{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

LIFE GAIA Sense: Αποτελέσματα & σημαντικές απόψεις σε σχέση με την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας στην αγροτική παραγωγή

Με επιτυχία και τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων θεσμικών και αντιπροσωπευτικών φορέων της ΕΕ ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 η ψηφιακή εκδήλωση LIFE GAIA Sense: Ευφυής Γεωργία για τη Βιωσιμότητα που διοργανώθηκε από την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με την υποστήριξη της FARM EUROPE στο πλαίσιο του, συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, έργου LIFE GAIA SenseΗ εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην Υπουργό Γεωργίας της Ιταλίας,Paolo de Castro

Το έργο LIFE GAIA Sense βασίζεται στο καινοτόμο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC και στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη μείωση του αντικτύπου της αγροτικής παραγωγής στους φυσικούς πόρους καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας την ίδια στιγμή τα μοντέλα κυκλικής οικονομίας (circular economy).

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο κ. de Castro επεσήμανε τη σπουδαιότητα του έργου στη μελέτη για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της αγροτικής παραγωγής και την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). «Έργα όπως το LIFE GAIA Sense είναι σημαντικά για την στήριξη αγροτών και συνεταιρισμών, προκειμένου να διασφαλιστεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να μετριαστούν οι κλιματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις», τόνισε.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με ομιλίες από τη Μαρία Σπυράκη, την Clara Aguilera και τον Alvaro Amaro, Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις τρεις χώρες προέλευσης των εταίρων του έργου: Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Συγκεκριμένα, η κυρία Σπυράκη έκανε λόγο για την επισιτιστική ασφάλεια, αλλά και για τον καταλυτικό ρόλο των συνεταιρισμών στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ τόνισε ότι «πρέπει να γίνει σύνδεση επιστήμης και αγροτικής παραγωγής και μεταφορά της τεχνογνωσίας στους τελικούς χρήστες».

Για τη συμμετοχή των αγροτών σε συλλογικά σχήματα και την ευρύτερη πρόσβαση σε πόρους και γνώση, μίλησε η κυρία Aguilera. «Οι ευρωπαίοι αγρότες κάνουν συνεχείς προσπάθειες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η κλιματική αλλαγή. Πρέπει να στηρίξουμε την ψηφιοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα», δήλωσε η Ισπανίδα Ευρωβουλευτής.

«Υπάρχει κάποια αντίσταση στον εκσυγχρονισμό», υποστήριξε ο Πορτογάλος Ευρωβουλευτής, Alvaro Amaro. «Εκεί πρέπει να βοηθήσουν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Εκεί βοηθούν οι συνεταιρισμοί», κατέληξε, συμπληρώνοντας ότι πρέπει να δούμε τη βιωσιμότητα μέσα από ένα πιο ευρύ πρίσμα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την περιβαλλοντική όσο και την οικονομική και κοινωνική της διάσταση και να προσαρμόσουμε ανάλογα τα διάφορα εργαλεία.

Τον ρόλο της ψηφιοποίησης όχι μόνο για την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, πραγματεύτηκε ο Humberto Delgado Rosa, Διευθυντής της Διεύθυνσης Βιοποικιλότητας στη Γεν. Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η ταυτόχρονη μείωση του αντικτύπου στους φυσικούς πόρους. Η ευφυής γεωργία μπορεί να στηρίξει την ορθή λήψη αποφάσεων», εξήγησε , τονίζοντας ότι πρέπει να την υιοθετήσει ένας μεγάλος αριθμός αγροτών, ανεξάρτητα από το μέγεθος του κλήρου τους, αλλά και να δοθεί έμφαση στην ενέργεια και τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργίας.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Βασίλης Πυργιώτης, Συντονιστής του LIFE GAIA Sense και Επικεφαλής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της NEUROPUBLIC, ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Ειδικότερα, αναλύθηκε η εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας σε 18 περιοχές στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία και σε εννέα είδη καλλιεργειών (ελιά, ροδάκινο, βαμβάκι, φιστίκι, πατάτα, βιομηχανική τομάτα, καρύδι, ακτινίδιο και σταφύλι).

