{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Αποφάσεις 1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Την ανάγκη αύξησης του συνεταιριστικού προσήμου της εταιρείας μέσω της συμμετοχής και άλλων υγιών και παραγωγικών συνεταιρισμών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Ιωάννης Κουφουδάκης, μιλώντας στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου.

Ο κ. Κουφουδάκης παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για το προηγούμενο έτος και αναφέρθηκε αναλυτικά στις θέσεις του ΔΣ της εταιρείας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας, ο κ. Κουφουδάκης πρότεινε τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης με συμμετοχή και νέων μελών από τον συνεταιριστικό χώρο προκειμένου αυτά να συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξη του οράματος που έχει η εταιρεία. Τόνισε χαρακτηριστικά στους μετόχους ότι: «Με την κίνηση αυτή θα αποδείξετε εμπράκτως τη στήριξή σας στο συνεταιριστικό χώρο και θα δώσετε ώθηση στο όραμα της εταιρείας για μία βιώσιμη ελληνική γεωργία με εξαγωγικό χαρακτήρα».

Αναφερόμενος στους στόχους και τις δραστηριότητες της εταιρείας ο κ. Κουφουδάκης, επεσήμανε: «Ένα πολύ βασικό στοιχείο για τον σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων στον αγροτικό τομέα, είναι οι ενισχύσεις που παρέχονται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Για το λόγο αυτό, αποτελεί κομβικό σημείο η ορθή διαχείριση των επιδοτήσεων και η ολοκληρωμένη διεκπεραίωσή τους μέσα από το γνωστό σε όλους ΟΣΔΕ. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ως φορέας συντονισμού, το 2014, κατάφερε να περιορίσει σημαντικά την αδιαφάνεια που επικρατούσε στον χώρο, γεγονός που συνέβαλε και στην αύξηση των εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω της απόδοσης σημαντικών ποσών ΦΠΑ. Παράλληλα, με τη διακοπή της κάλυψης του κόστους υποβολής αίτησης ενιαίας ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο, επεδίωξε τον περιορισμό του κόστους για τους αγρότες με την καθιέρωση μιας τιμολογιακής πολιτικής που περιορίζει τη συνολική δαπάνη υλοποίησης του έργου».

Απευθυνόμενος στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο Αντιπρόεδρος της GAIA ΕΠΙΧΕΡΕΙΝ και Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, επεσήμανε πως «η μεγάλη πρόκληση για τη GAIA ΕΠΙΧΕΡΕΙΝ δεν σταματά στην παροχή υπηρεσιών στο Υπουργείο για το ΟΣΔΕ. Η εταιρεία έχει όλες τις ικανότητες και το όραμα να αποτελέσει το βασικό εργαλείο ολοκληρωμένης στήριξης της αγροτικής οικονομίας της χώρας μας, καθώς διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για αυτό, χρηματοπιστωτική διάσταση, τεχνολογία αιχμής και γνώση και εμπειρία επί της παραγωγής και της εμπορίας. Ο εμπλουτισμός και η βελτίωση των υπηρεσιών της είναι σε εξέλιξη και θα είναι διαρκής. Οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ μπορούν, μέσα από τη διασύνδεση που έχουν και τη διαδραστικότητα που επιτυγχάνουν, να δοθούν στον παραγωγό και να δώσουν λύσεις και δυνατότητες προς τη κατεύθυνση της σύγχρονης, ασφαλούς και ορθολογικής αγροτικής παραγωγής. αλλά και της βιώσιμης λειτουργίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουμε τόσο την ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος όσο και την ανάταση της αγροτικής οικονομίας, καταθέτοντας ταυτόχρονα και τη θετική μας συνεισφορά στο εθνικό μας προϊόν». Καταλήγοντας ο κ. Αντωνιάδης τόνισε: «η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τις εξελίξεις στον χώρο της αγροτικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι και θα είναι καταλύτης και όχι παρατηρητής. Ενδυναμώνοντας τις σχέσεις του με όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα θα προχωρήσουμε στην επόμενη ημέρα».

Από την πλευρά των εκπροσώπων μετόχων συνεταιριστικών οργανώσεων, επισημάνθηκε η ικανοποιητική πορεία της εταιρείας και η σημασία που δίδεται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αγρότες, κάτι στο οποίο συμβάλλουν ουσιαστικά οι μέτοχοι – συνεταιριστικές οργανώσεις. Παράλληλα, εκφράστηκε η θετική τους στάση στην περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής βάσης της εταιρείας με τη συμμετοχή και άλλων υγιών συνεταιριστικών οργανώσεων.

Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μετόχων, αποφασίστηκε να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση το συντομότερο δυνατό, με θέμα την αύξηση των
μελών μετόχων συνεταιριστικών οργανώσεων
και κατά συνεπεία αυτού την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.