Κάλεσμα προς όλους τους Κεφαλλονίτες και Θιακούς παραγωγούς που είναι κάτοχοι δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης (Επιδότηση), ή δικαιούχοι Εξισωτικής Αποζημίωσης, να προσέρχονται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία του στο Αργοστόλι από την Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου έως και την Τετάρτη 15 Μαΐου, απηύθυνε ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός.

Οι εν λόγω επισκέψεις αφορούν:

- Συμπλήρωση και έλεγχο Αίτησης Ενίσχυσης ΟΣΔΕ 2013

- Συμπλήρωση και έλεγχο Δήλωση Καλλιέργειας – Εκτροφής ΕΛΓΑ

- Υποβολή Μητρώου Αγροτών &  Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Τονίζεται ότι, η υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2013 είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε παραγωγού (αγρότης, κτηνοτρόφος, αλιεύς, μελισσοκόμος, καθώς και νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης και πέραν αυτών όσοι συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο (ιδιοκτήτες, μισθωτοί) σε αγροτική δραστηριότητα) ανεξάρτητα αν ο παραγωγός παίρνει ή όχι Επιδότηση (ελαιόλαδο, αιγοπρόβατα, βοοειδή, σιτηρά, αμπέλια, κλπ).

Όσοι παραγωγοί δεν την υποβάλλουν, μπορεί να χάσουν τα Δικαιώματά τους και δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν καμία επιδότηση.

Παραγωγοί που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, ή που έχουν μεταβολές στα Δικαιώματα (λόγω Μεταβίβασης)  πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά τα κάτωθι Δικαιολογητικά για την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2013:

Ταυτότητα (φωτοτυπία) Βιβλιάριο Τραπέζης (φωτοτυπία 1 σελίδας), Βιβλιάριο ΟΓΑ(φωτοτυπία), ΑΜΚΑ φωτοτυπία (11 ψηφία), το τελευταίο  Ε9 φωτοτυπία  (για την νόμιμη κατοχή αγροτεμαχίων), τα Ενοικιαστήρια αγροτεμαχίων(φωτοτυπία)με υποχρεωτική την αναγραφή του ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, Εκκαθαριστικό σημείωμα οποιασδήποτε χρονιάς.

Παραγωγοί με ζωική και φυτική εκμετάλλευση  που λαμβάνουν Εξισωτική Αποζημίωση οφείλουν να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωθι Δικαιολογητικά:

Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας, Μητρώο Κτηνιατρικής Εκμετάλλευσης (φωτοτυπία παλιού και νέου τύπου ενημερωμένο και σφραγισμένο από το Κτηνιατρείο), Βεβαίωση από το Δήμο για Κοινοτικούς Βοσκότοπους, Ανανέωση ληγμένων μισθωτηρίων.

Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες:

α) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων και το σύνολο αποδοχών

β) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει

γ) Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας κλπ). Αποφάσεις Ένταξης Προγραμμάτων και Ένταξης Πρόωρης Συνταξιοδότησης (φωτοτυπία).

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΟΝΟ ΜΕ  ΦΥΤΙΚΗ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (ΠΟΥ  ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ 2012 ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων παραγωγών και εξαιτίας του ότι τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα, παρακαλούνται να προσέλθουν στους τόπους όπου θα υλοποιηθεί η επιτόπια συγκέντρωση από ειδικό συνεργείο του Ε.Α.Σ. ακολουθώντας πιστά το παρακάτω Πρόγραμμα:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΑΜΗΣ

πρώην Δημαρχείο Σάμης

ΤΕΤΑΡΤΗ         8  Μαΐου  από  8:00  έως  16:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΥΛΑΡΟΥ

Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Ευφημίας

ΠΕΜΠΤΗ          9  Μαΐου  από 8:00  έως  16:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΡΥΣΣΟΥ

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, Βασιλικάδες  Ερύσσου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   10  Μαΐου από  8:00  έως  16:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΝΩΝ

πρώην Δημοτικό Σχολείο Πάστρας

ΔΕΥΤΕΡΑ          13  Μαΐου   από  8:00  έως  16:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΛΛΙΚΗΣ

Πρώην Δημαρχείο Ληξουρίου

ΤΡΙΤΗ  14 Μαΐου,  ΤΕΤΑΡΤΗ 15 Μαΐου   από  8:00  έως  16:00

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ -  ΟΜΑΛΩΝ  -  ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ

Γραφεία  Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού, Αργοστόλι

Δευτέρα 29 Απριλίου έως Τετάρτη 15 Μαΐου από  8:00  έως  16:00

ΔΗΜΟΣ   ΙΘΑΚΗΣ

Υπεύθυνη για το Πρόγραμμα κ. Έλλη Πίππου  (τηλ. 698 80 89 906)