Η σύσταση Συλλόγου Ιδιοκτητών Αγροτικών Φωτοβολταϊκών Πάρκων Ηπείρου (ΑΦΠΗ) αποφασίστηκε στην Ηγουμενίτσα στις 11 Απριλίου, στα πλαίσια συνάντησης, παρουσία 100 τουλάχιστων ατόμων. Η απόφαση για τη σύσταση του συλλόγου προέκυψε "εν όψει της επικείμενης πρόθεσης της Κυβέρνησης για αλλαγή των εγγυημένων τιμών για τα συμβολαιοποιημένα Φ/Β πάρκα".

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά από πρόσκληση των ιδιοκτητών αγροτικών φωτοβολταικών πάρκων Ηπείρου πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση με μεγάλη ανταπόκριση τουλάχιστον 100 ατόμων και αποφασίστηκε η σύσταση Συλλόγου Ιδιοκτητών Αγροτικών Φωτοβολταϊκών Πάρκων Ηπείρου (ΑΦΠΗ), εν όψει της επικείμενης πρόθεσης της Κυβέρνησης για αλλαγή των εγγυημένων τιμών για τα συμβολαιοποιημένα Φ/Β πάρκα.

Αποφασίστηκε, καταρχήν η άμεση σύσταση συλλόγου, η εκλογή προσωρινού συμβουλίου, η άμεση επαφή με νεοσύστατους συλλόγους αγροτικών Φ/Β σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την εξασφάλιση των υπογεγραμμένων συμβολαίων και τιμών.

Συμμετέχοντας σε οργανωμένη αντίδραση πανελλάδικα με τους άλλους συλλόγους στην επικείμενη καταστροφή του κλάδου που προωθεί η Κυβέρνηση που με αντισυνταγματικό τρόπο προσπαθεί να ακυρώσει τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε την άμεση ανταπόκριση των τοπικών βουλευτών και όλων των τοπικών αρχών.