Δημοσιεύθηκαν οι οριστικοποιημένες καταστάσεις με τις τελικές κατατάξεις των αιτούντων στη δράση 2.3 "Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού" (πρόσκληση 4539/01-04-2012 των νέων εντάξεων της δράσης).

Οι καταστάσεις αυτές έχουν  αποσταλεί προς ανάρτηση στους δήμους του νομού Κιλκίς και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κιλκίς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της περιφερειακής ενότητας  www.kilkis.pkm.cov.gr.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4539/02-04-2012