Σενάρια πρόσθετων χρηματοδοτήσεων (GS-SCENARIOS)

Εξασφαλίστε το καλύτερο
δυνατό αύριο για την
επιχείρηση σας!
tips guy


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
Επιθυμείτε πάντα το καλύτερο για την επιχείρησή σας αναζητώντας συμβουλές και γνώμες σε ειδικούς και μη. Δυστυχώς δεν αρκεί να γνωρίζετε ότι υπάρχουν αναπτυξιακά μέτρα που «τρέχουν» και να δηλώσετε συμμετοχή. Σίγουρα θα θέλατε να γνωρίζετε εκ των προτέρων ποιο μέτρο είναι καλύτερο για σας, ποιο από όλα έχει την καλύτερη απόδοση για την επιχείρησή σας, τι προϋποθέσεις χρειάζονται κ.λπ.

Η ομάδα της GΑΙΑ EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, κατέγραψε την ανάγκη και ανέπτυξε μια υπηρεσία ειδικά για να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό. Η υπηρεσία «Σενάρια πρόσθετων χρηματοδοτήσεων» σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εξυπηρετήσει κάθε γεωργό, κτηνοτρόφο ή αλιέα, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό και αλιευτικό τομέα και δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους σε αναπτυξιακά Μέτρα.

Οι χρήστες της υπηρεσίας, μέσω των Πυλών Εισαγωγής, θα έχουν τη δυνατότητα γρήγορα , εύκολα και υπεύθυνα να προβλέψουν και να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους σε κάποιο αναπτυξιακό μέτρο. Με αυτοματοποιημένο τρόπο που βασίζεται στην ισχύουσα Νομοθεσία και με την δημιουργία πιθανών σεναρίων, μπορούν να διαπιστώσουν: αν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε κάποιο αναπτυξιακό μέτρο, σε ποια από αυτά τα μέτρα μπορούν να συμμετάσχουν, για ποια μέτρα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και σε ποια είναι αμφίβολη η συμμετοχή τους Η υπηρεσία βοηθάει το χρήστη να αποφασίσει γρήγορα και σωστά και το σημαντικότερο εκμηδενίζει την πιθανότητα λανθασμένης επιλογής.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν βάσει μιας σειράς κριτηρίων επιλεξιμότητας τα οποία προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, για το κάθε ένα μέτρο ξεχωριστά, ενώ τα κριτήρια με τη σειρά τους στηρίζονται σε έγκυρη και αξιόπιστη διασταύρωση στοιχείων με το “master” αρχείο των Πυλών. Εφόσον υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση σε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενημερώνεται ο παραγωγός ότι μπορεί να αιτηθεί το μέτρο χωρίς να κινδυνεύει να απορριφθεί λόγω επιλεξιμότητας.

Σε περίπτωση που ο έλεγχος επιλεξιμότητας προκύψει αρνητικός η υπηρεσία «Σενάρια πρόσθετων χρηματοδοτήσεων» προσφέρει και πάλι λύσεις. Παρέχει χρήσιμες και αποτελεσματικές συμβουλές καθοδήγησης στους ενδιαφερόμενους, ώστε με βελτιωτικές κινήσεις να καταφέρει να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο μέτρο.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Πρόγνωση αρνητικής προοπτικής
 • Εξασφάλιση καλύτερης δυνατής προοπτικής
 • Επιχειρηματικός Προγραμματισμός
 • Αξιολόγηση και βελτίωση της κατάστασης της επιχείρησης
 • Αξιοποίηση ευκαιριών


 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ
 • Ευελιξία στη δημιουργία σεναρίων
 • Καταγραφή των παραλήψεων ή της πληρότητας των προϋποθέσεων

 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Cloud Υπηρεσία
 • On -line πρόσβαση
 • On-line υποστήριξη
 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Διαθεσιμότητα - ακεραιότητα
 • Χρήση τεχνολογίας αιχμής
 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

                                          


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013-2018 | Όροι χρήσης παροχής υπηρεσιώνΕπικοινωνία