{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

Ψηφιακό Εργαστήριο “Οργανώσεις Παραγωγών”

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ψηφιακό Εργαστήριο που διοργάνωσε η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ την Παρασκευή 28 Μαΐου με θέμα «Οργανώσεις Παραγωγών : ένα ισχυρό εργαλείο βιωσιμότητας για τους παραγωγούς και τον πρωτογενή τομέα».

Πάνω από 300 συμμετέχοντες παρακολούθησαν 11 εξέχοντες ομιλητές από την Ελλάδα και την ΕΕ, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επάνω στο κρίσιμο ζήτημα της συνεργασίας μεταξύ παραγωγών και της υποστήριξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) προς αυτή την κατεύθυνση, ανέδειξαν καλές πρακτικές συνεργατικών σχημάτων και εθνικών πολιτικών παροχής κινήτρων και παρουσίασαν τις προοπτικές στήριξης των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) της χώρας, μεταξύ άλλων, μέσα από το τραπεζικό σύστημα αλλά και με την αξιοποίηση της ευφυούς γεωργίας που μπορεί να διασφαλίσει την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική τους βιωσιμότητα.

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων στο Εργαστήριο, το οποίο συντόνισε ο Διευθυντής της εφημερίδας «Ύπαιθρος Χώρα» κ. Νίκος Λάππας, ήταν ότι η στήριξη της σύστασης και ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων με όραμα, στρατηγική και βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου είναι καταλύτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της χώρας συνολικά, καθώς οι ΟΠ είναι οικονομικές οντότητες που μπορούν να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική ισχύ, το εισόδημα, την ανθεκτικότητα των παραγωγών στις κρίσεις αλλά και να συμβάλλουν στον ταχύτερο και αποτελεσματικότερα πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής γεωργίας. Χρειάζονται, ωστόσο:

  • ένα σταθερό εθνικό στρατηγικό πλαίσιο που θα παρέχει κίνητρα για τη σύσταση, ανάπτυξη και οικονομική τους μεγέθυνση, αξιοποιώντας με τον βέλτιστο τρόπο τη στήριξη της ΚΑΠ και άλλων εργαλείων και πόρων, καθώς και εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα που μπορούν να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση,
  • τη γνώση και την καινοτομία προκειμένου να διασφαλίσουν την οικονομική τους ανάπτυξη στη νέα εποχή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως άλλωστε προβλέπεται οριζόντια για όλα τα εργαλεία στήριξης της ΚΑΠ στο μέλλον,
  • τη δέσμευση των παραγωγών στους εμπορικούς και στρατηγικούς στόχους της οργάνωσης με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η τελευταία, είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων, η εκπαίδευση των παραγωγών στο επιχειρείν αλλά και η ενημέρωσή τους για τα οφέλη της συνεργασίας και τις δυνατότητες στήριξής της, καθώς και για καλές πρακτικές που μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση.

Αναλυτικότερα, οι συζητήσεις του Εργαστηρίου εξελίχθηκαν ως εξής :

Κηρύσσοντας την έναρξη του Εργαστηρίου, ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Πρόεδρος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, τόνισε ότι «για κάθε έναν από τους μετόχους και για όλους μαζί στη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η συνεργασία μεταξύ παραγωγών, όπως εκφράζεται μέσα από τις Οργανώσεις Παραγωγών, αλλά και ευρύτερα μέσα από τα συλλογικά σχήματα του πρωτογενούς τομέα, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα την οποία υπηρετούμε και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο μέλλον. Το σημερινό Εργαστήριο αλλά και η μελέτη για τις Οργανώσεις Παραγωγών που ετοιμάζουμε, αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στη στρατηγική  προτεραιότητα της συνεργασίας μεταξύ του παραγωγικού κόσμου της χώρας, ως καταλύτη για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας και ως αναγκαία προϋπόθεση για τον πράσινο και ψηφιακό της μετασχηματισμό»

Χαιρετισμό στους συμμετέχοντες του Ψηφιακού Εργαστηρίου απηύθυνε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννης Οικονόμου, ο οποίος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από τις Βρυξέλλες, όπου και βρισκόταν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική ΚΑΠ, τόνισε την υψηλή σημασία και προτεραιότητα υποστήριξης των συλλογικών σχημάτων μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) αλλά και άλλων εργαλείων και πόρων ώστε να γίνουν οι παραγωγοί πιο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικοί.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς κ. Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, παρουσίασε την ολιστική παρέμβαση του ηγετικού τραπεζικού φορέα στον πρωτογενή τομέα της χώρας, σημειώνοντας την έμφαση και προτεραιότητα που δίνεται στην υποστήριξη των Οργανώσεων και Ομάδων παραγωγών τόσο κατά την ίδρυση τους όσο και τη μετέπειτα πορεία τους, με γνώμονα την προοπτική βιώσιμης ανάπτυξής τους σε βάθος χρόνου.

