λήψη παραστατικών
Συμπληρώστε τα στοιχεία ταυτοποίησης που ζητούνται. Τα στοιχεία πρέπει να συμφωνούν με αυτά που δηλώσατε στην τελευταία Ε.Α.Ε. (δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε.) που υποβάλατε σε συνεργαζόμενο με εμάς φορέα (Κ.Ε.Α.).


 

                                           


© GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2013-2018 | Όροι χρήσης παροχής υπηρεσιώνΕπικοινωνία