υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονική Αγροτική Κοινότητα


  Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, επαγγελματική και επιστημονική γνώση, εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσης, υπηρεσίες αξιοποίησης της αγροτικής πληροφορίας, δικτύωση στο δικό σας ψηφιακό αγροτικό χώρο με όσους ασχολούνται με την αγροτική δραστηριότητα (παραγωγοί, ομάδες παραγωγών, επιστήμονες, καταναλωτές, δημόσιοι λειτουργοί)

  ΔΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 • Υπηρεσίες Επιδοτήσεων και Κανονιστικών Υποχρεώσεων του Δημοσίου


  Απευθύνονται στα στελέχη των ΕΑΣ και καλύπτουν την ανάγκη για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στους παραγωγούς σχετικά με τις επιδοτήσεις του αγροτικού τομέα.
  Αποτελούν τα έξυπνα εργαλεία που εξασφαλίζουν στους χρήστες τους, το απαραίτητο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας και τον τρόπο για την παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών εύκολα, γρήγορα και απλά.

  ΔΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 • Υπηρεσίες / Εργαλεία Διαχείρισης και Οικονομικής Παρακολούθησης

  Εξειδικευμένες υπηρεσίες, σας εξασφαλίζουν κάτι πολύ παραπάνω από τις βασικές λειτουργίες ενός προγράμματος οικονομικής διαχείρισης. Οι δυνατότητές της υπηρεσίας αυτής αποτελούν το «α» και το «ω» για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησής σας…

  ΔΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 • Υπηρεσίες Εμπορίας και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων


  Εξειδικευμένες υπηρεσίες για δημιουργία και αξιοποίηση νέων αποτελεσματικών τρόπων υλοποίησης εμπορικών συναλλαγών χωρίς τεχνικούς περιορισμούς και ενδιάμεσους. Οι υπηρεσίες απευθύνονται από τον μικρό παραγωγό ως τις ομάδες παραγωγών και τις μεγάλες επιχειρήσεις

  ΔΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 • Υπηρεσίες Αγροτικής Παραγωγής και Ευφυούς Γεωργίας 


  Οι υπηρεσίες GAIA INFARM απευθύνονται σε όσους ασχολούνται με την Αγροτική παραγωγή (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο). Δίνουν λύσεις σε καθημερινά αλλά και σε πιο εξειδικευμένα προβλήματα και ικανοποιούν ανάγκες της αγροτικής δραστηριότητας κάνοντάς την πιο εύκολη, πιο αποδοτική και πιο ουσιαστική.

  ΔΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