Εγκρίθηκε πίστωση ποσού 283.626 ευρώ σε 385 δικαιούχους καπνοπαραγωγούς από 7 Περιφέρειες.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω της μεταρρύθμισης της ΚΟΑ, οι δικαιούχοι είναι από τις Περιφέρειες ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Πιο αναλυτικά, η σχετική απόφαση αναφέρει ότι "Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης ποσού 283.626, 07 ευρώ από την Σ.Α.Ε.082/8 και ιδιαίτερα από το έργο με ΚΑ 2011ΣΕ08280009 αυτής, που αφορά την πράξη με τίτλο «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς".

Βρείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση με την  Έγκριση πιστώσεων σε καπνοπαραγωγούς.pdf

πηγή: agronews.gr