Gaia ΝΕΑ

Η έγκυρη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στον Αγροτικό τομέα

 • Όλες οι Ειδήσεις
  Όλες οι Ειδήσεις Όλες οι καταχωρήσεις ανά ημερομηνία δημοσίευσης.
 • Κατηγορίες
  Κατηγορίες Εμφανίζει μια λίστα κατηγοριών από αυτό το blog.
 • Ετικέτες
  Ετικέτες Εμφανίζει μια λίστα των ετικετών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο blog.
Αναρτήθηκε από σε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: Μεγαλύτερο Μικρότερο
 • Επισκέψεις: 1465
 • Εκτύπωση

Σχεδιασμός της παγκόσμιας συμφωνίας του 2015 για την κλιματική αλλαγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα συμβουλευτικό έγγραφο που δρομολογεί δημόσια συζήτηση σχετικά με τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό μιας νέας διεθνούς συμφωνίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η συμβουλευτική ανακοίνωση θίγει καίρια θέματα και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις απόψεις τους για τη νέα συμφωνία, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2015 και να εφαρμοστεί από το 2020.

Η ευρωπαία Επίτροπος Connie Hedegaard, αρμόδια σε θέματα δράσης για το κλίμα, δήλωσε τα εξής: "Στην Κοπεγχάγη, οι παγκόσμιοι ηγέτες καθόρισαν ως στόχο να συγκρατήσουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2°C, για να αποφευχθούν οι πλέον σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για κάτι θετικό. Καθώς όμως ο κόσμος απομακρύνεται κάθε μέρα από αυτόν τον στόχο, είναι σαφές ότι δεν αρκεί. Χρειάζεται να καταβάλουμε όλοι περισσότερες προσπάθειες. Αν θέλουμε να επιτύχουμε, έχει ζωτική σημασία να υπάρξει μια διεθνής φιλόδοξη συμφωνία, βάσει της οποίας όλες οι μεγάλες οικονομίες θα αναλάβουν τη δέσμευση να δράσουν, σε συνάρτηση με τις σημερινές και μελλοντικές τους ικανότητες. Το παρόν έγγραφο αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή απόψεων που θα βοηθήσουν την ΕΕ να διαμορφώσει τη θέση της με σκοπό να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία το 2015."

Η συμβουλευτική ανακοίνωση καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ να συνεισφέρουν στον καθορισμό του καλύτερου δυνατού τρόπου σχεδιασμού της συμφωνίας του 2015, η οποία θα καθορίσει το διεθνές καθεστώς που θα εφαρμοστεί στον τομέα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής μετά το 2020.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει online μέχρι τις 26 Ιουνίου. Στις 17 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες διάσκεψη των ενδιαφερομένων μερών.

Συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C

Υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, τα μέρη δρομολόγησαν διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία για το κλίμα στα τέλη του 2011 στο Durban. Η δημόσια διαβούλευση συμπίπτει με την εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων που αναμένεται για το τρέχον έτος.

Η συμφωνία του 2015 θα συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο συνολικό καθεστώς τις πολλαπλές δεσμευτικές και μη διευθετήσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο. Ενώ η ΕΕ, ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η Αυστραλία δέχθηκαν να αναλάβουν νομικά δεσμευτική υποχρέωση για μια δεύτερη περίοδο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο, εξήντα περίπου άλλες χώρες ανά τον κόσμο ανέλαβαν διαφορετικές μη δεσμευτικές υποχρεώσεις μείωσης ή περιορισμού της αύξησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι να γίνει ο στόχος ακόμη πιο φιλόδοξος

Παράλληλα με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία του 2015, δρομολογήθηκαν άλλες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της πλατφόρμας του Durban, προκειμένου να βρεθούν τρόποι να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, πριν από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας το 2020. Με τον τρόπο αυτόν αναγνωρίζεται ότι υφίσταται πράγματι σημαντικό χάσμα μεταξύ των σημερινών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών έως το 2020 που έχουν αναληφθεί από τις χώρες και της μείωσης που θα ήταν αναγκαία για να τηρήσει η ανθρωπότητα τον στόχο της συγκράτησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2°C.

Ενώ εστιάζεται στη συμφωνία του 2015, η συμβουλευτική ανακοίνωση δείχνει σαφώς ότι η παγκόσμια δράση που θα αναληφθεί πριν από το 2020 θα είναι καθοριστική για να προσανατολιστούν οι πολιτικές προς τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα αναλύσει τις απαντήσεις που θα λάβει, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της θέσης της ΕΕ σχετικά με τη συμφωνία του 2015.