λήψη παραστατικών
Συμπληρώστε τα στοιχεία ταυτοποίησης που ζητούνται. Τα στοιχεία πρέπει να συμφωνούν με αυτά που δηλώσατε στην τελευταία Ε.Α.Ε. (δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε.) που υποβάλλατε σε συνεργαζόμενο με εμάς φορέα (Κ.Ε.Α.).

ΛΗΨΗ    

 


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013-2017 | Όροι χρήσης παροχής υπηρεσιώνΕπικοινωνία