Στο 1ο μέρος του Εργαστηρίου το οποίο επικεντρώθηκε στην κατάσταση πραγμάτων στην ΕΕ και την Ελλάδα, ο εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Αlexander Stein παρουσίασε αριθμητικά αλλά και ποιοτικά στοιχεία σε σχέση με τις ΟΠ  στην ΕΕ, τα οποία συνέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής μελέτης που δημοσίευσε το 2019, εστιάζοντας παράλληλα στους βασικούς λόγους που αποθαρρύνουν ή ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να συμμετέχουν σε ένα συλλογικό σχήμα καθώς και στους παράγοντες επιτυχίας μίας οργάνωσης παραγωγών. Στη συνέχεια, η Γενική Διευθύντρια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κ. Έλλη Τσιφόρου παρουσίασε την κατάσταση πραγμάτων στην Ελλάδα, όσον αφορά τον αριθμό, τη νομική μορφή και τους τομείς δραστηριοποίησης των ΟΠ, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αναγνώρισή τους, τα εργαλεία υποστήριξης της ΚΑΠ αλλά και την αξιοποίησή τους μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα οποία αποτελούν μέρος μελέτης που εκπονεί η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και πρόκειται να δημοσιευθεί εντός του καλοκαιριού, αφενός ο βαθμός συνεργασίας των παραγωγών της χώρας είναι χαμηλός και αφετέρου οι συνολικές επιδόσεις τους, κρίνοντας από τον πιο οργανωμένο τομέα των οπωροκηπευτικών, είναι αδύναμες, καθώς αντιπροσωπεύουν συνολικά μόλις το 10% της αγοράς στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ σημείωσαν αισθητή μείωση της τάξης του 23% το 2018 ως προς τα μερίδια αγοράς, σε σύγκριση με την πενταετία 2013-2017. Ο κ. Gabriel Trenzando Falcon, εκπρόσωπος της εθνικής συνεταιριστικής οργάνωσης της Ισπανίας Cooperativas Agroalimentarias, παρουσίασε στοιχεία σε σχέση με τις ΟΠ στην Ισπανία και επικεντρώθηκε στους τρόπους με τους οποίους υποστηρίζονται από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με βασικό κριτήριο την παροχή κινήτρων για τη δημιουργία σχημάτων με το απαραίτητο μέγεθος ώστε να διεισδύουν με αξιώσεις στις διεθνείς αγορές. Υπογράμμισε, παράλληλα, την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ανάγκη οι ΟΠ να ασκούν εμπορική δραστηριότητα, με τους παραγωγούς να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά μέσω αυτών, ως εχέγγυο βιώσιμης ανάπτυξής τους.

