{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

Δημήτρης Καπνιάς: “ΟΣΔΕ, ένα έργο εξαιρετικά πολύπλοκο με πολλά οφέλη”

Τη διετή λειτουργία του νέου πλαισίου διαχείρισης του ΟΣΔΕ αποτιµά, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ύπαιθρο – Χώρα», ο διευθυντής έργου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΔηµήτρης Καπνιάς, που έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Συντονισµού της όλης διαδικασίας. Ο κ. Καπνιάς εξηγεί πώς το ενιαίο διοικητικό σχήµα Φορέα Συντονισµού και Φορέων Β’ εγγυάται την πρόσβαση όλων των παραγωγών της χώρας στις υπηρεσίες συµπλήρωσης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Όπως επισημαίνει ο κ. Καπνιάς, την πολυπλοκότητα του όλου εγχειρήµατος, ειδικά λόγω της εφαρµογής της νέας ΚΑΠ. Ακόµη, αναφέρεται στις επενδύσεις, που υλοποίησε η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, προκειµένου να ανταποκριθεί σε αυτό ακριβώς το απαιτητικό περιβάλλον προς όφελος της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και των ίδιων των παραγωγών. Στην ερώτηση κατά πόσο το υφιστάµενο πλαίσιο διασφαλίζει τις επιδοτήσεις των παραγωγών, ο κ. Καπνιάς είναι ξεκάθαρος ότι «κανένα πλαίσιο, από µόνο του, δεν µπορεί να εγγυηθεί στο ακέραιο τις επιδοτήσεις». Υπογραµµίζει, ωστόσο, ότι, µε την ορθολογική εφαρµογή του και σε στενή συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους Φορείς, το υφιστάµενο πλαίσιο µπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω αναβάθµιση του ΟΣΔΕ προς όφελος των παραγωγών αλλά και του γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος.

Ποιος είναι ο ρόλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο νέο πλαίσιο του ΟΣΔΕ;

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ πιστοποιήθηκε ως Φορέας Συντονισµού ενός πανελλαδικού σχήµατος και, κατά συνέπεια, ο ρόλος της είναι στενά συνυφασµένος µε τους συνεργάτες-Φορείς Β’ βαθµού. Το ενιαίο διοικητικό σχήµα Φορέα Συντονισµού & Φορέων Β’ αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» του σχήµατος και είναι αυτό που εγγυάται την πρόσβαση όλων των παραγωγών της χώρας στις υπηρεσίες συµπλήρωσης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Στο πλαίσιο του ρόλου της, λοιπόν, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ επένδυσε σηµαντικά σε σύγχρονες τεχνολογικές υποδοµές, προκειµένου να εξυπηρετούνται οι εξαιρετικά απαιτητικές ανάγκες του συστήµατος χρηστών. Ταυτόχρονα, όµως, επένδυσε σε τεχνογνωσία και επιστηµονική γνώση, ώστε να στελεχωθεί µία οµάδα υποστήριξης του έργου, που να είναι ικανή να βοηθήσει τους Φορείς σε όλα τα επίπεδα (τεχνολογικό, µηχανογραφικό, εκπαιδευτικό, κανονιστικό και διαχειριστικό). Και µόνο από τον αριθµό των πιστοποιηµένων Φορέων, γίνεται εύκολα αντιληπτή η δυσκολία υποστήριξης και συντονισµού τους και, µάλιστα, για ένα έργο εξαιρετικά πολύπλοκο.

Σε τι έγκειται η πολυπλοκότητα του έργου; Θα γνωρίζετε, υποθέτω, ότι υπάρχουν φωνές, που υποστηρίζουν το αντίθετο…

Και βέβαια το γνωρίζω, είναι η αντίληψη του «πατήµατος ενός κουµπιού», που κατά καιρούς ανακυκλώνεται επιτρέψτε µου να πω, όµως- είτε από άγνοια είτε από σκοπιµότητα. Όποιος έχει στοιχειώδη γνώση του έργου, ξέρει ότι η συµπλήρωση της αίτησης, δεν είναι αυτόµατη διαδικασία. Να αναφέρω, λοιπόν, ότι η φετινή αίτηση είχε περισσότερα από 400 πεδία και ότι ο Έλληνας παραγωγός πρέπει να µπορεί να αναγνωρίζει και να ψηφιοποιεί στον χάρτη τα χωράφια του, ενώ, ταυτόχρονα, καλείται να επιλέξει µεταξύ 45 ενισχύσεων, 15 παράλληλων δράσεων και 6 µέτρων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι εντελώς νέα. Η εφαρµογή της νέας ΚΑΠ είχε τόσες δυσκολίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε παράταση στην υποβολή των αιτήσεων, ενώ εξετάζει και σειρά µέτρων «ευέλικτης» εφαρµογής της, ώστε να µειωθούν οι ποινές.

