Η Αγροτική Τράπεζα (υπό Ειδική Εκκαθάριση) ανακοίνωσε σήμερα ότι, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την πώληση του πακέτου μετοχών που κατέχει στην βιομηχανία ΣΕΚΑΠ Α.Ε., υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορές τέσσερις συνολικά υποψήφιοι, μεταξύ αυτών και ο Ιβάν Σαββίδης, μέσω της εταιρείας του (DONSKOY TABAK JSC).

1.    BIOSYNTEC S.A. (Γαλλία)

2.    DONSKOY TABAK JSC (Ρωσία)

3.    EUROPEAN TOBACCO A.S. (Τουρκία)

4.    SEBA/ΕΛΓΕΚΑ (Τουρκία/Ελλάδα)

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης της υπό Ειδική Εκκαθάριση ΑΤΕ ΑΕ σε συνεργασία με  τον Σύμβουλο Πώλησης (Deloitte).