{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

Ο απολογισμος για το εργαστήριο που διοργάνωσε η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εργαστήριο που διοργάνωσε στις 29/05 η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. με θέμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας και Επιχειρησιακές Ομάδες», στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας ΕΞΕΛΙΞΗ, στο Καστρί.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (αγροτών, ερευνητών, συμβούλων, αγρο-διατροφικών επιχειρήσεων κ.α.) σχετικά με τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρέχονται μέσω της νέας πολιτικής της ΕΕ για την καινοτομία στον αγροτικό τομέα.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. συνεχίζει και εμβαθύνει στην αντίστοιχη θεματική ενότητα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Αγροτική Ανάπτυξη που είχε διοργανώσει το Νοέμβριο του 2014 τοποθετώντας ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων το κρίσιμο για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, ζήτημα της καινοτομίας, πριν και ανεξάρτητα από την έγκριση του ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) το οποίο προβλέπει σχετική χρηματοδοτική στήριξη.

Ανοίγοντας της εργασίες του εργαστηρίου, ο Δ/νων Σύμβουλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., Γ. Κουφουδάκης, αναφέρθηκε στη σημασία της εισαγωγής της καινοτομίας στην αγροτική παραγωγή και στον πολύ σημαντικό ρόλο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ) σε αυτή την υπόθεση. Όπως τόνισε, «με το εργαστήριο αυτό, γίνεται ένα ουσιαστικό βήμα για να κατανοήσουμε καλύτερα την ευρωπαϊκή μεθοδολογία και να προχωρήσουμε άμεσα στην σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων, οι οποίες θα εργαστούν για να δώσουν καινοτόμες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της χώρας και οι οργανώσεις τους».

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου πραγματοποίησε εισήγηση ο κ. Remco Schreuder, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με τη συλλογιστική των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας, τη μεθοδολογία της σύστασης των Επιχειρησιακών Ομάδων και τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους. Παράλληλα, εξήγησε τον συντονιστικό και υποβοηθητικό ρόλο του Σημείου Εξυπηρέτησης (EIP-AGRI Service Point) που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από πλευράς των ευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων Copa-Cogeca, το στέλεχος της πορτογαλικής συνεταιριστικής οργάνωσης CONF-AGRI κα Catia Rosas, παρουσίασε καλές πρακτικές σύστασης και λειτουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων στην Πορτογαλία και έδωσε πολύτιμες συμβουλές στους παρευρισκόμενους σε σχέση με ζητήματα μεθοδολογίας και χρηματοδότησης.

Το μέλος του Δ.Σ. της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. κ. Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, ανέδειξε το ρόλο της GAIΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. ως διαμεσολαβητη καινοτομίας (innovation broker) μεταξύ των αναγκών των αγροτών και των υπόλοιπων εταίρων των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ). Όπως εξήγησε, ο ρόλος αυτός δεν περιορίζεται στη σύσταση των ΕΟ αλλά και στην παρακολούθηση των πεπραγμένων τους καθώς και στη σύνδεση και το συντονισμό με άλλες ΕΟ, ώστε να επιτευχθεί ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν καλά παραδείγματα αυτοχρηματοδοτούμενων ΕΟ,  όπως το Σχέδιο Δράσης «ΓΑΙΑ» της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. για την προώθηση της καλλιέργειας των ψυχανθών και την ενσωμάτωσή τους στα σιτηρέσια των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, μια ομιλία του κ. Ι. Βασταρδή, Διευθυντή Ζώνης Γάλακτος της εταιρείας.

Επίσης, ο καθ. κ. Ζ. Ζαρταλούδης παρουσίασε εκ μέρους της ΑγροΟΙΚΟσύστημα Ε.Ε. ένα καινοτόμο διαγνωστικό εργαλείο που ανέπτυξε η εταιρεία για την έγκαιρη επισήμανση των συμπτωμάτων του βερτισιλλίου στην ελιά, το οποίο συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα συμβουλευτικών ψεκασμών και καλλιεργητικών πρακτικών ανάλογα με το βαθμό προσβολής για τη διαχείρισή του.

Στο εργαστήριο και στην ανοιχτή συζήτηση που συντόνισε ο καθ. Γ. Κορμέντζας (Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού της GAIAΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ) συμμετείχε μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» των Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξίζει να αναφερθεί ότι η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. προσφέρει κατ’ έτος σε δύο αποφοίτους αυτού του προγράμματος επαγγελματική απασχόληση σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) του δικτύου της.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2130187300 (κα Ε. Πολυμενάκου), είτε στέλνοντας email στο marketing@c-gaia.gr.

Φωτογραφία από το εργαστήριο