{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ενημερώνει τη σχολική κοινότητα για τη συμβολή της ΚΑΠ στη βιώσιμη γεωργία και αγροδιατροφή

Επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

 

Την  Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα «Η σημασία του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ο Σχολικός Κήπος» που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, οι οποίοι ασχολούνται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με τη σημασία και τη συμβολή της ΚΑΠ στη βιωσιμότητα της αγροδιατροφής σε Ελλάδα και ΕΕ και ειδικότερα, στην παραγωγή επαρκών, ποιοτικών, ασφαλών και περιβαλλοντικά-κλιματικά φιλικών προϊόντων.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της δράσης Farm2School του προγράμματος ΚΑΠ3D (KAΠ για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα), το οποίο υλοποιεί η GAIAΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της αγροδιατροφής και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε σχέση με τη διαχρονική συμβολή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε κάθε μία και σε όλες μαζί συνδυαστικά τις διαστάσεις της βιωσιμότητας, μέσα από μέτρα και εργαλεία πολιτικής που ανταποκρίνονται σε σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και προτεραιότητες.
Το σεμινάριο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία MedCulture.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας  Διεύθυνσης Γ΄ Αθήνας, κα Ελένη Νιάρχου και κα Ιωάννα Ντίνου.
Πριν τις παρουσιάσεις των ομιλητών, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε ένα σύντομο γύρο ερωτήσεων προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεών τους επί των θεμάτων του σεμιναρίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες, είχαν ελάχιστες γνώσεις σε σχέση με την  Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη συμβολή της στη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και αγροδιατροφής, ενώ υπήρχε δυσκολία να αναγνωριστεί το ευρωπαϊκό λογότυπο που υποδηλώνει το «βιολογικό προϊόν» στο ράφι. Ωστόσο, μετά το πέρας του σεμιναρίου η γνώση αυτή ενισχύθηκε, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στη μαθητική κοινότητα, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση τόσο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι και Έλληνες γεωργοί και τα αγροδιατροφικά συστήματα όσο και του ρόλου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην αντιμετώπισή τους.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου έγιναν οι ακόλουθες παρουσιάσεις:
Η κα Έλλη Τσιφόρου, Γενική Διευθύντρια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος «ΚΑΠ3D – Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα» το οποίο αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της ΚΑΠ για τη στήριξη του πρωτογενoύς τομέα. Στη συνέχεια, η κα Τσιφόρου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τον ρόλο του ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα και της ΚΑΠ στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας και τις νέες πολιτικές της ΕΕ για τον «πράσινο» μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα.
Ο κ. Ιωάννης Καραστέργιος, Γεωπόνος MSc– Γεωργικός Σύμβουλος, Ιδιοκτήτης & Γενικός Διευθυντής της AGRONOMIA, παρουσίασε κύριες έννοιες που σχετίζονται με την ευφυή γεωργία, που αποτελεί τον καταλύτη για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Απτό παράδειγμα εφαρμογής είναι το πρωτοπόρο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense (Γίνετε πρωτοπόροι της ευφυούς γεωργίας στην Ελλάδα | gaiasense), μέσω του οποίου με λιγότερες εισροές επιτυγχάνονται μεγαλύτερες στρεμματικές αποδόσεις με καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Ο κ. Καραστέργιος μίλησε και για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών και την κατάταξη της μεθόδου σε σχέση με άλλους δύο τρόπους καλλιέργειας, τη Βιολογική και τη Συμβατική.
Στη συνέχεια ο κ. Ιωάννης Πάζιος, Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Μεσσηνίας», μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί και τον κομβικό ρόλο των αγροτικών συνεταιρισμών απέναντι στην πρόκληση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα υιοθετώντας καινοτόμες μεθόδους παραγωγής, όπως η ευφυής γεωργία. Επίσης, τόνισε την ιδιαιτέρως μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν οι αγρότες προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν στον καταναλωτή ασφαλή, ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα.
Ο κ. Γεώργιος  Βεηκωντής, Γεωπόνος MSc– Επιθεωρητής Αγρο-διατροφικών Συστημάτων Ασφάλειας και Ποιότητας, μίλησε για την έννοια της ποιότητας και της ασφάλειας  των αγροτικών προϊόντων,  από το χωράφι έως το ράφι και πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε στην αγορά τα πιστοποιημένα Ευρωπαϊκά ποιοτικά προϊόντα (Βιολογικά Προϊόντα, ΠΟΠ, ΠΓΕ – Ολοκληρωμένης Διαχείρισης).
Τέλος, ο  κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος  MSc, από την εταιρία MedCultureκαι το δίκτυο OpenFarm, συνέδεσε όλα τα παραπάνω με τον ρόλο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και του σχολικού κήπου στη διατροφική κουλτούρα των παιδιών. Επιπλέον,  παρουσίασε το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο της δράσης Farm2School με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τους άξονες της δράσης, το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και τη δημιουργία, φροντίδα και συντήρηση ενός σχολικού λαχανόκηπου.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο παρακολούθησαν συνολικά 81 άτομα μέσω της πλατφόρμας webex.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να το αξιολογήσουν.
Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προέκυψε πως:
–          Οι περισσότεροι συμμετέχοντες/εκπαιδευτικοί δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο  αντίστοιχο σεμινάριο σχετικά με τις Ευρωπαϊκές πολιτικέςκαι τον ρόλο των αγροτών στον αγροδιατροφικό τομέα.
–          Το σεμινάριο, η θεματολογία, όσο και οι ομιλητές αξιολογήθηκαν ιδιαίτερα θετικά
–          Θεωρούν ότι η συμμετοχή τους σε αυτό το σεμινάριο θα διευκολύνει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς τους σχεδιασμούς.
–          Τέλος, θα ήθελαν να ενημερωθούν περαιτέρω και να συμμετάσχουν και σε αντίστοιχα βιωματικά εργαστήρια.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο εδώ