Από την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου έως τις 8 Μαρτίου θα μπορούν, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, να δηλώσουν συμμετοχή στον άξονα 2 του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», δράση «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές». Έντυπα αίτησης ενδιαφέροντος χορηγούνται από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου, τα ΚΕΠΥΕΛ και από τις οικείς Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.