{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

Το ευρωπαϊκό έργο COOPID ολοκλήρωσε τις επισκέψεις σε επιτυχημένες πρακτικές βιοοικονομίας

Το ευρωπαϊκό έργο COOPID ολοκλήρωσε τις επισκέψεις στις επιτυχημένες πρακτικές βιοοικονομίας που υλοποιούνται από αγρο-διατροφικούς οργανισμούς όπως οι Oleícola El Tejar, Πίνδος, Caviro, Carbery Group και Valio Group μεταξύ άλλων.

Κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022, πρωτογενείς παραγωγοί από την ΕΕ επισκέφθηκαν και διδάχθηκαν από αυτές τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε οργανισμούς που πρωτοστατούν στον αγρο-διατροφικό τομέα.

Το έργο COOPID ανακοινώνει την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων επισκέψεων στις επιτυχημένες πρακτικές βιοοικονομίας του με την επίσκεψη στη Φινλανδική εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και βιοαερίου Valio, που αξιοποιεί απόβλητα αγελαδοτροφίας και υπολειμμάτων τροφών, καθώς και στο Φινλανδικό Κέντρο Δασοκομίας, της πόλης Oulu. Το γεγονός αυτό επισημαίνει τον ρόλο του έργου στην ενίσχυση της βιοοικονομίας στον πρωτογενή τομέα της ΕΕ, γνωστοποιώντας ουσιαστικά επιτυχημένες πρακτικές που εφαρμόζονται στον αγρο-διατροφικό κλάδο στους πρωτογενείς παραγωγούς σε ολόκληρη την ΕΕ.

  • Περισσότεροι από 35 πρεσβευτές του έργου COOPID επισκέφτηκαν τον Όμιλο Valio και το Φινλανδικό Κέντρο Δασοκομίας και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με επιτυχημένες πρακτικές κυκλικότητας και βιωσιμότητας στον τομέα της δασοκομίας και των γαλακτοκομικών προϊόντων που εφαρμόζονται στην Φινλανδία. Συνολικά, η εκδήλωση συγκέντρωσε 72 διεθνείς συμμετοχές.
  • Κατά τη διάρκεια του έργου, οργανώθηκαν 11 επισκέψεις: 7 διαδικτυακά και 4 με φυσική παρουσία ενώ 146 πρεσβευτές των εθνικών Συμπράξεων Βιοοικονομίας του έργου COOPID (κύριοι παραγωγοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς) συμμετείχαν στο έργο.
  • Οι επισκέψεις περιλάμβαναν την παρουσίαση οργανισμών από ολόκληρο το οικοσύστημα βιοοικονομίας της ΕΕ: ​​Oleícola El Tejar (Ισπανία); Αγρο-βιομηχανικό συγκρότημα Grand Est (Γαλλία); Caviro (Ιταλία); Αγροτικός Πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Πίνδος (Ελλάδα); ZP Victor Asenov (Βουλγαρία); Biogal (Πολωνία); Pelletierung (Αυστρία); Carbery (Ιρλανδία); Moellerup Brands (Δανία); Φινλανδικό Κέντρο Δασοκομίας (Φινλανδία); και Valio (Φινλανδία).
  • Οι δραστηριότητες του έργου COOPID συνεχίζονται με την πραγματοποίηση σεμιναρίων με σκοπό οι πρωτογενείς παραγωγοί να ενημερωθούν σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που αναδείχθηκαν και να εμπνευστούν ώστε να αναζητήσουν και εν τέλει να εφαρμόσουν παρόμοιες πρακτικές κυκλικής οικονομίας. Το ημερολόγιο των σεμιναρίων του έργου είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο https://coopid.eu/coopid-events

Η εταιρεία ProAgria που έχει έδρα την πόλη Oulu της Φινλανδίας, είναι ο  τοπικός φορέας και μέλος της ομάδας υλοποίησης του έργο COOPID, που οργάνωσε τις επισκέψεις στον Όμιλο Valio και στο Φινλανδικό Κέντρο Δασοκομίας στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2022 (https://coopid.eu/archivos/2051). Σε κάθε περίπτωση στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν η διάχυση γνώσεων και πληροφοριών απευθείας από τους επιτυχημένους οργανισμούς στους πρωτογενείς παραγωγούς.

Ο Όμιλος Valio ανήκει σε 13 συνεταιρισμούς που αποτελούνται από περίπου 4.000 γαλακτοπαραγωγούς. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1905 και σήμερα, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στη Φινλανδία που αγοράζει περίπου το 80% του φινλανδικού γάλακτος.

«Αυτό που με ενθουσίασε περισσότερο ήταν ότι μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την παραγόμενη κοπριά μέχρι το εργοστάσιο βιοαερίου. Ήταν μια επίσκεψη που με ενέπνευσε καθώς θεωρώ πως η εφαρμογή μιας αντίστοιχης μονάδας στη χώρα μου, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ τις φάρμες της Γαλλίας».– Πρεσβευτής του έργου COOPID από τη Γαλλία.

«Ήταν μια πολύ χρήσιμη εμπειρία καθώς είδαμε τι δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν σχετικά με την βιώσιμη παραγωγή ενέργειας με σκοπό την εξοικονόμησή της. Θεωρώ πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μηχανήματα που έχουμε στις εγκαταστάσεις μας με έναν νέο καινοτόμο τρόπο».– Πρεσβευτής του έργου COOPID από την Αυστρία.

Η οργάνωση της δεύτερης επίσκεψης έγινε στο πλαίσιο συνεργασίας της Stora Enso, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της επεξεργασίας ξύλου, του Ινστιτούτου Φυσικών Πόρων της Φινλανδίας (Luke), και του Φινλανδικού Κέντρου Δασοκομίας (Metsään.fi).

«Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ενημέρωση σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους καλλιέργειας του δάσους: το τοπίο είναι πολύ ιδιαίτερο στην Αυστρία και αξίζει να το δεις».– Πρεσβευτής ου έργου COOPID από την Αυστρία.

«Η μετάδοση της γνώσης είναι το κλειδί για τη βέλτιστη μετάβαση σε μια βιώσιμη βιοοικονομία. Για αυτόν τον λόγο, θέλαμε να προσφέρουμε στους πρωτογενείς παραγωγούς, αλλά και σε άλλους σχετικούς με την βιοοικονομία φορείς, αυτό το σύνολο των 11 βέλτιστων πρακτικών βιοοικονομίας». –Susana Rivera, Cooperativas Agro-alimentarias de España, Επικεφαλής ομάδας υλοποίησης του έργου COOPID.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο, την διαδραστική πλατφόρμα του έργου COOPID  και ακολουθήστε το έργο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του (Twitter).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις στα επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα βιοοικονομίας του αγροδιατροφικού τομέα στην Ευρώπη αλλά και συνεντεύξεις πρεσβευτών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου,  θα βρείτε στο κανάλι του έργου στο YouTube.

Σχετικά με το έργο COOPID:

Το έργο COOPID είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, το οποίο συντονίζει ο Ισπανικός οργανισμός Cooperativas Agro-alimentarias, και αποτελείται από 11 εταίρους από 10 διαφορετικές χώρες. Το COOPID προτείνει μια καινοτόμο και αποτελεσματική στρατηγική για να εμπνεύσει τους πρωτογενείς παραγωγούς και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση συνεκτικών και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων βιοοικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και τομεακές ιδιαιτερότητες.

Το έργο COOPID χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα H2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής H2020  υπό την πρόσκληση CE-FNR-15-2020 (Αριθμός Σύμβασης  101000519) και ο συνολικός προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 2 εκατομμύρια €