέλη για τους συμμετέχοντες παραγωγούς.   Δράσεις για την υποστήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων και των παραγωγών Ήπειρος Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών που είναι συνεργάτες της, ανέπτυξε ένα εκτενές δίκτυο σημείων ενημέρωσης παραγωγών για τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου. Στο...

                                          


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013-2018 | Όροι χρήσης παροχής υπηρεσιώνΕπικοινωνία