{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

Άμεσες Ενισχύσεις

Υποβοήθηση αγροτών στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΟΣΔΕ) της ΚΑΠ

 

Οι Άμεσες Ενισχύσεις στους παραγωγούς που παρέχονται στο πλαίσιο του 1ου Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Παρέχουν ένα δίχτυ ασφαλείας για το γεωργικό εισόδημα έναντι των υψηλών κινδύνων που προέρχονται από την αβεβαιότητα των κλιματικών συνθηκών και την αστάθεια των αγορών, ενώ παράλληλα λειτουργούν αντισταθμιστικά στα χαμηλά εισοδήματα του πρωτογενούς τομέα σε σύγκριση με άλλους τομείς της οικονομίας.

Tο μερίδιο του προϋπολογισμού της ΚΑΠ που διατίθεται για τους Έλληνες παραγωγούς με τη μορφή των Άμεσων Ενισχύσεων ανέρχεται για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 σε περίπου 14,9 δισ. ευρώ συνολικά.

Για την τήρηση της νομιμότητας των πληρωμών των άμεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς, η ΚΑΠ επαφίεται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), το οποίο διασφαλίζει τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων που παρέχουν οι παραγωγοί ως προς τις εκτάσεις και το ζωϊκό τους κεφάλαιο κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), προβλέποντας διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και επιβάλλοντας μειώσεις και κυρώσεις όπου απαιτείται

Η «Υποβοήθηση των αγροτών στην συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ» αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα πλέον σημαντικά έργα που εκτελούνται σε ετήσια βάση στη χώρα, καθώς μέσω αυτού πραγματοποιούνται πληρωμές άμεσων ενισχύσεων στους 650.000 περίπου Έλληνες παραγωγούς της τάξης των 2 δισ. ευρώ το έτος,  καθώς και πληρωμές που αφορούν στο 40% των ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2ος Πυλώνας ΚΑΠ). Επιπλέον, στην ΕΑΕ στηρίζεται η Δημόσια Διοίκηση για την εφαρμογή σειράς κανονιστικών υποχρεώσεων όπως π.χ. η ασφάλιση φυτικής και ζωικής παραγωγής στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), η χορήγηση αδειών λαϊκής αγοράς κ.α.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ανά την επικράτεια για την περίοδο 2014-2021, αποτελώντας τον επιχειρησιακό και τεχνολογικό βραχίονα για την απρόσκοπτη και επιτυχή λειτουργία του υφιστάμενου πλαισίου υποβοήθησης των Ελλήνων παραγωγών-δικαιούχων των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ.

Πρόκειται για ένα έργο υψηλών τεχνικών, επιχειρησιακών και κανονιστικών απαιτήσεων το οποίο:

  • απαιτεί τη χρήση και τον συνδυασμό τεχνολογιών αιχμής,
  • προϋποθέτει την ύπαρξη μίας εκτεταμένης και πλήρως συντονισμένης επιχειρησιακής υποδομής σε εθνικό επίπεδο,
  • διέπεται από ένα πολύπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό υπόβαθρο,
  • υλοποιείται σε ένα αυστηρό πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Ο ρόλος μας στο εθνικό ΟΣΔΕ κατά την περίοδο 2014-2021 ήταν καθοριστικός, καθώς συνέβαλε αποφασιστικά στην σημαντική αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της χώρας όσον αφορά στην διαχείριση, τον έλεγχο και την απορρόφηση των αγροτικών επιδοτήσεων οι οποίες πληρώνονται σε ποσοστό άνω του 99.5%, χωρίς πρόστιμα και ποινές για τους παραγωγούς και τη χώρα.

Ενόψει της μελλοντικής ΚΑΠ που αναμένεται να εφαρμοστεί το 2023, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σταθερά προς την κατεύθυνση του περαιτέρω εκσυγχρονισμού και της απλούστευσης του ΟΣΔΕ προς όφελος των παραγωγών και της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ παρακολουθούμε συμμετέχοντας ενεργά τις σχετικές διαβουλεύσεις και διεργασίες σε επίπεδο ΕΕ. Παράλληλα, επενδύουμε διαρκώς στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εργαλείων. Καινοτόμες προτάσεις μας σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως αυτή των προληπτικών ελέγχων των καλλιεργειών κατά την υποβολή της αίτησης από τους παραγωγούς έχουν βραβευθεί και υιοθετηθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Το έργο του ΟΣΔΕ σε αριθμούς

  • Πάνω από 650.000 παραγωγοί – δικαιούχοι άμεσων ενισχύσεων υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) από τον 1ο Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) κάθε χρόνο
  • Περισσότερα από 2 δις ευρώ άμεσων ενισχύσεων κατανέμονται σε ετήσια βάση στους Έλληνες παραγωγούς
  • Σε 99,5% έχει ανέλθει το ποσοστό πληρωμής των άμεσων ενισχύσεων στη χώρα μας τα τελευταία έτη

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ως Φορέας Συντονισμού

  • Παρέχει επιχειρησιακή & τεχνική υποστήριξη σε 578 ενεργά Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ανά την επικράτεια
  • Απαντά σε πάνω από 2.500 τηλεφωνικές κλήσεις και πάνω από 1.500 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατά τους μήνες αιχμής
  • Έχει πραγματοποιήσει δεκάδες εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις ανά την επικράτεια από το 2014 μέχρι σήμερα, με θέμα την ορθή συμπλήρωση της ΕΑΕ και την πορεία εφαρμογής της ΚΑΠ.

Η συμβολή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο έργο του ΟΣΔΕ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Υποδομή cloud, on line υποβολή του συνόλου των δηλώσεων, υποβολή των αιτήσεων ΟΣΔΕ σε κάθε από μακρυσμένο χωριό της χώρας με χρήση μίας απλής γραμμής Ιντερνέτ και ενός ΗΥ, ταυτόχρονη εργασία άνω των 4.000 χειριστών σε περιόδους αιχμής

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Στην πρόσφατη έκθεσή[1] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ανάλυση του διοικητικού φόρτου που προκύπτει από την Κοινή Αγροτική Πολιτική» οι Έλληνες αγρότες δηλώνουν οι πιο ευχαριστημένοι από αυτούς των υπολοίπων χωρών[2]. Όλα τα ποιοτικά στοιχεία της έκθεσης επιβεβαιώνουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο την πρόοδο του ΟΣΔΕ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια με την «απορρόφηση» του επιπλέον διοικητικού βάρους στη χώρα μας να οφείλεται κυρίαρχα στον εκσυγχρονισμό των υποστηρικτικών συστημάτων του ΟΣΔΕ τα οποία γλιτώνουν χρόνο και χρήμα τόσο από την δημόσια διοίκηση όσο και από τους αγρότες.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

Μείωση κόστους έργου, ηλεκτρονική τιμολόγηση

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Δεκάδες εκπαιδεύσεις και τηλε-εκπαιδεύσεις, συστηματική παροχή τεχνογνωσίας/λύσεων, αποτελεσματική διαχείριση υγειονομικής κρίσης COVID 19

[1] Η έκθεση της Ε.Ε https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/regulation-and-simplification/analysis-administrative-burden-arising-common-agricultural-policy_en

[2] Βλ. σχετική ανάλυση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ https://www.ypaithros.gr/eksygxronismos-osde-kleidi-nea-kap/