{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

H GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συμμετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο έργο Farmtopia: Ψηφιακή Γεωργία προσβάσιμη για όλους

Το έργο Farmtopia αντιμετωπίζει την περιορισμένη υιοθέτηση Λύσεων Ψηφιακής Γεωργίας (ADS) από παραγωγούς μικρής κλίμακας μέσω της προώθησης ενός συνεργατικού μοντέλου ανάπτυξης λύσεων ευφυούς γεωργίας που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και προσφέρει λύσεις που είναι οικονομικά αποδοτικές και βιώσιμες. Συνολικά, οι Λύσεις Ψηφιακής Γεωργίας (ADS) προσφέρουν τη δυνατότητα και προοπτική να ενισχύσουν σημαντικά τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις του γεωργικού τομέα, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και τον εκδημοκρατισμό της ψηφιακής γεωργίας.

Το έργο Farmtopia χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Ορίζοντας Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 5,7 εκατομμύρια Ευρώ και διάρκεια 3 έτη (Σεπτέμβριος 2023 – Αύγουστος 2026). Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 22 οργανισμοί από 12 Ευρωπαϊκές χώρες.

Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις: Μεγάλος Αντίκτυπος

Ο συντονιστής οργανισμός NEUROPUBLIC Α.Ε. σημείωσε ότι ο προσδοκώμενος αντίκτυπος του έργου Farmtopia είναι η πρόσβαση τουλάχιστον 64,000 μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων από όλη την Ευρώπη σε τεκμηριωμένα αποδοτικές λύσεις ψηφιακής γεωργίας

“ Το έργο προωθεί την συν-δημιουργία Λύσεων Ψηφιακής Γεωργίας (ADS) που θα ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θα είναι οικονομικά αποδοτικές και περιβαλλοντικά βιώσιμες. Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθούν 18 πιλοτικές εφαρμογές Βιώσιμης Καινοτομίας σε επιλεγμένες καλλιέργειες και τομείς της κτηνοτροφίας υψηλής τοπικής σημασίας. Οι συγκεκριμένες πιλοτικές δράσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και επίδειξη εξατομικευμένων λύσεων ψηφιακής γεωργίας, αναδεικνύοντας τα οφέλη και πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις υφιστάμενες πρακτικές και τεχνολογικές λύσεις. Από αυτά, 9 πιλοτικά έχουν προεπιλεγεί, ενώ τα υπόλοιπα 9 θα χρηματοδοτηθούν μέσω διαδικασίας ανοικτής πρόσκλησης. Στόχος της κοινοπραξίας είναι οι προτεινόμενες λύσεις ψηφιακής γεωργίας να επικυρωθούν και να διαχυθούν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.”

Διονύσης Σολωμός και Νίκος Μαριάνος

NEUROPUBLIC AE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Επιπλέον, το έργο θα αναπτύξει επαναχρησιμοποιήσιμες ενότητες λογισμικού (reusable software modules), βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα διακυβέρνησης καθώς και κλιμακούμενες υποδομές για την υιοθέτηση των προτεινόμενων Λύσεων Ψηφιακής Γεωργίας, οι οποίες θα μειώσουν σημαντικά τόσο το κόστος υιοθέτησης και χρήσης από τους αγρότες όσο και το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης για τους τεχνολογικούς παρόχους.

Ανοικτή πρόσκληση του Farmtopia για νέες καινοτομίες

Το έργο θα απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή λύσεων ευφυούς γεωργίας προς όφελος μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω των 9 νέων πιλοτικών προγραμμάτων βιώσιμης καινοτομίας. Οι συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις θα επωφεληθούν από τις επαναχρησιμοποιήσιμες δυνατότητες του λογισμικού του Farmtopia για την δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων, ενώ συνολικά θα διατεθούν 900.000 ευρώ, με κάθε πιλοτικό να λαμβάνει 100.000 ευρώ.

Δυναμική κοινότητα ενδιαφέροντος για λύσεις ψηφιακής γεωργίας

Tο έργο Farmtopia, μέσω της συνεργατικής προσέγγισης στην δημιουργία Λύσεων Ψηφιακής Γεωργίας, θα εντείνει την συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας (πάροχοι Λύσεων Ψηφιακής Γεωργίας, παραγωγοί, γεωργικοί σύμβουλοι, φορείς χάραξης πολιτικής κτλ.) δημιουργώντας μια συνεχώς αναπτυσσόμενη κοινότητα ενδιαφέροντος που αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της υιοθέτησης εξατομικευμένων Λύσεων Ψηφιακής Γεωργίας σε μεγάλη κλίμακα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website του έργου καθώς και στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Linkedin, Twitter και  Youtube.

Διαχειριστής ΈργουΔιονύσιος Σολωμός
NEUROPUBLIC AE
Μεθώνης και Σπηλιωτοπούλου 6,
18545, Πειραιάς
Email: d_solomos@neuropublic.gr

Διαχειριστής Επικοινωνίας

Καθ. Mladen Radišić
Foodscale Hub
Narodnog fronta 73,
Novi Sad 21000, Σερβία
Email: mladen@foodscalehub.com

Αποποίηση Ευθυνών

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χορηγούσα αρχή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.