{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

Με επιτυχία & σημαντικά συμπεράσματα το Ψηφιακό Εργαστήριo «Έξυπνα Χωριά & καινοτόμα οικοσυστήματα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου»

H GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ διοργάνωσε την Πέμπτη 15 Ιουλίου, σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ακόμη ένα σημαντικό και επίκαιρο Ψηφιακό Εργαστήριo με θέμα «Έξυπνα Χωριά και καινοτόμα οικοσυστήματα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου».

Η εκδήλωση αποτελεί δράση του προγράμματος «ΚΑΠ3D – ΚΑΠ για Οικονομική, Περιβαλλοντική & Κοινωνική Βιωσιμότητα» που υλοποιεί η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με συγχρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2020-2021, έχοντας ως στόχο την ενημέρωση των παραγωγών, των φορέων της υπαίθρου και του ευρύτερου κοινού σε σχέση με τη συμβολή της ΚΑΠ στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα της ελληνικής και ευρωπαϊκής γεωργίας.

Η πρωτοβουλία αυτή είχε σαν στόχο  να ενημερώσει και να θέσει στην πραγματική της διάσταση την  ανάγκη για επενδύσεις των αγροτικών περιοχών σε ψηφιακές υποδομές αλλά και της ανάπτυξης Έξυπνων Χωριών με τη σχετική παρεχόμενη οικονομική υποστήριξη τόσο στο πλαίσιο της ΚΑΠ όσο και άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών.

Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε η  Γενική Διευθύντρια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Έλλη Τσιφόρου, η οποία αναφέρθηκε στην έννοια και τον ορισμό των έξυπνων χωριών, τα οφέλη της ψηφιοποίησης στις περιοχές αυτές καθώς και τις προκλήσεις που υπάρχουν για τη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Γιάννης Μαυρουδής, αναφέρθηκε στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense ως εργαλείο δημιουργίας τοπικών οικοσυστημάτων γνώσης και καινοτομίας . Ανέφερε ότι στο πλαίσιο των έξυπνων χωριών «το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense που αναπτύσσει ο τεχνολογικός μας εταίρος NEUROPUBLIC, είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων γνώσης και καινοτομίας στο πλαίσιο των οποίων συνεργάζονται γεωπόνοι, επιστήμονες, τεχνικοί πληροφορικής, αγροδιατροφικές επιχειρήσεις για να μπορέσει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των παραγωγών αλλά και να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της παραγωγικής διαδικασίας.

Στο εργαστήρι, εκτός από στελέχη της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του ΥΠΑΑ&Τ, Δημήτριος Παπαγιαννίδης, ο οποίος χαιρετίζοντας την τοποθετήθηκε σχετικά με τη  σημασία της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι “η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεδομένης της καθοριστικής τους σημασίας στη μετάβαση που επιχειρεί η Ευρώπη στη διασφάλιση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των παραγωγών και των αγροτικών περιοχών έχουν κυρίαρχη θέση στον σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου”.

Ο Νικόλαος Μανέτας, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, παρουσίασε τους πέντε άξονες που συνθέτουν το σχέδιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  για τη μετάβαση της Ελλάδας στην πράσινη και ψηφιακή εποχή και το οποίο αποτελεί, όπως τόνισε, ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα στο πλαίσιο του σχεδιασμού του εθνικού Στρατηγικού πλαισίου της ΚΑΠ.

1ος Άξονας
Η διαβούλευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παραγωγών για τις ευκαιρίες και τα οφέλη της ψηφιακής μετάβασης καθώς και για το ποιες αλλαγές χρειάζεται να γίνουν προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

2ος Άξονας
Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους παραγωγούς από καλά οργανωμένες δομές παροχής γεωργικών συμβουλών.

3ος Άξονας
Η παροχή της δυνατότητας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού των αγροτικών περιοχών και κυρίως των παραγωγών σε νέες δεξιότητες για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.  

4ος Άξονας
Η παροχή κινήτρων για βιώσιμες επενδύσεις σε καινοτομίες και νέες τεχνολογίες του πρωτογενή τομέα, επενδύσεις τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές που υπηρετούν ταυτόχρονα με τους στόχους της ψηφιακής μετάβασης και τους στόχους της πράσινης οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης αξιοποιώντας σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία.

5ος Άξονας
Η παροχή στήριξης για τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ευκαιριών απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές που πλήττονται σημαντικά από τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Κιλτίδης, έθεσε το πρόβλημα της ερημοποίησης των αγροτικών περιοχών και της έλλειψης βασικών υποδομών. Τόνισε πως το ζητούμενο είναι «η αναγεννημένη ζώσα ύπαιθρος ως τροφοδότης του κρατικού και κοινωνικού οικοδομήματος. Για να συμβεί αυτό προϋποθέσεις είναι η οικονομική, περιβαλλοντική και η κοινωνική βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, της υπαίθρου και των κατοίκων. Αυτά πρέπει να γίνουν με επιστημονική, σύγχρονη με τα διεθνή πρότυπα, προσέγγιση».

Ο Σωτήριος Μπάτος, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμα σε αρκετά χωριά βασικές υποδομές αλλά και ψηφιακές  υπηρεσίες. Τόνισε ότι βασική προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί μία διασύνδεση των χωριών αυτών και να γίνουν επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές, “ο αγροδιατροφικός κλάδος για να αναπτύξει τις δυνατότητές του χρειάζεται η ζωή στα χωριά και στην περίοδο της τεχνολογίας που ζούμε σήμερα δεν νοείται χωριό χωρίς να υπάρχουν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών”.

Ο Δήμαρχος του Κιλκίς, Δημήτριος Κυριακίδης, αναφερόμενος και εκείνος στο πρόβλημα της ερημοποίησης τόνισε ότι «οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τις αγροτικές περιοχές να αναπτύξουν νέες δεξιότητες με αιχμή τη συνδεσιμότητα των ευρυζωνικών δικτύων και οι συνέργειες και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να επιταχύνουν την έξυπνη μετάβαση αγροτικών μειονεκτικών περιοχών».

Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Video