{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

ENFASYS

Το ENFASYS στοχεύει να προωθήσει τη μετάβαση σε βιώσιμα, παραγωγικά, κλιματικά ουδέτερα, φιλικά προς τη βιοποικιλότητα και ανθεκτικά γεωργικά συστήματα (SFS) μέσω βέλτιστων πολιτικών και επιχειρηματικών στρατηγικών, οι οποίες αναμένεται να ενθαρρύνουν τους αγρότες να αλλάξουν τα συστήματα παραγωγής τους. Στα υφιστάμενα συστήματα τροφίμων, οι αγρότες έρχονται αντιμέτωποι με εμπόδια που τους «εγκλωβίζουν» από το να μετακινηθούν προς πιο βιώσιμα συστήματα. Προκειμένου τόσο να υπερκεραστούν τα εν λόγω εμπόδια όσο και να υποστηριχθεί  η Πράσινη Συμφωνία και ειδικότερα οι φιλοδοξίες της στρατηγικής από το Αγρόκτημα στο Πιάτο, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των δημόσιων στρατηγικών (πολιτικών), η οποία θα πρέπει να συμβαδίζει με την ενδυνάμωση των ιδιωτικών στρατηγικών (επιχειρηματικά μοντέλα, κοινωνικές καινοτομίες). Για την επίτευξη των ανωτέρω, το ENFASYS στοχεύει (1) στη βελτιωμένη κατανόηση των «εμποδίων» που υπάρχουν στα συστήματα γεωργίας και τροφίμων (2) στη βελτιωμένη κατανόηση των παραγόντων συμπεριφοράς των αγροτών, των καταναλωτών και άλλων παραγόντων της αλυσίδας τροφίμων (3)σε περισσότερα και πιο δοκιμασμένα αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με την πιθανή αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων (4) σε μια πιο δομημένη προσέγγιση για τη διασύνδεση της γνώσης με τη δράση. Για να γίνει αυτό, το ENFASYS θα πλαισιώσει τις τρέχουσες μεταβάσεις προς πιο βιώσιμα συστήματα και θα αξιολογήσει 160 μελέτες περίπτωσης για τρέχουσες παρεμβάσεις. Μέσα από ανάλυση συστημάτων, συμπεριφορικές και πειραματικές μελέτες, το ENFASYS θα καταδείξει τα «εμπόδια» που αντιμετωπίζουν οι ασχολούμενοι στην αλυσίδα τροφίμων τόσο από συστημική όσο και από συμπεριφορική άποψη και τους εγκλωβίζουν σε μη βιώσιμα συστήματα. Οι δυνατότητες των πολιτικών και επιχειρηματικών παρεμβάσεων θα δοκιμαστούν σε 12-15 χώρες σε όλη την Ευρώπη μέσω πειραματικών μελετών και δυναμικής μοντελοποίησης συστημάτων. Για τη διασύνδεση των συστημικών και συμπεριφορικών γνώσεων με τη δράση και για την κατανόηση του αντίκτυπου των παρεμβάσεων σε επίπεδο συστημάτων, τα αποτελέσματα αυτών των μελετών θα συνδυαστούν με αντίστοιχες θεωρίες αλλαγής. Μαζί με τους ενδιαφερόμενους φορείς και εμπλουτισμένο από τα αποτελέσματα της έρευνας, το έργο ENFASYS θα συν-σχεδιάσει συστήματα πολιτικών, επιχειρηματικών στρατηγικών και κοινωνικών καινοτομιών και θα ενισχύσει την εφαρμογή τους. Η στρατηγική επικοινωνία, η διάδοση, η αξιοποίηση και η προσαρμοσμένη ανάπτυξη ικανοτήτων προς όλες τις ομάδες-στόχους του ENFASYS, θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του έργου.

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες της GAIA

Η GAIA ως επικεφαλής της δράσης «Συνεργασία με άλλα έργα με στόχο τον συνδυασμό των ευρημάτων από αυτά τα έργα με αποτελέσματα από το έργο ENFASYS» και λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό έργων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που μπορούν να συνδεθούν με τους στόχους του ENFASYS, θα καταρτίσει ένα σχέδιο συνεργασίας και δικτύωσης για τη δημιουργία ισχυρών δεσμών με έργα, ινστιτούτα και δίκτυα, για να ενισχύσει τη συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση και για να  μεγιστοποιήσει τα οφέλη σε πολλαπλά έργα και δίκτυα.

Η GAIA ως επικεφαλής της δραστηριότητας «Πολυπαραγοντική προσέγγιση» θα αναπτύξει ένα πρωτόκολλο πολλαπλών παραγόντων  το οποίο θα περιλαμβάνει  τον ρόλο και τις προσδοκίες που υπάρχουν έναντι διαφορετικών φορέων κατά τη διάρκεια του έργου. Το πρωτόκολλο αυτό, θα ενημερώνεται συνεχώς και θα εμπεριέχει την περιγραφή του ποιοι θα εμπλέκονται/συμμετέχουν, πώς θα συμμετάσχουν και τι είδους γνώση απαιτείται από τους διαφορετικούς φορείς για τη βέλτιστη δυνατή επίτευξη των στόχων του έργου..

Επιπλέον, η GAIA είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του πακέτου εργασίας «Ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών και μοντέλων και  κοινωνικών καινοτομιών που ενθαρρύνουν συλλογικά τους αγρότες να κινηθούν προς  πιο βιώσιμα  συστήματα SFS» Σε αυτό το πλαίσιο, η GAIA θα ηγηθεί των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην πρόταση επιχειρηματικών στρατηγικών, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και κοινωνικών καινοτομιών που εμπλέκουν τους αγρότες, τους καταναλωτές και άλλους παράγοντες του συστήματος τροφίμων με καινοτόμους τρόπους, ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να κινηθούν προς πιο βιώσιμα συστήματα, ξεκινώντας από μια προσέγγιση συν-σχεδιασμού σε επίπεδο μελετών περίπτωσης και ανάγοντας το αποτέλεσμα σε επίπεδο ΕΕ.