Gaia ΝΕΑ

Η έγκυρη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στον Αγροτικό τομέα

 • Όλες οι Ειδήσεις
  Όλες οι Ειδήσεις Όλες οι καταχωρήσεις ανά ημερομηνία δημοσίευσης.
 • Κατηγορίες
  Κατηγορίες Εμφανίζει μια λίστα κατηγοριών από αυτό το blog.
 • Ετικέτες
  Ετικέτες Εμφανίζει μια λίστα των ετικετών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο blog.
Αναρτήθηκε από σε PAA News
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: Μεγαλύτερο Μικρότερο
 • Επισκέψεις: 692
 • Εκτύπωση

Μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον για το Leader στην Αν. Πελοπόννησο

Στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων τουρισμού, στην προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και στην απόκτηση τοπικών ποιοτικών σημάτων για την προστασία των προϊόντων της περιοχής επικεντρώνεται το νέο πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER 2014-2020 για την Ανατολική Πελοπόννησο, με θέμα «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας».


Από το 1995, η Ομάδα Τοπικής Δράσης Πάρνωνα έχει υλοποιήσει επιτυχώς τρία Προγράμματα LEADER (LEADER II, LEADER+, LEADER 2007-2013), συνολικής δημόσιας δαπάνης 21.515.000 ευρώ. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η ΟΤΔ Πάρνωνα κατέλαβε την τρίτη καλύτερη βαθμολογία ανάμεσα σε 47 τοπικά προγράμματα σε επίπεδο χώρας, κατόπιν αξιολόγησης της πρότασης για την υλοποίηση του νέου τοπικού προγράμματος, ενώ σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση κατέλαβε την 1η θέση στην κατανομή πιστώσεων στα τοπικά προγράμματα CLLD, στο μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Όπως εξηγεί στην «ΥΧ» η Μαρία Μπούζιου, γεωπόνος και Συντονίστρια LEADER στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πελοποννήσου Πάρνωνας ΑΕ, «καταγράφεται επενδυτικό ενδιαφέρον για το σύνολο των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος, ωστόσο αυτό δεν αντιστοιχεί μέχρι στιγμής σε υποβολή προτάσεων, δεδομένου ότι ακόμα δεν έχει ανοίξει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Όπως σημειώνει, η πρόσκληση θα ανοίξει όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία προετοιμασίας των πληροφοριακών συστημάτων, όπου θα καταχωρίζονται οι επενδυτικές προτάσεις του νέου προγράμματος καθώς και το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής αυτού.

Οι δύο γενικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος της Ανατολικής Πελοποννήσου είναι αφενός η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας με την αναγνώριση, διαχείριση και ανάπτυξη του «Αποθέματος Βιόσφαιρας», η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η δημιουργία υποδομών τουριστικού προορισμού, αφετέρου η προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη συνεργασία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Στους επιμέρους στόχους περιλαμβάνονται:

 • Η ενίσχυση των δράσεων για την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, των προστατευόμενων περιοχών, των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Ενέργειες και έργα υποδομής με σκοπό την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού και των αναπτυξιακών αναγκών (ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων για κοινωφελή χρήση κ.λπ.).
 • Η διατήρηση της ταυτότητας και της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής (αρχιτεκτονική, τοπική διάλεκτος, έθιμα, τοπικά προϊόντα και γεύσεις, πολιτιστικό τοπίο), μαζί με τη διατήρηση και ανάδειξη στοιχείων αγροτικής και θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Η στήριξη των πολιτιστικών δομών, υποδομών και γεγονότων με την επέκταση του δικτύου των επισκέψιμων χώρων, με στόχο την ενίσχυση ισχυρής ταυτότητας και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
 • Η αναβάθμιση υπαρχόντων και η δημιουργία νέων ποιοτικών τουριστικών μονάδων, σε συνδυασμό με την συγκρότηση και παροχή υπηρεσιών νέου ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος.
 • Η μεταφορά γνώσης και η εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αύξηση της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής και του αγροδιατροφικού τομέα κ.λπ.
 • Η προαγωγή της επιχειρηματικότητας των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα και στον τομέα της αλιείας, με τη συμμετοχή τους σε συλλογικά επιχειρηματικά συνεργατικά σχήματα, εφοδιαστικές και αγροδιατροφικές αλυσίδες κ.λπ.
 • Η βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στην πρωτογενή παραγωγή και η ενίσχυση της μεταποίησης των προϊόντων που προέρχονται από τη γεωργία και την αλιεία για την τήρηση κανόνων ασφάλειας και ποιότητας και επίτευξη υψηλού βαθμού ανταγωνιστικότητας.
 • Η ενίσχυση και υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, με αξιοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων, νέων τεχνολογιών, υλικών και πόρων καθώς και σύγχρονου εξοπλισμού.
 • Απόκτηση τοπικών ποιοτικών σημάτων για την προστασία των προϊόντων της περιοχής (με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια) και πιστοποίηση της ονομασίας προέλευσής τους (ΠΟΠ), της γεωγραφικής ένδειξής τους (ΠΓΕ) ή και της παραδοσιακής παραγωγής και επεξεργασίας τους, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας διεθνώς.
 • Η ανάπτυξη διακρατικών – διατοπικών συνεργασιών που συμβάλλουν στη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία, με τη δημιουργία δικτύων για την προβολή, προώθηση και διάθεση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στις αλιευτικές περιοχές, η ανάπτυξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών και η διασύνδεσή τους με τους παραγωγικούς τομείς των περιοχών.

Χρήσιμες συμβουλές για ενδιαφερομένους

Ο προϋπολογισμός (συνολική αξία) κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να ανέλθει έως 600.000 ευρώ.

Σε περίπτωση άυλων πράξεων (ενέργειες ή πράξεις που δεν περιλαμβάνουν υποδομές και εξοπλισμό) ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 100.000 ευρώ στις ιδιωτικές επενδύσεις και έως 50.000 ευρώ στις δημόσιες.

Η κατανομή του προϋπολογισμού τροποποιείται κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης δίνεται με τη μορφή επιχορήγησης επί εξοφλημένων τιμολογίων, σε φάσεις εργασιών της επένδυσης.

Οι εντάξεις ακολουθούν τη σειρά κατάταξης που προκύπτει μετά τη βαθμολόγηση των προτάσεων.

Προτάσεις που δεν εντάσσονται σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των υποδράσεων, είναι δυνατό να ενταχθούν στη συνέχεια είτε με ανακατανομή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του προγράμματος, είτε με επιπλέον κατανομή ποσού στο τοπικό πρόγραμμα.

Αναλυτική περιγραφή των υποδράσεων, θεσμικό πλαίσιο και κριτήρια βαθμολογίας των προτάσεων μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία για το πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 27570-22807 και να μιλήσουν με τους υπεύθυνους Παναγιώτη Γεωργοστάθη και Μαρία Μπούζιου.

 

Πηγή:  http://www.ypaithros.gr