Η «ετυμηγορία» ήταν εντυπωσιακή: μετά την υιοθέτηση των συμβουλών ευφυούς γεωργίας από το σύστημα gaiasense της NEUROPUBLIC, επιτεύχθηκε πτώση του κόστους άρδευσης 20,23%, κατά μέσο όρο, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έφθασε το 33,76%. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μείωση κατά μέσο όρο της τάξεως του 21,89% στο κόστος λίπανσης που σε περιπτώσεις έφθασε και το 40,84%. Ταυτόχρονα, υπήρξε σημαντική μείωση 33,72% και στο κόστος φυτοφαρμάκων κατά συγκεκριμένων εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών, ενώ όσον αφορά στο κόστος κατανάλωσης ενέργειας, ο μέσος όρος έφτασε το -20,18%. Τέλος, χάρη στην υιοθέτηση πρακτικών ευφυούς γεωργίας, παρατηρήθηκε βελτιωμένη απόδοση χρήσης αζώτου που έφτασε έως και το 30% ανάλογα με την καλλιέργεια, γεγονός που οδήγησε σε βελτίωση της ποιότητας του αέρα και μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Για τη σημασία της βιοποικιλότητας και το ρόλο του αγρότη στην προστασία και την διατήρησή της, μίλησε ο Pierre Bascou, Διευθυντής της Διεύθυνσης Βιωσιμότητας στη Γεν. Διεύθυνση Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Οι αγρότες εξαρτώνται από τους φυσικούς πόρους και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος τους επηρεάζει άμεσα», είπε. Παράλληλα, Ο Κ. Bascou παρουσίασε τα διαθέσιμα εργαλεία της μελλοντικής ΚΑΠ για την στήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Ο Daniel Azevedo, Διευθυντής Γεωργικών Προϊόντων, Εμπορίου & Τεχνολογίας στους ευρωπαϊκούς φορείς εκπροσώπησης των αγροτών και των συνεταιρισμών, COPA-COGECA, εξήγησε ότι κάποιες περιοχές έχουν περιορισμένους πόρους και άρα περιορισμένη ικανότητα να συμβάλουν στον στόχο της βιωσιμότητας. Υπογράμμισε, δε, ότι «η τεχνολογία πρέπει να προσφέρει ξεκάθαρα οφέλη στους αγρότες. Όλοι οι αγρότες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτήν».

Τις ομιλίες έκλεισε ο Yves Madre, Πρόεδρος της FARM EUROPE, ο οποίος αναφέρθηκε στους στόχους της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και υποστήριξε ότι θα πρέπει να επαναξιολογηθούν σύμφωνα με την τρέχουσα πραγματικότητα και ειδικότερα υπό το πρίσμα του αντικτύπου του πολέμου στην Ουκρανία. «Για την στήριξη της ψηφιακής μετάβασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ και την κατάρτιση των αγροτών, απαιτείται –εκτός της ΚΑΠ– ένα επιπλέον επενδυτικό πλάνο ύψους τουλάχιστον 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα υποστηρίζεται από την ΕΕ κατά 50%», είπε.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις του κοινού και δευτερολογίες των κ.κ. Delgado Rosa, Bascou και Azevedo.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον συντονισμό του έργου LIFE GAIA Sense έχει αναλάβει η εταιρεία NEUROPUBLIC και το υλοποιεί σε συνεργασία με την GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεραμβέλλου στην Κρήτη, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού στην Κοζάνη, τη Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών της Πορτογαλίας (CONFAGRI) και τον οινοποιητικό συνεταιρισμό Viña Costeira από την Ισπανία.

LIFE GAIA Sense Final Event “Smart Farming for Sustainability

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο, εδώ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη μαγνητοσκοπημένη εκδήλωση LIFE GAIA Sense: Ευφυής Γεωργία για τη Βιωσιμότητα, εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα Marketing της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ • τηλ.: 213 0187 300 • e-mail: marketing@c-gaia.gr