{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

Ψηφιακά Εργαλεία

GAIA

SOCIETY

Ηλεκτρονική Αγροτική Κοινότητα

GAIA

LEARNING

Η ειδικά σχεδιασμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα GAIA Learning, παρέχει στους συνεργάτες και χρήστες των υπηρεσιών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ εκπαίδευση και γνώση, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες και απλές μεθόδους. Μέσω τηλεκατάρτισης (e-training) και τηλεκπαίδευσης (e-learning), έχουν καταρχάς την ευκαιρία να εκπαιδευτούν για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στους παραγωγούς στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, […]

GAIA

NET

Το GAIA Net είναι ο ψηφιακός χώρος όπου οι συνεργάτες και οι χρήστες των υπηρεσιών της GΑΙΑ EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δικτυώνονται και έρχονται σε επαφή με συναδέλφους τους και άλλους ενδιαφερόμενους που συνεργάζονται με την εταιρεία και δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα, όπως γεωπόνους, επιστήμονες, αγροδιατροφικές επιχειρήσεις κ.α. Ο κοινός αυτός τόπος διαδικτυακής συνάντησης αποσκοπεί στο […]

GAIA

PEDIA

Η GAIA Pedia προσφέρει στον επισκέπτη της με εύκολο και γρήγορο τρόπο πολύτιμη γνώση για οποιοδήποτε θέμα άπτεται του πρωτογενούς τομέα και της γεωργικής δραστηριότητας. Πρόκειται για μια συνεχώς εξελισσόμενη και δυναμική πλατφόρμα, η οποία παρέχει σφαιρική και ευρεία πληροφόρηση για τους κλάδους της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, καλύπτοντας θέματα που αφορούν την […]

GAIA

SUBSIDY

Eργαλεία επιδοτήσεων/κανονιστικών υποχρεώσεων/χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

GAIA

IACS

Από το 2014, όπου της ανατέθηκε ο ρόλος του Φορέα Συντονισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου  «Υποβοήθηση των αγροτών στην συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο ΟΣΔΕ», η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει σχεδιάσει και διαθέσει στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που εξυπηρετούν τους 650.000 παραγωγούς – δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων, έξυπνα και εύχρηστα […]

GAIA

SCENARIOS

Αναλόγως με τις εξελίξεις σε ότι αφορά την προκήρυξη μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλων αναπτυξιακού χαρακτήρα χρηματοδοτικών προγραμμάτων, η ομάδα της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, σε συνεργασία με τις τεχνικές ομάδες της NEUROPUBLIC AE, διαμορφώνει ψηφιακά εργαλεία ελέγχου της επιλεξιμότητας των ενδιαφερομένων, προσαρμοσμένα στις προδιαγραφές κάθε μέτρου/προγράμματος. Μέσω αυτών οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα γρήγορα, […]

GAIA

CROPLOG

Η δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής ενεργειών που πραγματοποιούνται σε μία αγροτική εκμετάλλευση μέσω του GAIA Croplog, παρέχει μία αξιόπιστη και εύκολα πρόσβασιμη βάση δεδομένων που είναι πολύτιμη για τον παραγωγό σε πολλά επίπεδα : για την κάλυψη των κανονιστικών υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης, δηλ. των υποχρεώσεων ορθών και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, […]

GAIA

SHEEP & GOAT

Η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παραγωγικό κλάδο για τη χώρα που την κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων στην ΕΕ (αίγειο κρέας) και στον κόσμο (πρόβειο γάλα). Οι κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων καλούνται να τηρούν ηλεκτρονική σήμανση για όλα τα αιγοπρόβατα που έχουν γεννηθεί μετά το 2010, είτε με ηλεκτρονικό ενώτιο είτε με ηλεκτρονικό βώλο, και να τα […]

GAIA

MANAGEMENT

Εργαλεία διαχείρισης/οικονομικής παρακολούθησης

GAIA

CRM

Το GAIA CRM αποτελεί μια πλατφόρμα που παρέχει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) ολοκληρωμένες λειτουργίες διαχείρισης πελατών – παραγωγών. Η πλατφόρμα στοχεύει στο να αποτελέσει το ιδανικό περιβάλλον εργασίας, καθώς θα παρέχει στους χρήστες της όλα τα απαραίτητα εργαλεία για ασφαλή, γρήγορη, εύκολη και ολοκληρωμένη διαχείριση των εργασιών τους. Ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο […]

GAIA

REV EXP

Καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες βασικής λογιστικής υποστήριξης παραγωγών, ελεύθερων επαγγελματιών, λογιστηρίων καθώς και τις ανάγκες κάθε μικρής και μικρομεσαίας επιχείρησης και γενικά όλων όσων είναι υπόχρεοι καταγραφής των συναλλαγών τους, βάσει του Νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ). Ιδανική για όσους θέλουν να τηρούν εγκαίρως και χωρίς προβλήματα τα οικονομικά τους στοιχεία, να είναι σύννομοι […]

GAIA

VAT REFUND

Πρόκειται για μια νέα εξειδικευμένη εφαρμογή που αφορά στην επιστροφή Φ.Π.Α. των Αγροτών Ειδικού Καθεστώτος, η οποία αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει το σύνολο των παραγωγών που είναι δικαιούχοι αλλά και των Αγροτικών Ενώσεων και των Συνεταιρισμών που διεκπεραιώνουν την διαδικασία αυτή για λογαριασμό των μελών τους. Η συγκεκριμένη εφαρμογή εύκολα και γρήγορα εξασφαλίζει πλήρες και […]

GAIA

BILLING

H GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ παρέχει στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) τη δυνατότητα να τιμολογήσουν εύκολα και γρήγορα τους παραγωγούς για τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν εγγραφεί. Η τιμολόγηση γίνεται  με αυτοματοποιημένο τρόπο και εμφανίζει ανά παραγωγό όλες τις υπηρεσίες που του έχουν καταχωρηθεί από τους χρήστες των ΚΕΑ είτε ακολουθώντας την ατομική εγγραφή είτε την μαζική […]

GAIA

INVOICE RETRIEVAL

Απευθύνεται σε παράγωγους, εγγεγραμμένους χρήστες στις υπηρεσίες της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και τους επιτρέπει την λήψη των παραστατικών τους  με αυτοματοποιημένο τρόπο. Μέσω της εφαρμογής αυτής, οι παραγωγοί ή οι λογιστές τους , ανά πάσα στιγμή και σε όποιο σημείο της επικράτειας και αν βρίσκονται, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν λήψη στον υπολογιστή τους  και να […]