{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128737001000)
 

Σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 30.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28 η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στην αίθουσα «OLYMPIA» του Ξενοδοχείου «Divani Caravel» (Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21, Αθήνα).
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού & αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας
5. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή /και στη διοίκηση συνδεδεμένων, με την Εταιρεία, εταιρειών ή εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς ή να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις.

 Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της Εταιρείας, ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παραλαμβάνοντας συγχρόνως και τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους. Στη συνέχεια πρέπει να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία (δύνανται και με ηλεκτρονικά μέσα) τις αποδείξεις αυτές καθώς και το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης, τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι:

– Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ., η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.c-gaia.gr
– Τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων (Γραμματεία Διοίκησης – κα Θωμαϊς Σιδέρη, th_sideri@c-gaia.gr)
– Τα έντυπα που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 θα αποσταλούν απευθείας σε κάθε μέτοχο.
 

Mαρούσι, 30.06.2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο