Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , η μέση τιμή του σιταριού ζωοτροφών στην εγχώρια αγορά της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2013 ανήλθε σε € 247,53 ανά τόνο, έως και € 5,94 / τόνο λιγότερο από ό, τι το Δεκέμβριο του 2012 το χρόνο, αλλά είναι 67,27 ευρώ / τόνο υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2012.

Κατά τον πρώτο μήνα του 2013 οι τιμες αλευροποιισιμου σιταριού υποχώρησαν 3,12 ευρώ / τόνο, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2012 έως 254,86 ευρώ / τόνο (193,47 ευρώ / t - Ιανουάριος 2012). Μια μικρή μείωση των τιμών τον Ιανουάριο χαρακτήρισε επίσης την αγορά αραβοσίτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέση τιμή αυτής της μεγάλης καλλιέργειας ζωοτροφών στην Κοινότητα επεσε  μέσα σε ένα μήνα 4,26 ευρώ / τόνο σε 236,77 EUR / t.

Την ίδια στιγμή, παρά τις οπισθοδρομήσεις στις τιμές  Δεκεμβρίου οι τιμές του καλαμποκιού παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ, το οποίο καταγράφονται κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου το 2012 - 188,43 ευρώ / τόνο.