{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ COOPID | Παρουσίαση του ελαιοπαραγωγικού συνεταιρισμού “Oleícola El Tejar”

Το ευρωπαϊκό έργο COOPID ξεκίνησε την παρουσίαση των Επιτυχημένων Περιπτώσεων βιοοικονομίας με τη διοργάνωση μιας διαδικτυακής εκδήλωσης όπου παρουσιάστηκε ο ελαιοπαραγωγικός συνεταιρισμός Oleícola El Tejar. Η εκδήλωση, διοργανώθηκε με  σκοπό τη μετάδοση γνώσεων βιοοικονομίας στους πρωτογενείς παραγωγούς.

Το έργο COOPID  είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα πλαίσιο H2020 της ΕΕ που μέσα στα δύο χρόνια εφαρμογής του, έως και τον Δεκέμβριο του 2022, θα εστιάσει στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρέχει η βιοοικονομία, δηλαδή τη μη επαρκή συνεργασία των εμπλεκομένων και την ελλιπή μετάδοση ενημέρωσης και γνώσεων, καθώς και την περιορισμένη υποστήριξη για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου επιχειρείται η ανάπτυξη στρατηγικών μετάδοσης γνώσεων για την ενίσχυση της υιοθέτησης επιχειρηματικών μοντέλων βιοοικονομίας σε ολόκληρο τον πρωτογενή τομέα της ΕΕ μέσω παρουσιάσεων επιτυχημένων μοντέλων που διοργανώνονται από το δίκτυο ” COOPID Συμπράξεων Βιοοικονομίας” του έργου.  

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποτελεί μέλος της κοινοπραξίας COOPID και είναι επικεφαλής της εθνικής “Σύμπραξης Βιοοικονομίας” η οποία έχει ως μέλη τον Ενιαίο Οινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό (ΕΟΣ) Σάμου, τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας ΕΑΣΑ ΡΕΑ, τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στυλίδας και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Μετά τους πρώτους έξι μήνες υλοποίησης του έργου, οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι στην επιλογή των Επιτυχημένων Περιπτώσεων που πρόκειται να παρουσιαστούν, διοργανώθηκε η πρώτη διαδικτυακή επίσκεψη στην Επιτυχημένη Περίπτωση του Δευτεροβάθμιου Ισπανικού Συνεταιρισμού Oleícola El Tejar. Ο συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση των υποπροϊόντων του ελαιώνα, ιδίως του πυρηνέλαιου, που προκύπτει από τη βιομηχανία ελαιοτριβείων. Επί του παρόντος, ο συνεταιρισμός αποτελείται από σχεδόν 250 συνεταιρισμούς, οι οποίοι επεξεργάζονται τις ελιές περισσότερων από 80.000 αγροτών, οι οποίες καλλιεργούνται σχεδόν σε 4.000.000 στρέμματα. Με άλλα λόγια, ο Oleícola El Tejar αποτελεί ένα εκπληκτικό παράδειγμα ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού μοντέλου βιοοικονομίας.

Στην επίσκεψη, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των συνεχιζόμενων περιοριστικών μέτρων που έχουν προκύψει από την πανδημία Covid-19, συμμετείχαν ως πρεσβευτές της Ελληνικής Σύμπραξής Βιοικονιμίας δύο εκπρόσωποι των μετόχων αγροτικών συνεταιρισμών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ο κ. Ιωάννης Πάζιος, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας και ο κ. Χρήστος Καραδήμος, Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στυλίδας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την ουσιαστική συμβολή τους στις δραστηριότητες του έργου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι εκπρόσωποι του συνεταιρισμού Oleícola El Tejar ανέδειξαν τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που έχουν αναπτύξει και τον τρόπο που αυτές προέκυψαν. Επίσης, παρουσίασαν παραδείγματα σχετικά με την παραγωγή πυρηνέλαιου καθώς και με την παραγωγή ενός μεγάλου φάσματος προϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία των υπολειμμάτων πολτού ελιάς και άλλων υποπροϊόντων της, όπως: βιοενέργεια, βιολογικά λιπάσματα, πολτός κατάλληλος για διατροφή των ζώων, φυσικά βιολογικά προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία, ακόμη και στερεά καύσιμα – μέθοδοι αξιοποίησης που επιτρέπουν στον Oleícola El Tejar να πραγματοποιεί ολοκληρωμένη αξιοποίηση των προϊόντων του ελαιώνα.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε το επιχειρηματικό μοντέλο του συνεταιρισμού Oleícola El Tejar, το οποίο αναπτύχθηκε με την πάροδο των ετών ως απάντηση στις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελαιοκομία και οι σχεδόν 250 συνεταιρισμοί ελαιοτριβείων – βασικά μέλη του Oleícola El Tejar. Τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν εικονικά στις εγκαταστάσεις του Oleícola El Tejar, να θέσουν καίριες ερωτήσεις και να συζητήσουν τόσο μεταξύ τους όσο και με τους διοργανωτές.

Συνοψίζοντας, η δέσμευση του Oleícola El Tejar να προσθέσει αξία στα υποπροϊόντα του ελαιώνα αποτελεί επί του παρόντος ένα σαφές παράδειγμα Κυκλικής Βιοοικονομίας, που συνδέεται με την δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος. Συνολικά, περίπου 50 άτομα από 10 ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν στην επίσκεψη, συμπεριλαμβανομένων και μερικών μελών των Συμπράξεων Βιοοικονομίας του έργου και 12 πρεσβευτών του έργου. Την εκδήλωση του COOPID, τίμησαν με την παρουσία τους και μέλη του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων καθώς και του CDTI (Ισπανικό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Βιομηχανικής Τεχνολογίας).

Η εν λόγω επίσκεψη ήταν μέρος της 1ης δέσμης δράσεων και απευθυνόταν σε πρωτογενείς παραγωγούς της ΕΕ –μέρος της κύριας στρατηγικής μετάδοσης γνώσεων του έργου COOPID, και αποτέλεσε την πρώτη από τις επισκέψεις στις Επιτυχημένες Περιπτώσεις που αποτελούν αποδεδειγμένα επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα. Συνοπτικά, το έργο αποσκοπεί να προωθήσει τις συνεργασίες μεταξύ των μελών του πρωτογενούς τομέα στην Ευρώπη, παρέχοντας παράλληλα πρακτικές συστάσεις για τους πρωτογενείς παραγωγούς, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τη βιομηχανία και τον ακαδημαϊκό χώρο. Οι επόμενες επισκέψεις έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο του 2021.

Προς το παρόν, αν και η εφαρμογή της βιοοικονομίας ξεκινά με την αξιοποίηση της καλλιεργούμενης γης, αμφισβητείται η ουσιαστική συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα σε αυτήν. Ο κύριος στόχος του έργου COOPID είναι να αναδείξει και να αντιμετωπίσει τις κύριες προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα όταν συμμετέχει στη βιοοικονομία. Το έργο COOPID, το οποίο συντονίζει ο Cooperativas Agro-Alimentarias de España, προτείνει μια καινοτόμο και αποτελεσματική στρατηγική για να εμπνεύσει τους πρωτογενείς παραγωγούς και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση συνεκτικών και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων βιοοικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και τομεακές ιδιαιτερότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου, τη Διαδραστική Πλατφόρμα COOPID και ακολουθήστε το έργο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Twitter).

Το έργο COOPID χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα H2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  υπό την πρόσκληση CE-FNR-15-2020 (Αριθμός Σύμβασης 101000519) με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.