Το υφιστάµενο πλαίσιο, λοιπόν, διασφαλίζει τις επιδοτήσεις των παραγωγών;

Δύσκολη ερώτηση, θα σας απαντήσω ειλικρινά, όµως. Κανένα πλαίσιο από µόνο του δεν µπορεί να εγγυηθεί στο ακέραιο τις επιδοτήσεις. Ως χώρα, έχουµε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά καταλογισµών προστίµων και «αχρεωστήτων» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστέψτε µε, όµως, δεν είναι το πλαίσιο το µεγάλο πρόβληµα, αλλά η συνολική λειτουργία και αποτελεσµατικότητα όλων των εµπλεκόµενων Φορέων, δηλαδή του Υπουργείου, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Φορέων Υποβοήθησης, αλλά και των ίδιων των παραγωγών. Για να έρθω, λοιπόν, στην ουσία του ερωτήµατός σας, θεωρώ ότι το υφιστάµενο πλαίσιο µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να βοηθήσει στην περαιτέρω αναβάθµιση του ΟΣΔΕ προς όφελος των παραγωγών αλλά και του γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος. Οι όροι πιστοποίησης και το σχήµα διοίκησης και παρακολούθησης των Φορέων παρείχε σε σηµαντικό βαθµό εχέγγυα για την τεχνική επάρκειά τους και την οικονοµική τους δυνατότητα. Σωστά ζητήθηκε από τους θεσµικούς Φορείς, Συντονισµού και Β΄ βαθµού, η πιστοποίηση ISO, σωστά τέθηκαν συγκεκριµένες απαιτήσεις για τους χώρους υποδοχής των παραγωγών, σωστά ζητήθηκε από τους Φορείς να διαθέτουν στελέχωση στους τοµείς της πληροφορικής, της τοπογραφίας και της γεωπονίας, αλλά και σωστά εξετάστηκαν σε θέµατα των επιδοτήσεων και του κανονιστικού πλαισίου, που τους διέπει. Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης, όµως, δεν είναι από µόνες τους αρκετές.

Τι εννοείτε ακριβώς, λέγοντας ότι οι προϋποθέσεις πιστοποίησης δεν τηρούνται;

Η διαδικασία πιστοποίησης και οι όροι τήρησής της είναι αρµοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του αρµόδιου υπουργού, ενώ ο Φορέας Συντονισµού µπορεί να έχει γνωµοδοτικό ρόλο κατά την ετήσια αξιολόγηση των Φορέων. Εµείς, από την πλευρά µας, κάνουµε συνεχείς προσπάθειες να βελτιώσουµε την ποιότητα των υπηρεσιών στα ΚΕΑ µας, τους Φορείς Β’, δηλαδή. Δυστυχώς, όµως, δεν συµµερίζονται όλοι την αντίληψη αυτή. Με βάση µία εντελώς στρεβλή κατά τη γνώµη µου αντίληψη περί της ενίσχυσης του ανταγωνισµού, ο αριθµός των πιστοποιηµένων Φορέων αυξάνει διαρκώς και αδιακρίτως καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους. Αυτή η αντίληψη, εφόσον συνεχιστεί, αποτελεί τον µεγαλύτερο κίνδυνο για το έργο, καθώς η αδυναµία Φορέων να αντιληφθούν και να εκτελέσουν το έργο επηρεάζει τους πάντες. Οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ δεν είναι όπως οι φορολογικές, οπου η κάθε µία είναι ανεξάρτητη και εξετάζεται χωριστά. Οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ βασίζονται στην ψηφιοποίηση των αγροτεµαχίων των παραγωγών. Και τα λάθη της ψηφιοποίησης από έναν Φορέα επιφέρουν ποινές και σε παραγωγούς Φορέων που κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

“Επιµένουµε στην απόλυτη τήρηση της νοµιµότητας”

Εν κατακλείδι, ποιες αλλαγές νοµίζετε ότι πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο του έργου;

Νοµίζω ότι το πλαίσιο είναι ικανοποιητικό και αυτό που χρειάζεται είναι η ορθολογική εφαρµογή του, µε βάση µόνο τις ανάγκες του έργου και τίποτα άλλο. Χρειάζονται στήριξη τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που γνωρίζουν και υπηρετούν το έργο καλύτερα από τον καθένα. Χρειάζονται ηρεµία και σταθερότητα οι χιλιάδες άνθρωποι, που εργάζονται στους Φορείς και προσπαθούν να φέρουν σε πέρας ένα δύσκολο έργο. Εµείς, από την πλευρά µας, θα συνεχίσουµε να συµβάλλουµε στον εκσυγχρονισµό των Φορέων και να επιµένουµε στην απόλυτη τήρηση της νοµιµότητας και του σεβασµού προς τον παραγωγό, προσπαθώντας διαρκώς να βελτιώνουµε τις υπηρεσίες µας αλλά και να τις διευρύνουµε. Για παράδειγµα, επενδύσαµε σηµαντικά σε τεχνογνωσία στη νέα ΚΑΠ και, έτσι, µπορέσαµε να συµβάλουµε στην ενηµέρωση των παραγωγών, συµµετέχοντας σε σειρά ενηµερωτικών εκδηλώσεων, ενώ αναπτύξαµε και σειρά εργαλείων-υπηρεσιών για τα νέα µέτρα επιδοτήσεων. H GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι ένα εργαστήρι, όπου καθηµερινά επεξεργαζόµαστε ιδέες, προτάσεις, τεχνικές, µεθόδους, τις οποίες προσπαθούµε να κάνουµε υπηρεσίες χρήσιµες για τους παραγωγούς. Σε αυτήν ακριβώς την αντίληψη, θεµελιώνεται και η προσπάθειά µας στο ΟΣΔΕ και µε αυτήν την αντίληψη, θα συνεχίσουµε να το υπηρετούµε.

πηγή: ypaithros.gr