Κατά 17,2% μειώθηκε την χρονιά που πέρασε η εκροή κεφαλαίων από την ελληνική οικονομία λόγω της «τρύπας» στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Ελληνική Στατιστική Αρχή την Δευτέρα, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 30.201,2 εκατ. ευρώ (38.720,7 εκατ. δολάρια) έναντι 32.127,4 εκατ. ευρώ (44.604,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 6,0%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 17.004,4 εκατ. ευρώ (21.922,5 εκατ. δολάρια) έναντι 16.182,9 εκατ. ευρώ (22.577,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,1%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012 ανήλθε σε 13.196,8 εκατ. ευρώ (16.798,2 εκατ. δολάρια) έναντι 15.944,5 εκατ. ευρώ (22.027,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 17,2%.