{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Επενδύοντας στο Παραγωγικό Πρόσημο της Ελληνικής Γεωργίας

Στο πρώτο πανελλήνιο συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας που διοργάνωσε η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αναδείχθηκε ξεκάθαρα ότι η καινοτομία και η επιστημονική γνώση με κέντρο τις ανάγκες των παραγωγών και των οργανώσεων τους μπορούν να αποτελέσουν τους θεμέλιους λίθους μιας παραγωγικής επανεκκίνησης του πρωτογενούς αγροτικού τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση, δύο μήνες μετά το συνέδριο, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα στα ακόλουθα:

  • Αξιοποιώντας τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του HORIZON 2020 και ειδικότερα αυτές που αφορούν την χρήση του μελλοντικού διαδικτύου για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα, κατέθεσε προτάσεις και πέτυχε να λάβει συγχρηματοδότηση για να αναπτύξει και να διαθέσει πολύ σύντομα στους έλληνες αγρότες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν την τήρηση των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης, την υποστήριξη των απαιτήσεων πρασινίσματος της νέας ΚΑΠ, τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και την εκπαίδευση σχετικά με τη λήψη πιστοποιητικού γνώσης χρήσης φυτοφαρμάκων. Στο ίδιο πλαίσιο, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πακέτο Juncker προκειμένου να συνεισφέρει, τουλάχιστον όσο αφορά τις εθνικές επιδιώξεις, στην υποστήριξη αγροτικών αναπτυξιακών έργων (που εν γένει αυτή τη στιγμή απουσιάζουν).
  • Συστήνοντας με την αρωγή της ΠΑΣΕΓΕΣ κοινό γραφείο στις Βρυξέλλες πέτυχε μέσω αυτού του γραφείου να προσελκύσει κινεζικό επενδυτικό ενδιαφέρον σχετικά με το λάδι, το κρασί και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Σε αυτό το πλαίσιο, για αυτούς τους τομείς δημιουργείται επενδυτική λίστα μέσου μεγέθους 2-3 εκ. ευρώ ανά επένδυση (που θα αφορά τον εκσυγχρονισμό των μονάδων, τη δημιουργία τυποποιητηρίων, κοκ) που θα παρουσιαστεί στην Κίνα. Το αντίστοιχο πορτογαλικό εγχείρημα της προηγούμενης χρονιάς είχε ως αποτέλεσμα να προσελκύσει περίπου 100 επενδύσεις. Άλλωστε διακηρυγμένη πεποίθηση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποτελεί ο συνδυασμός των όποιων εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων ενίσχυσης των Ομάδων Παραγωγών με τέτοιες πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτυγχάνεται ουσιαστική απορρόφηση εθνικών πόρων με τη μέγιστη δυνατή αναπτυξιακή πολλαπλασιαστική προοπτική.
  • Ενισχύοντας την γνώση και ενδυναμώνοντας την στρατηγική της επιλογή των συνεργειών με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, προσθετά της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και του ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, προχωρά σε στήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» των Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), προσφέροντας κατ’ έτος σε δύο αποφοίτους του προγράμματος επαγγελματική απασχόληση σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) του δικτύου της. Σημειώνεται ότι το εν λόγω δίκτυο συνεχώς επεκτείνεται με νέους συνεταιρισμούς και ομάδων παραγωγών σ’ όλη την επικράτεια.
  • Επικεντρώνοντας στις ανάγκες του παραγωγού για ουσιαστική υποβοήθηση στη λήψη της επιδότησης που δικαιούται στη νέα ΚΑΠ με ταυτόχρονη τήρηση των κανονιστικών του υποχρεώσεων, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ανέπτυξε και παρέχει μέσω των ΚΕΑ της δίχως καμία οικονομική επιβάρυνση, ενημέρωση για το ύψος των πληρωμών που δικαιούνται οι παραγωγοί από το 2015 έως το 2020 (σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησής τους και σύμφωνα με τις εθνικές αποφάσεις εφαρμογής της νέας ΚΑΠ που έχουν ανακοινωθεί). Στο ίδιο πλαίσιο και τηρώντας τη δέσμευσή της για ενημέρωση των παραγωγών επί των αλλαγών που επιφέρει η νέα ΚΑΠ, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ διοργάνωσε και συνεχίζει να διοργανώνει ημερίδες ενημέρωσης σε όλη την επικράτεια με μεγάλη συμμετοχή ενδιαφερομένων.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ προχωρά επενδύοντας στην τεχνολογία και στην καινοτομία που δίνουν απαντήσεις στις καθημερινές ανάγκες των παραγωγών. Σ’ αυτό το πλαίσιο καλεί δίχως αποκλεισμούς σε ειλικρινή συνεργασία όσους ενδιαφέρονται ουσιαστικά να συμβάλουν στην τεχνολογική ενδυνάμωση της ελληνικής γεωργίας προς όφελος του παραγωγού.

Δ/ση Εξωστρέφειας και Στρατηγικού Σχεδιασμού