Στο 2ο μέρος, το οποίο αφιερώθηκε στην παρουσίαση καλών πρακτικών και προοπτικών στήριξης για τις οργανώσεις παραγωγών της χώρας, ο κ. Ιωάννης Κράββαρης, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Ζαγοράς παρουσίασε τη διαχρονικά επιτυχημένη πορεία του παλαιότερου και ενός από τους πιο διακεκριμένους συνεταιρισμούς της χώρας, συνεκτικό νήμα της οποίας είναι η σταθερή δέσμευση των μελών όσον αφορά την παράδοση του προϊόντος στον συνεταιρισμό-οργάνωση αλλά και η αφοσίωση στους κοινούς στόχους και δράσεις που αφορούν τόσο την οικονομική, όσο και την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα. Και ο κ. Νικόλαος Αθανασόπουλος, Πρόεδρος του Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Πιστοποιημένα Αγροτικά Προϊόντα Γαργαλιάνων «Ελαιώνας», από την πλευρά του, τόνισε, παρουσιάζοντας το σημαντικό έργο του συνεταιρισμού του, τη σημασία της αφοσίωσης σε κοινούς στόχους με τη λογική της συνέχειας και της σταδιακής σε βάθος χρόνου υλοποίησης, ενώ σημείωσε τη σημασία της σταθερότητας σε ότι αφορά και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο αναφοράς. Ο κ. Αθανασόπουλος, έδωσε ειδική έμφαση στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της ευφυούς γεωργίας μέσα από την εφαρμογή του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense, διασφαλίζοντας οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Και οι δύο εκπρόσωποι του παραγωγικού κόσμου, έχουν αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο τα διαθέσιμα εργαλεία στήριξης της ΚΑΠ μέσα από τις ΟΠ που έχουν συστήσει. Από την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Γεώργιος Αβατάγγελος, Διευθυντής Κέντρων Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Τομέα, τόνισε ότι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την οικονομική βιωσιμότητα και την εξωστρεφή ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Κλάδου. Σε αυτή τη κατεύθυνση αποτελεί ζητούμενο η ουσιώδης  αύξηση του βαθμού συνεργασίας των οικονομικών οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στην Αγροδιατροφή, σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα εναλλακτικά σχήματα.  Στρατηγικά, οι Συνεταιρισμοί, Ομάδες & Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Συμπράξεις, οι Μεταποιητικές και Εμπορικές επιχειρήσεις  θα πρέπει να αναζητήσουν αποτελεσματικές και οικονομικά προσοδοφόρες συνέργειες σε ολόκληρη της αλυσίδα αξίας του Κλάδου. Ακολουθώντας, ο κ. Σπύρος Μπέτας, Επικεφαλής Κέντρου  Αγροτικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών Κεντρικής & Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία έρευνας που διεξήγαγε η Τράπεζα Πειραιώς σε σχέση με τη λειτουργία, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς ενός σημαντικού δείγματος ΟΠ της χώρας, αναδεικνύοντας χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον. Τέλος, ο επικεφαλής υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας της ΝEUROPUBLIC AE κ. Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος μέσα από την παρουσίαση του ολιστικού συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense, τόνισε ότι η εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας μπορεί να αποφέρει στις ΟΠ υψηλότερα κέρδη μέσα από την εξελικτική βελτιστοποίηση παραγωγής, να ενισχύσει την τοπική ταυτότητα του προϊόντος και να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, ενώ από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα, μέσω των ΟΠ, συλλογής μεγάλου όγκου δεδομένων σε τοπική κλίμακα και με μακροπρόθεσμη δέσμευση, μπορεί να είναι καταλύτης για την επιτάχυνση της διάδοσης της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής γεωργίας.

Όπως δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος της GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης κατά την εναρκτήρια ομιλία του, η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα συνεχίσει τις προσπάθειες ενημέρωσης και υποστήριξης του παραγωγικού κόσμου της χώρας προς την κατεύθυνση της συνεργασίας, δημοσιεύοντας προσεχώς τα πρακτικά του Εργαστηρίου, καθώς και την υπό εκπόνηση μελέτη για τα συλλογικά σχήματα στον πρωτογενή τομέα της χώρας, ως συμβολή στον δημόσιο διάλογο για αυτό το κομβικής σημασίας ζήτημα, που συνδέεται στενά με τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική του πρωτογενούς τομέα της χώρας.

Πρόγραμμα

Φωτογραφίες

Video

Πρακτικά Εργαστηρίου

Ομιλητές Εργαστηρίου

Ιωάννης Οικονόμου, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου,
Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Χριστόδουλος Αντωνιάδης
Πρόεδρος GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Αlexander Stein
Αναλυτής πολιτικής, DG AGRI
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Έλλη Τσιφόρου
Γενική Διευθύντρια GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Gabriel Trenzado Falcón
Διευθυντής, Cooperativas Agro-alimentarias de España
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος
Eπικεφαλής υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας ΝEUROPUBLIC
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεώργιος Αβατάγγελος, Διευθυντής
Κέντρων Επιχειρηματικότητας
Αγροτικού Τομέα, Τράπεζα Πειραιώς
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Σπύρος Μπέτας, Επικεφαλής Κέντρου
Αγροτικών Επιχειρήσεων & οργανισμών
Κεντρικής & Δυτικής Ελλάδας,
Διεύθυνση Αγροτικής Τραπεζικής,
Τράπεζα Πειραιώς
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ιωάννης Κράββαρης, Πρόεδρος ΖΑΓΟΡΙΝ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Νικόλαος Αθανασόπουλος
Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Γαργαλιάνων «Ελαιώνας»
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΠ3D – KAΠ για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα», το οποίο υλοποιεί η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ενώ το βίντεο με το σύνολο των παρουσιάσεων είναι διαθέσιμο στο κανάλι Υοu Tube της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.