{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

Η θέση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σχετικά με τη Διαβούλευση για συμπληρωματική πιστοποίηση Φορέων Α’ Βαθμού

Σε μία κατεύθυνση αυστηροποίησης του πλαισίου λειτουργίας των πιστοποιημένων φορέων, ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των παραγωγών με σεβασμό και υπευθυνότητα, γίνεται το σύνολο των προτάσεών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, σύμφωνα με δηλώσεις του μέλους του ΔΣ της, Χρήστου Τσιχήτα, στην εφημερίδα “Ύπαιθρος Χώρα”.

Αναλυτικά η συνέντευξη του κ. Τσιχήτα:

Κατ’ αρχάς, είναι προφανές ότι η πρωτοβουλία του Οργανισμού να θέσει το σχέδιο πιστοποίησης σε δημόσια διαβούλευση, σε αντιδιαστολή με τα προηγούμενα έτη, βρίσκεται σε απολύτως θετική κατεύθυνση. Είναι σαφές ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα της προκήρυξης συμπληρωματικών προσκλήσεων όταν το επιτάσσει το δημόσιο συμφέρων. Θα πρέπει λοιπόν αρχικά να εξεταστεί εάν αυτή η κίνηση εξυπηρετεί τη βελτίωση του έργου ή όχι, κάτι το οποίο δεν απορρέει από κανένα σημείο του κειμένου της διαβούλευσης. 

Υπάρχουν πολλά και πολύ σημαντικότερα σημεία τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν και να επιλυθούν προτού ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβεί στη συγκεκριμένη συμπληρωματική πιστοποίηση, σημεία για τα οποία δεν φαίνεται να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες. Ενδεικτικά, το θέμα των υποβάθρων, τα οποία επικαιροποιούνται με πάρα πολύ αργό ρυθμό, ακόμα και κατά τη διάρκεια ή και το τέλος της υποβολής των δηλώσεων, αποτελεί τροχοπέδη της όλης διαδικασίας. Η αξιολόγηση των υφιστάμενων φορέων, η επιβράβευση όσων παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και η απομάκρυνση εκείνων όσων οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο που επιβάλει η διαδικασία, είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα πριν από κάθε άλλη επιπρόσθετη πιστοποίηση.

Η ορθή αντιμετώπιση υφιστάμενων προβλημάτων, η επικαιροποίηση των υποβάθρων, η εναρμονισμένη κωδικοποίηση των καλλιεργειών, ο επανακαθορισμός της διαδικασίας ελέγχων, η αξιολόγηση των φορέων κ.λπ. είναι κινήσεις που απαιτούν προσπάθεια και εντατική εργασία. Η δραστηριοποίηση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ προς αυτή την κατεύθυνση θα υποδήλωνε πραγματική διάθεση για βελτίωση της διαδικασίας. Αντιθέτως, η συμπληρωματική πιστοποίηση μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως, είναι η εύκολη κίνηση, η πεπατημένη, αυτό το οποίο έκαναν και οι προηγούμενες διοικήσεις του Οργανισμού.

Η προκήρυξη υποψήφιων νέων φορέων Α’ βαθμού πρέπει να γίνεται στοχευμένα ως αποτέλεσμα της ετήσιας αξιολόγησης των φορέων και της λειτουργίας του έργου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αύξηση του αριθμού των φορέων δεν αποτελεί αυτοσκοπό και δεν έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του ανταγωνισμού. Αντιθέτως, η υπέρμετρη διόγκωση του αριθμού τους σε ένα Νομό, έχει ως αποτέλεσμα τον «κανιβαλισμό», την προχειρότητα και τις κακές υπηρεσίες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση ανά Νομό και να προκηρύξει συγκεκριμένο αριθμό νέων θέσεων φορέων με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης. Επιπροσθέτως,, η συμπληρωματική πιστοποίηση σε στοχευμένες περιοχές, θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι νέοι φορείς θα είναι οι καλύτεροι δυνατοί και θα προέλθουν μέσα από μία αυστηρή διαδικασία πιστοποίησης την οποία θα ελέγχει απολύτως και μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δυστυχώς όμως, σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική, ένα γενικό συμπέρασμα αφορά στην σαφή πρόθεση «χαλάρωσης» των όρων και προϋποθέσεων πιστοποίησης των φορέων, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Αρκετές είναι οι μεταβολές που αφορούν στις απαιτήσεις στελέχωσης και εμπειρίας των φορέων, με την απαλοιφή όλων των όρων ειδικής εμπειρίας στην εξυπηρέτηση αγροτών ή ακόμη και πολιτών εν γένει. Διακρίνεται δηλαδή μία τάση αντιμετώπισης του έργου υποβοήθησης των παραγωγών στα πλαίσια του ΟΣΔΕ σαν μία γενικής φύσεως υπηρεσία όπου δεν απαιτείται καμία σχετική εμπειρία.

Όσον αφορά σε επιμέρους στοιχεία του κειμένου της διαβούλευσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επανέλθει το όριο επιλεξιμότητας (5%) για τους νέους φορείς, τόσο για λόγους ίσης μεταχείρισης όσο κυρίως και για λόγους εξασφάλισης της ποιοτικής εργασίας των φορέων. Η απόσβεση της αρχικής επένδυσης των φορέων θα πρέπει να προέλθει από ένα διευρυμένο πελατολόγιο και σε καμία περίπτωση από μείωση της ποιότητας της εργασίας που παρέχουν. Για τη διευκόλυνση των παραγωγών – δικαιούχων, των υπό πιστοποίηση φορέων αλλά και για τη διασφάλιση της διαδικασίας, προτείνεται η ηλεκτρονική δήλωση πρόθεσης συνεργασίας των παραγωγών με τους υπό πιστοποίηση φορείς, με τη χρήση των ατομικών κωδικών της ΕΑΕ (κλειδάριθμος). 

Πρέπει να γίνει σαφές, ότι το σύνολο των προτάσεών μας γίνεται σε μία κατεύθυνση αυστηροποίησης του πλαισίου λειτουργίας των πιστοποιημένων φορέων ώστε να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των παραγωγών με σεβασμό και υπευθυνότητα. Θεωρούμε λοιπόν απολύτως σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας στην αναβάθμιση της δουλειάς όλων των εμπλεκομένων στο έργο φορέων, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό περιβάλλον με αυστηρούς κανόνες και συστηματικούς ελέγχους.