{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συνεχίζει να ενημερώνει τη σχολική κοινότητα για την ΚΑΠ

Οι διατροφικές επιλογές μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των σημερινών περιβαλλοντικών προκλήσεων, καθώς οι ενημερωμένες επιλογές μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να καταναλώνουν πιο βιώσιμα και υπεύθυνα.    

Η διαδικασία διάχυσης της πληροφορίας για την κλιματική διάσταση της βιωσιμότητας του συστήματος τροφίμων κρίνεται σκόπιμο να εστιάσει στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες, με τη χρήση σύγχρονων βιωματικών εργαλείων μη τυπικής εκπαίδευσης και σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς. Η σχολική κοινότητα είναι σίγουρα ένας δυναμικός πυρήνας στη διαμόρφωση των τάσεων της ελληνικής κοινωνίας και να βοηθήσει στην ανάπτυξη βιώσιμης αγροδιατροφικής κουλτούρας.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της στόχευσης για την ενίσχυση της γνώσης και της τεκμηρίωσης γύρω από τις εξελίξεις που αφορούν τον εθνικό πρωτογενή τομέα, καταβάλλει διαχρονικά σημαντικές προσπάθειες ώστε να γεφυρώσει το επικοινωνιακό χάσμα μεταξύ γεωργών και κοινωνίας. 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της σχολικής κοινότητας, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σχεδίασε για ακόμα μία χρονιά μία εξειδικευμένη εκπαιδευτική δράση, τη δράση CAP4Clima4School,  με στόχο την εξοικείωση των μαθητών και των παιδαγωγών τους σχετικά με τη σημασία του γεωργικού τομέα και των διατροφικών επιλογών μας στη βιωσιμότητα και την ανάσχεση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, απλουστεύτηκαν σημαντικές έννοιες που συνδέονται με τις σχετικές Ευρωπαϊκές πολιτικές και τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για το κλίμα και τη βιώσιμη γεωργία.

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Open Farm, η οποία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων βιωματικής μάθησης και μη τυπικής εκπαίδευσης, για το περιβάλλον και τον αγροδιατροφικό τομέα, για παιδιά και ενήλικες.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

«Βιώσιμες Αγροδιατροφικές Πρακτικές» 

Την  Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με κύριο στόχο να κατανοηθεί η σημασία της υποστήριξης μιας γεωργίας φιλικής προς το περιβάλλον. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα βιώσιμα και υπεύθυνα πρότυπα κατανάλωσης, στη σημασία της μείωσης της σπατάλης τροφίμων και επίσης σε κοινωνικά ζητήματα όπως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Συγκεκριμένα, μέσω των παρουσιάσεων του σεμιναρίου αναδείχθηκαν:

  • η σημασία της βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων, όπως εκφράζεται μέσα από τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και ιδιαίτερα η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η συμβολή του γεωργικού τομέα σε αυτή την προσπάθεια και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τη βιωσιμότητα των αγροδιατροφικών συστημάτων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·
  • η Μεσογειακή διατροφή ως ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό μοντέλο, καθώς και τα πιστοποιημένα αγροδιατροφικά συστήματα θετικής για το περιβάλλον παραγωγής τροφίμων (Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης, Βιολογικής Γεωργίας, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) και πώς τα αναγνωρίζουμε στο ράφι·
  • νέες έννοιες και πρακτικές που σχετίζονται με υπεύθυνη & βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση (Ενσυνείδητη Διατροφή, Εντοπιότητα Τροφής, Εποχικότητα, Τροφομίλια, Σπατάλη τροφίμων) και παραδείγματα με καλές πρακτικές στην Ελλάδα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο εδώ ενώ τα αρχεία των παρουσιάσεων είναι διαθέσιμα εδώ.

Σχολικές επισκέψεις στην Αγορά του Καταναλωτή (Ξεναγήσεις & Εργαστήρια)

Πάνω από 450 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, συμμετείχαν στις σχολικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αγορά του Καταναλωτή του ΟΚΑΑ (Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας), στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντη, κατά τους μήνες Απρίλιο έως και Ιούνιο του 2023.

Οι μαθητές κατά την άφιξή τους χωρίζονταν σε μικρότερες ομάδες και εναλλάξ συμμετείχαν σε:

Ξενάγηση στην Αγορά του Καταναλωτή

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στον χώρο, έμαθαν για την ύπαρξη και τη λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών – του μεγαλύτερου κέντρου διανομής φρούτων και λαχανικών στην Ελλάδα (food hub) -, την εξέλιξη του ΟΚΑΑ. Ανακάλυψαν την ύπαρξη της Αγοράς του Καταναλωτή και είδαν τα προϊόντα στα μαγαζιά της Αγοράς οπότε και ενημερώθηκαν για την εποχικότητα της παραγωγής τους, την προέλευση τους, αλλά και τη σημασία να δρουν ως «συμπαραγωγοί» της τροφής. Παράλληλα, έγινε αναφορά στα επαγγέλματα που εμπλέκονται στην διαδρομή των φρούτων και των λαχανικών από το χωράφι έως το ράφι.

Βιωματικό εργαστήριο

Το εργαστήριο είχε ως επίκεντρο τη Βιώσιμη και Υπεύθυνη Κατανάλωση, τη Μεσογειακή Διατροφή, τη σημασία της για την υγεία, το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, οι μαθητές εντρύφησαν σε έννοιες όπως η εποχικότητα, η τοπικότητα, τα τροφομίλια, το αποτύπωμα άνθρακα, η μείωση της σπατάλης τροφής και την ανακύκλωση, που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στις καθημερινές μας επιλογές ως καταναλωτές. Έγινε αναφορά και στην πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής και τον ρόλο των φρούτων, των λαχανικών και των βοτάνων στην υγιεινή διατροφή και στον βιώσιμο αγροδιατροφικό τομέα για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα των επισκέψεων ήταν κοινό, αλλά ταυτόχρονα κατάλληλα προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του κάθε σχολείου, ιδιαίτερα ανάλογα και της ηλικίας των μαθητών.

Τα εργαστήρια ολοκληρώθηκαν με τη γευσιγνωσία διαφόρων εποχιακών υγιεινών προϊόντων, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν ενημερωτικό εκπαιδευτικό υλικό κι ένα επιμορφωτικό επιτραπέζιο (το επιτραπέζιο «φιδάκι» είναι διαθέσιμο εδώ).

Εγχειρίδιο Βιώσιμων Αγροδιατροφικών Πρακτικών

Για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της δράσης εκπονήθηκε ένα πλήρες και αναλυτικό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τους άξονες της δράσης, το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς βασικές συμβουλές και κατευθύνσεις για την υιοθέτηση μιας υπεύθυνης και βιώσιμης αγροδιατροφικής κουλτούρας ως καταναλωτές.

Το σχολικό εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Η ενημερωτική εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος CAP4Clima, το οποίο υλοποιεί η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κατά το διάστημα 2022-2023 και υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.