GM-FEAS PLAN
Μελέτη Βιωσιμότητας (GM-FEAS PLAN)

Εντοπίστε έγκαιρα τα τρωτά
σημεία της επιχείρησής σας 
και προσαρμόστε ανάλογα
τα σχέδιά σας
tips guy


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
Το σήμερα και το αύριο της επιχείρησής σας σε μια υπηρεσία!

Κάθε εμπορική επένδυση ή χρηματοδότηση είναι άμεσα συνυφασμένη με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σας προσφέρει την υπηρεσία που θα βοηθήσει καθοριστικά να την εξασφαλίσετε. Η υπηρεσία αυτή σχεδιάστηκε για να διευκολύνει και να επιταχύνει τις διαδικασίες συλλογής των στοιχείων που απαιτούνται από κάθε επιχείρηση, προκειμένου να της χορηγηθεί κάποιο δάνειο ή να εγκριθεί τυχόν ρύθμιση των υποχρεώσεων της από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο λαθών που κοστίζουν με απόρριψη του αιτήματος.

Απαραίτητο εργαλείο, για κάθε φιλόδοξη επιχείρηση «εν δράσει». Απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών καλύπτοντας τις ανάγκες τους με αποτελεσματικότητα. Σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως αυτές ορίζονται στην με αριθμό 2/14709/0025/14-04-2009 (ΦΕΚ β’ 747/22-04-2009) απόφαση.

Ο χρήστης μπορεί να εκτιμήσει, εκ των προτέρων, τις πιθανότητες εξέλιξης του αιτήματός του αφού χωρίς ταλαιπωρία και χάσιμο πολύτιμου χρόνου έχει στα χέρια του την πραγματική εικόνα για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης του. Η αξιοποίηση της υπηρεσίας αυτής δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη χρήση. Η πλήρης και έγκυρη «μελέτη», μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται κάθε φορά, μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα και φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή με τράπεζες, οργανισμούς, ιδρύματα, φορείς κ.λπ.

Οι δυνατότητες της υπηρεσίας «Mελέτη Βιωσιμότητας» (GM-FEAS PLAN ) πολλαπλασιάζονται όταν αυτή συνδυάζεται με τις άλλες υπηρεσίες του GAIA MANAGEMENT. Με την ταυτόχρονη χρήση αυτών των υπηρεσιών οι ειδικοί πίνακες συμπληρώνονται αυτόματα χρησιμοποιώντας στοιχεία ισολογισμών, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται στοιχεία των προϋπολογισμών προκειμένου να εξασφαλιστεί άμεση και αποτελεσματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων που θέλουμε.

Επιπλέον μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία των ισοζυγίων συμπληρώνοντας τις ειδικές φόρμες. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται ακόμη περισσότερος χρόνος και εκμηδενίζεται η πιθανότητα λάθους και αναντιστοιχίας με τα όσα έχουν δηλωθεί. Ο χρήστης καθοδηγείται αναλυτικά σε κάθε του βήμα και ταυτόχρονα έχει την δυνατότητα αποθήκευσης των αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, όπως απαιτείται και για την υποβολή.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Αποτελεί μοναδικό εργαλείο για όσους αναζητούν επενδυτές ή χρηματοδότηση
 • Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του εντύπου που χρησιμοποιείται από τραπεζικούς οργανισμούς
 • Μειώνει ή εξαλείφει τον κίνδυνο καθυστερήσεων εξ’αιτίας παραλείψεων ή λαθών
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προέλεγχο δίνοντας τη δυνατότητα κατάλληλης προετοιμασίας και μείωση άσκοπων καθυστερήσεων σε επενδυτικά ή χρημοτοδοτικά προγράμματα
 • Συνδυάζεται με πλήθος υπηρεσιών της GAIA Επιχειρείν και γίνεται ένα πολυδιάστατο εργαλείο
 • Η συμπλήρωση των στοιχείων ολοκληρώνεται με την δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου με δυνατότητα άμεσης υποβολής στο φορέα χρηματοδότησης |
   
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ
 • Παραδείγματα συμπλήρωσης των παραγράφων του ειδικού εντύπου για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που αιτούνται την παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, με δυνατότητα αντιγραφής των παραδειγμάτων στο ειδικό έντυπο και μεταβολής τους.
 • Δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του Πίνακα 1. Υφιστάμενα Οικονομικά Στοιχεία με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από τα επίσημα λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης.
 • Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’ Κατηγορίας δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του Πίνακα 4. Οικονομικά Στοιχεία και Οικονομικοί Δείκτες με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από τα επίσημα λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης.
 • Δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του Πίνακα 2. Προβλέψεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από τις προβλέψεις αποτελεσμάτων της επιχείρησης.
 • Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’ Κατηγορίας δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του Πίνακα 5. Προβλέψεις Οικονομικών Στοιχείων και Δείκτες με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από τις προβλέψεις αποτελεσμάτων της επιχείρησης.
 • Αυτόματη Συμπλήρωση του Πίνακα 3. Κεφάλαιο Κίνησης με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 2. Προβλέψεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων και των επίσημων λογιστικών και φορολογικών στοιχείων της επιχείρησης.
 • Δημιουργία του ειδικού εντύπου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Cloud Υπηρεσία
 • On -line πρόσβαση
 • On-line υποστήριξη
 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Διαθεσιμότητα - ακεραιότητα
 • Χρήση τεχνολογίας αιχμής
 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

                                          


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013-2018 | Όροι χρήσης παροχής υπηρεσιώνΕπικοινωνία