{{ error }}
Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Καλησπέρα {{ user.email.substring(0, user.email.indexOf("@")) }}

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥ

Ημερίδα για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στη γεωργία

Ενημερωτική ημερίδα για την έναρξη του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE με αντικείμενο την “Προσαρμογή στις Επιπτώσεις της Κλιματική Αλλαγής στη Γεωργία των Νησιών της Μεσογείου” – “ADAPT2CLIMA” πραγματοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης, στο Ξενοδοχείο Capsis Astoria.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα στους φορείς του πρωτογενή τομέα και του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι κύριος στόχος του είναι η ενίσχυση της γνώσης ως προς την ευπάθεια της Μεσογειακής γεωργίας και περιβάλλοντος στην κλιματική αλλαγή. Επιδιώκεται επίσης  η σχετική επιστημονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και στρατηγικών με γνώμονα τη διατήρηση των νησιωτικών οικοσυστημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εκτίμηση των κλιματικών αλλαγών σε τοπικό επίπεδο, η προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων ζημιών στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, προτεινόμενες πρακτικές μεθοδολογίας στις γεωργικές καλλιέργειες, ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν  στη διάρκεια ημερίδας, ώστε να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι ενδιαφερόμενες ομάδες.

Το ADAPT2CLIMA, υλοποιείται σε τρία από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου: την Κρήτη (Ελλάδα), τη Σικελία (Ιταλία) και την Κύπρο, όπου και παράλληλα, την ίδια χρονική περίοδο πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες εναρκτήριες ενημερωτικές δράσεις.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος στο Πρόγραμμα, μαζί με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Γενικός Συντονιστής), το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου, το Ινστιτούτο Βιομετεωρολογίας του Ιταλικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την Περιφέρεια της Σικελίας. Στην ημερίδα ήταν παρόντες εκπρόσωποι-εταίροι του προγράμματος, οι Αντιπεριφερειάρχες Νίκος Καλογερής, Θεανώ Βρέντζου Σκορδαλάκη, Παναγιώτης Σημανδηράκης, Διευθυντές, στελέχη υπηρεσιών και επιστημονικών ιδρυμάτων. Η Ελένη Χατζηγιάννη προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης και συντονίστρια του προγράμματος παρουσίασε το αντικείμενο του Ευρωπαικού Προγράμματος ως προς την αύξηση της γνώσης για την ευπάθεια της μεσογειακής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή,  και την επιστημονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων και ανάπτυξη στρατηγικών σχετικά με την προσαρμογή σε αυτή. Περιέγραψε επίσης τους στόχους της Ημερίδας ως προς την ανάγκη ενημέρωσης όλων των τοπικών φορέων του αγροτικού τομέα και ιδιαίτερα των παραγωγών του νησιού, προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, και την ανάγκη εφαρμογής μεθοδολογικών πρακτικών για την αντιμετώπισή της.

Στην ημερίδα μίλησαν οι συνδιοργανωτές Αντιπεριφερειάρχες Νίκος Καλογερής Θεανώ Βρέντζου ενώ συμμετείχαν με σχετικές εισηγήσεις ο Γ. Φίλης, Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και τέως Πρύτανης, ο  Κ Χαρτζουλάκης, Ερευνητής και τέως Δ/ντής του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς, η Χρ Παπαδασκαλοπούλου, Ερευνήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Κ Βαρώτσος, Ερευνητής του Αστεροσκοπείου Αθηνών και η Ευγ Στυλιανού, στέλεχος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης. Στην παρέμβαση του ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής τόνισε: «Πέρα από τα μέτρα και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν μεταξύ των κρατών που μετείχαν στη διάσκεψη του Παρισιού για την ανάσχεση του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη, είναι βέβαιο ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια θα βιώσουμε τις συνέπειες του φαινομένου, ιδιαίτερα στη Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες. Στην κατεύθυνση αυτή η Περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Adapt2clima μαζί με την Σικελία και την Κύπρο, διερευνά την εξέλιξη του φαινομένου και δημιουργεί τη βάση για τη χάραξη στρατηγικής και προγραμματισμό δράσεων για τα επόμενα χρόνια για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών για την κοινωνία το περιβάλλον και την οικονομία του νησιού μας, από την αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας. Το πρόγραμμα στοχεύει ιδιαίτερα στον εντοπισμό των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει ο ευάλωτος στις καιρικές μεταβολές αγροτικός τομέας, καθώς και τα μέτρα και τις πολιτικές που πρέπει να ληφθούν προκειμένου η προσαρμογή στα νέα δεδομένα να γίνει ομαλά, χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες».

Η Αντιπεριφερειάρχης Θεανώ Βρέντζου στην δική της παρέμβαση μιλώντας στην ημερίδα, επισήμανε: «Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης αφενός θεωρούμε ότι  η τοπική μας δράση οφείλει να συμβάλλει στην παγκόσμια άμβλυνση του φαινομένου και γι αυτό παίρνουμε ανάλογες πρωτοβουλίες ώστε  καθένας από το δικό του μετερίζι  να συνεισφέρει στον κοινό σκοπό και  αφετέρου είμαστε υπεύθυνοι να θωρακίσουμε όσο μπορούμε την πρωτογενή μας παραγωγή ώστε να επηρεαστεί όσο γίνεται λιγότερο από το κλίμα και εν τέλει να επιβιώσει. Εμείς ως αρμόδιοι για τον Πρωτογενή Τομέα  μέσα από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα και της διαχείρισης των προϊόντων του, έχουμε  προτάξει την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων φιλοπεριβαλλοντικής γεωργίας, με έμφαση στις παραδοσιακές καλλιέργειες και τις αυτόχθονες φυλές  του ζωικού κεφαλαίου, υπό το πρίσμα  της  ορθολογικής προστασίας και διαχείρισης των  φυσικών μας πόρων (έδαφος, νερό, αέρας, αγροτικό τοπίο) και της  αντιμετώπισης του φαινομένου της ερημοποίησης. Επίσης έχουμε συγκεκριμένο σχεδιασμό που θα υποστηριχθεί από την αρμόδια Διεύθυνσης μας».