Κάλεσμα στους δικαιούχους του μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007 – 2013 προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και έντυπα αίτηση πληρωμής για τη γ' δόση της οικονομικής ενίσχυσης –αποπληρωμή της αναλογούσας οικονομικής ενίσχυσης- που προκύπτει από την ένταξή τους στο μέτρο, πραγματοποιεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής αιτήσεις θα πρέπει να σταλθούν, το αργότερο μέχρι και τις 9/8/2013, στη διεύθυνση: "Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Β2, Λεωφ. Αθηνών 54-56,10441 Αθήνα".

Κλικ ΕΔΩ για την πρόσκληση