Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απηύθυνε κλήση στους δικαιούχους καπνοπαραγωγούς του Μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007-2013 που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την περίοδο υποβολής 12/06/2013 έως 29/07/2013, ώστε να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και έντυπα αίτηση πληρωμής για τη γ’ δόση της οικονομικής ενίσχυσης, η οποία προκύπτει από την ένταξή τους στο μέτρο.

Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά από την 07/11/2013 και μέχρι τη Δευτέρα 29/11/2013 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://tobacco.opekepe.gr και http://www.opekepe.gr

Πιο αναλυτικα: κλικ ΕΔΩ